VVD logo

SIA “Vereco” līdz 10. jūlijam jāsamaksā VVD noteiktā piespiedu nauda

02.07.2018 Ventspils RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) šā gada 15. jūnijā SIA “Vereco” noformēja izpildrīkojumu par piespiedu naudas piemērošanu 50,00 eiro apmērā, jo uzņēmums nav izpildījis VVD reģionālās vides pārvaldes iepriekš uzdotos rīkojumus. Piespiedu nauda jāsamaksā līdz šā gada 10.jūlijam.

VVD Ventspils RVP vairākkārt ir veikusi uzņēmuma pārbaudes un atklājusi, ka SIA “Vereco” joprojām nav pilnībā nodrošinājusi 2015. gadā no Lielbritānijas ievesto atkritumu pārstrādi. Atkritumi Latvijā tika ievesti ar mērķi tos pārstrādāt par kurināmo materiālu (RDF).

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas prasībām ievestie atkritumi bija jāpārstrādā līdz 2016. gada 28. decembrim, bet uzņēmums to neizdarīja, tāpēc VVD Ventspils RVP ierosināja administratīvā pārkāpuma lietvedību un piemēroja administratīvo sodu. 2017. gada jūnijā VVD Ventspils RVP pieņēma lēmumu “Par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai”, nosakot, ka SIA “Vereco” visi no Lielbritānijas saņemtie atkritumi jāpārstrādā līdz 2017.gada 31.decembrim. Tas netika izdarīts, turklāt atkritumu pārstrādes plāns, ko uzņēmums saskaņoja ar VVD Ventspils RVP, netiek pildīts. Šā gada 1.maijā uzņēmuma sniedza informāciju Ventspils RVP, ka vēl nepārstrādātas atlikušas 3860 tonnas no 12179 tonnām importēto atkritumu. Uzņēmums lūdza pārskatīt izdoto lēmumu un pagarināt tā izpildes termiņu līdz šī gada 1.augustam, tomēr Ventspils RVP, izvērtējot visu informāciju un veicot aprēķinus, konstatēja, ka ar uzņēmuma līdzšinējiem pārstrādes apjomiem tas nespēs līdz pašu lūgtajam termiņa pagarinājuma pārstrādāt visus atkritumus, jo, lai to izdarītu, mēnesī būtu jāpārstrādā vismaz 700 tonnas atkritumu. Līdz šim pēc iesniegtajiem pārskatiem mēnesī varēts pārstrādāt 300 līdz 350 tonnas atkritumu.

VVD atgādina, ka piespiedu naudu var piemērot vairākkārt, kamēr uzņēmums izpilda VVD dotos rīkojumus.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019