VVD logo

Vērtē zivjēdāju putnu nodarītos zaudējumus akvakultūras uzņēmumiem Latgalē

03.10.2018 Rēzeknes RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes (Rēzeknes RVP) valsts vides inspektori šogad aktīvi iesaistījās Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) izveidoto akvakultūrai nodarīto zaudējumu novērtēšanai komisiju darbā.

Komisijas tika izveidotas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 353  “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” prasībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek novērtēti zaudējumi, ko akvakultūras uzņēmumiem ir nodarījušas galvenās zivjēdāju putnu sugas (gārņi, ķīri, jūras krauklis, zivju ērglis un jūras ērglis) un ūdri. Komisija akvakultūras uzņēmumā novērtē šo zivjēdāju putnu sugu un ūdru klātbūtni, kā arī akvakultūras uzņēmumu veiktos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu nodarītos zaudējumus. Akvakultūras uzņēmumi, saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem var saņemt kompensāciju par šo īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu nodarītajiem zaudējumiem.  Novērojumus dabā veic DAP, VVD Rēzeknes RVP un Lauku atbalsta dienesta darbinieki. Šogad tika apsekoti 11 objekti Rēzeknes novada Nagļu, Strūžānu, Sakstagala un Nautrēnu pagastos.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.10.2019