VVD logo

Aicinām piedalīties vides aizsardzībai labāko pieejamo tehnisko paņēmienu pilnveidošanas darbā

05.09.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) aicina nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvjus, komersantus un citus interesentus iesaistīties labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) pārskatīšanas un atjaunināšanas procesā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) 13. panta 1. punktu Eiropas Komisija organizē informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, Eiropas Komisiju, kā arī attiecīgo nozaru nevalstiskajām organizācijām ar mērķi izstrādāt, pārskatīt un atjaunināt LPTP atsauces dokumentus, kas veicina vides aizsardzību.

Aktuālā informācija attiecībā uz vadlīniju dokumentiem par LPTP pieejama Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra tīmekļvietnē (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) un Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnē (http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/lptp-vadlinijas).

Savlaicīgi sekojot līdzi un iesaistoties LPTP izstrādes procesā, sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja labāk izprast paredzamās prasības, kā arī ietekmēt LPTP saturu, savlaicīgi sniedzot priekšlikumus par LPTP projektiem.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020