VVD logo

Par Bērzes upes piesārņošanu sākta administratīvā lietvedība pret SIA “Jelgavas novada KU”

24.10.2018 Jelgavas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālā vides pārvalde (RVP), veicot SIA "Jelgavas novada KU" integrēto pārbaudi, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās (NAI) “Baloži”, konstatēja, ka tajās nepietiekoši attīra notekūdeņus. Notekūdeņi izplūst Bērzes upē un to piesārņo.

VVD Jelgavas RVP veica paraugu noņemšanu un nodeva tos testēšanai akreditētā laboratorijā. Rezultāti uzrādīja, ka netiek ievērotas uzņēmumam izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā noteiktās prasības, kā arī ir pārsniegta 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumā noteiktā piesārņojošo vielu koncentrācija.

VVD Jelgavas RVP par to, ka no NAI “Baloži” vidē tiek novadīti neattīrītie notekūdeņi, ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.12.2019