VVD logo

RAS darbības joma kļuvusi pārskatāmāka, nozares spēlētāji - godprātīgāki

06.07.2018 Centrālā struktūrvienība

Ir pagājis pusotrs gads kopš 2017. gada sākuma, kad Valsts vides dienests (VVD) pārņēma no Latvijas Vides aizsardzības fonda ražotāju atbildības sistēmu (RAS*) uzraudzības funkciju un pieņem lēmumus par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem, videi kaitīgām precēm un transportlīdzekļiem piemērošanu, kā arī veic atbrīvojuma piemērošanas administrēšanu un kontroli. Šīs pārraudzības nodošana vienas iestādes pārziņā jau ir nesusi pirmos pozitīvos rezultātus: ražotāju atbildības sistēmu un atkritumu apsaimniekošanas ķēdes uzraudzība ir pilnveidota, ir atklātas un pārtrauktas negodprātīgas rīcības atkritumu apsaimniekošanā. Valsts vides dienests turpina pilnveidot sistēmisku pieeju atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai, kas noteikta par vienu no VVD darbības prioritātēm gan šim, gan turpmākajiem gadiem.

Šobrīd ražotāju atbildības sistēmās ir iekļauti 83 komersanti, kuri nodrošina atkritumu savākšanu, pārvietošanu un atkritumu reģenerāciju Latvijas teritorijā. VVD šobrīd intensīvi veic šo komersantu pārbaudes gan reģenerācijas iekārtās (līdz 2018. gada 1.jūnijam veiktas 22 pārbaudes), gan pārvietojot atkritumus, ostās un uz auto ceļiem (jūnijā vien veiktas 3 pārbaudes).

2017. un 2018. gadā VVD ir pārtraucis līgumus ar tām ražotāju atbildības sistēmām, kuras faktiski nav nodrošinājušas savākto atkritumu tālākas apsaimniekošanas darbības vai nespēja tās pierādīt, kurām atkritumu savākšanas laukumu teritoriālais pārklājums un infrastruktūra bija nepietiekama un kuras nenodrošināja savākšanas laukumu pieejamību iedzīvotājiem. Kopumā, salīdzinoši īsā laika periodā, kopš 2017.gada sākuma VVD ir lauzis līgumus ar sešām ražotāju atbildības sistēmām. Ir pieņemti trīs lēmumi ar atteikumu slēgt līgumu ar jaunizveidotām ražotāju atbildības sistēmām un piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas.

VVD 2018. gadā uz vienu gadu ir noslēdzis līgumus ar piecām jaunām ražotāju atbildības sistēmām un šobrīd arī vērtē citus jaunus sistēmu izveidošanas pieteikumus, tāpēc tiek veiktas ne tikai intensīvas savākšanas laukumu pārbaudes, bet arī reģenerācijas iekārtu un pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroles, lai pārliecinātos, ka gan jaunās sistēmas, gan iepriekš izveidotās spēj sasniegt noteiktos atkritumu reģenerācijas mērķus ar Latvijā radītiem un savāktiem atkritumiem. VVD ir pārliecināts, ka, tikai īstenojot kompleksu ražotāju atbildības sistēmu darbības kontroli, ir iespējams sasniegt to, ka Latvijā savākto atkritumu pārrobežu sūtījumi notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ka ārvalstīs savāktie atkritumi netiek iepludināti sistēmu apsaimniekojamos apjomos kā Latvijā savākti.

VVD norāda, ka tām ražotāju atbildības sistēmām un atkritumu apsaimniekotājiem, kas šādās darbībās varētu iesaistīties, jārēķinās ar bargām soda sankcijām.

2017.gadā kopumā tika veiktas pārbaudes 234 atkritumu šķirošanas un savākšanas vietās, kas ir gandrīz 100%  no Latvijas teritorijā esošajām atkritumu šķirošanas un savākšanas laukumiem. Pārbaužu rezultātā izrādījās, ka gandrīz 50% no atkritumu savākšanas vietām neatbilst normatīvo aktu prasībām. Veicot atkārtotas pārbaudes 2018.gadā, ir vērojama situācijas uzlabošanās. Iedzīvotājiem šķiroto atkritumu savākšanas vietas kļūst pieejamākas. Līdz 2018.gada 1.jūnijam ir veiktas 69 atkārtotas pārbaudes šķiroto atkritumu savākšanas vietās.

Pakāpeniski VVD uzsāks arī to nodokļu maksātāju pārbaudes, kuri ir iesaistījušies ražotāju atbildības sistēmās, lai pārliecinātos, vai dabas resursu nodokļa objektu uzskaite un aprēķini tiek veikti atbilstoši noteikumiem.

Īpašu vērību VVD šogad pievērsīs tādām atkritumu plūsmām kā nolietotas riepas, stikla iepakojums, plastmasas iepakojums, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.

Lai veicinātu nozares sakārtotību, VVD ir organizējis semināru ražotāju atbildības sistēmu auditoriem, kas veic sākotnējo atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildes izvērtēšanu. Pēc 2018.gada pārskatu izvērtēšanas ir plānots rīkot nākamo, lai kopīgā sadarbībā nodrošinātu, ka ražotāju atbildības sistēmu darbība ir caurspīdīga, saprotama un tajā iesaistītie uzņēmumi konkurē uz vienlīdzīgiem principiem.

 

*Ražotāju atbildības sistēma (RAS) ir ražotāju dibināta un finansēta organizācija, kura ražotāju uzdevumā nodarbojas ar ražotāju atbildības principa īstenošanu. Noslēdzot līgumu ar Valsts vides dienestu, tiek piešķirtas tiesības piedāvāt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas tiem komersantiem, kuri realizē iepakojumu, vienreizlietojamos galda traukus un piederumus, videi kaitīgās preces vai transportlīdzekļus. Vienlaikus ar šo iespēju ražotāju atbildības sistēma uzņemas pienākumus apsaimniekot iepakojuma, vienreizlietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču un nolietotu transportlīdzekļu atkritumus, nodrošinot šo atkritumu veidu savākšanu un reģenerāciju.

 

 

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2020