VVD logo

VVD izvirza papildu prasības AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”

20.07.2018 Ventspils RVP

Šodien, 20. jūlijā Valsts vides dienesta (VVD) speciālisti un AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” pārstāvji kopīgi apsekoja uzņēmuma akmeņogļu kraušanas un uzglabāšanas vietas. Ostā bija iespējams pārliecināties, ka teritorijā esošās ogļu grēdas laista divas tehnikas vienības, nodrošinot efektīvu mitrināšanu.

Tikšanās laikā ar uzņēmuma pārstāvjiem VVD speciālisti pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar kravu apjomiem un to izvietojumu.  “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” atzina, ka kravu apjoms 2018. gada pirmajā pusgadā ir bijis uz pusi mazāks, kā tādā pašā laika periodā 2017. gadā. Šogad ir pārkrautas 600 000 tonnas ogļu. Uzņēmums ir izpildījis VVD izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā doto nosacījumu: akmeņogļu uzglabāšana vairs nenotiek tajā teritorijā, kur tās līdz 2017. gada beigām varēja atrasties.

Starp galvenajām tēmām bija arī paveiktais putekļu un putēšanas ierobežošanā. Uzņēmuma speciālisti informēja VVD pārstāvjus, ka teritorijas laistīšana notiek regulāri. Parasti abas laistīšanas un tīrīšanas tehnikas vienības tiek nodarbinātas tajā pārkraušanas kompleksā, kur šobrīd tiek uzglabātas ogles, taču pa laikam laistīta tiek arī otra pārkraušanas kompleksa teritoriju. Uzņēmumā ir ierīkota platforma ogļu krautņu laistīšanai no augšas. Uzņēmums informēja, ka līdz nākamās nedēļas beigām uzstādīs vēl vienu platformu, kas mitrinās krautnes no augšas. Uzņēmums izskata iespēju darbināt sniega lielgabalus, kas spētu veidot miglai līdzīgu ūdens aizkaru piestātnes pusē.

VVD Ventspils RVP uzdeva uzņēmumam  AS“VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem. Plānots to rīkot VVD Ventspils RVP telpās. Datumu, kad tikšanās notiks, tiks izziņos tuvākajā laikā.

VVD Ventspils RVP deva uzņēmumam vēl papildu rīkojumus, kas nodrošinās, lai tā saimnieciskā darbība neradītu vides piesārņojumu un nepazeminātu apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti: turpmāk veicot akmeņogļu grēdu mērījumus, tos vajadzēs dokumentēt, vienu monitoringa staciju jāizvieto tieši pretim ogļu uzglabāšanas vietai, jāizveido un jāizvieto videonovērošanas sistēmu ogļu izkraušanas un kuģu iekraušanas novērošanai. Šie uzdevumi uzņēmumam jāizpilda līdz augusta vidum.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 19.08.2019