VVD logo

Feimankas upes ūdens kvalitāte atbilst prioritāro karpveidīgo zivju ūdeņu normatīviem

01.08.2018 Daugavpils RVP

18.07.2018. Feimankas upē tika novērota zivju bojāeja. Feimanka ir noteikta kā prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi.

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) vairākkārt apsekoja Feimankas upi un tajā ietekošo Preiļupi, kā arī organizēja ūdens paraugu ņemšanu Feimankas upē, lai pārbaudītu upes ūdens kvalitāti. Ūdens paraugu testēšanas rezultāti liecina, ka Feimankas upes ūdens kvalitāte jau 18.07.2018. atbilda prioritāro karpveidīgo zivju ūdeņu normatīviem (MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 3.pielikums).

Lai arī 17.07.2018. AS „Preiļu siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notika avārija, tomēr VVD Daugavpils RVP rīcībā nav pierādījumu par avārijas saistību ar zivju bojāeju upē. Avārijas rezultātā neattīrīto ražošanas notekūdeņu noplūde vidē un Preiļupes piesārņošana nenotika.

AS „Preiļu siers” veic nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektīvu darbību un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, kā arī uzņēmums veic monitoringu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes vietā Preiļupē. Šobrīd AS „Preiļu siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība ir uzlabojusies.

VVD Daugavpils RVP turpina uzraudzīt situāciju uzņēmumā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 19.08.2019