VVD logo

Atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem informācija jāiesniedz reizi ceturksnī

08.08.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) atgādina, ka, saskaņā ar 2018. gada 1. janvāra izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā, atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam no šā gada 1.aprīļa jāsniedz informācija VVD par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem. Komersantam līdz attiecīgo Ministra kabineta noteikumu pieņemšanai, ja netiks noteikts savādāk, reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 10. datumam) jāsniedz informācija par noslēgtajiem līgumiem (līgumslēdzēju puses, līguma slēgšanas datums, līguma priekšmets – ienākošā/izejošā atkritumu plūsma), norādot atkritumu vai otrreizējo izejvielu veidu (atkritumu klases kods), apjomu, kā arī faktiski veiktā darījuma datumu.

Atkritumu tirgotājs  vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pārskatu par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem VVD var iesniegt papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Informāciju vēlams sagatavot Microsoft Excel formātā.

VVD sagatavotā ieteicamā pārskata (par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem) aizpildīšanas forma pieejama VVD mājaslapas sadaļas Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas apakšsadaļā Citas veidlapas un iesniegumi.

Vienlaikus informējam, ka, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.1 panta otrajai daļai, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks var veikt attiecīgās darbības, ja ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis atļauju šā likuma 12. panta pirmās daļas 2., 5. vai 6.punktā minētajām darbībām vai pārstrādei un reģenerācijai. 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.11.2020