VVD logo

Neturpina līgumattiecības ar AS “Latvijas Zaļais elektrons” par elektronisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu

02.07.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) šā gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu ar šā gada 30. jūniju izbeigt līgumu ar AS “Latvijas Zaļais elektrons” par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu. Lēmuma pamatojums: finansiālu problēmu dēļ, uzņēmums nespēja nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vietu teritoriālo pārklājumu atbilstoši MK noteikumu Nr.1294 2.2.punkta prasībām. Tas paredz, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēmai jānodrošina videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu visos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos ne mazāk kā trijās videi kaitīgu preču savākšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

AS “Latvijas Zaļais elektrons” arī neiesniedza VVD priekšlikumus radušos problēmu novēršanai.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019