VVD logo

Uzsākta administratīvā lietvedība par pārkāpumiem kūtsmēslu un atkritumu apsaimniekošanā Vecumnieku pagastā

30.10.2018 Jelgavas RVP

  

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālā vides pārvaldes (RVP) vides inspektors 29. oktobrī veica pārbaudes SIA “Bovine” ( zemes īpašums “Makužu ferma”) un SIA “Baltija Agrar” (“Aizkalni”), Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, kas pieder vienam īpašniekam. Pārbaudes laikā tika iegūti pierādījumi, ka šajās teritorijās vairākās vietās neatbilstoši uzglabā liellopu kūtsmēslus. Kopumā teritorijās tiek turēti ap 880 liellopu, kas būtiski apdraud vidi.

 Īpašnieks nav ievērojis 2014. gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības. Pārbaudes laikā vides inspektors atklāja arī neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Par atklātajiem pārkāpumiem VVD Jelgavas RVP ir uzsākusi administratīvo lietvedību.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.12.2019