VVD logo

VVD uzdod AS “Grobiņa” sakārtot kūtsmēslu apsaimniekošanu kažokzvēru audzētavā Plocē “Ceļmalniekos”

02.10.2018 Liepājas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālā vides pārvalde (RVP) ir izdevusi rīkojumu AS “Grobiņa” kažokzvēru audzētavā Pāvilostas novada Vērgales pagasta Plocē “Ceļmalniekos” nodrošināt likumdošanā noteikto prasību ievērošanu  kūtsmēslu uzglabāšanai un iestrādei, jo šobrīd tur tiek radīti draudi pazemes ūdeņu kvalitātei,  kūtsmēsli un virca piesārņo dzīvnieku novietnes teritoriju un nokļūst arī apkārtējā vidē. Kūtsmēsli izvietoti ūdensapgādes urbumu stingra režīma aizsargjoslā, neievērojot Aizsargjoslu likuma 35. un 39. panta prasības. Rīkojums jāizpilda līdz šā gada 12.oktobrim. Savukārt līdz 1.novembrim uzņēmumam jāsakārto ārpus iežogotās kažokzvēru novietnes izvietotās grunts ar kūtsmēslu piejaukumu apsaimniekošanas process tā, lai tas atbilstu 2014. gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasībām.

Ja AS “Grobiņa” līdz šā gada 1. novembrim nebūs labprātīgi izpildījusi uzdoto, VVD Liepājas RVP uzsāks lēmuma izpildi piespiedu kārtā.

25. septembrī, saņemot informāciju no Ploces iedzīvotāja, ka no kažokzvēru audzētavas Pāvilostas novada Vērgales pagasta Plocē, “Ceļmalniekos” tiek izvesti mēsli un krauti turpat ārpus iežogotās teritorijas, VVD Liepājas RVP vides inspektors devās pārbaudē uz kažokzvēru audzētavu. Apsekojot fermas apkārtni, konstatēja, ka fermas dienvidrietumu pusē žogs ir daļēji demontēts, lai kravas automašīna varētu brīvi iebraukt blakus esošajā pļavā. Tur jau bija savests un daļēji izlīdzināts ievērojams grunts apjoms ar kūtsmēslu piejaukumu. Pārbaudot fermu, inspektors konstatēja, ka starp sprostu rindām ar smagās tehnikas palīdzību tiek noņemta grunts virskārta un krauta kravas mašīnā - izvešanai no iežogotās fermas teritorijas. Tā kā teritorija starp sprostu rindām ir piesārņota ar kūtsmēsliem un vircu, tad, noņemot grunts virskārtu, veidojas augsnes – mēslu maisījums. Īpašnieks apgalvoja, ka esot veicis analīzes un mēslu saturs gruntī esot 5%, taču analīzes uzrādīt nevarēja.

Par atklātajiem pārkāpumiem uzsākta administratīvā lietvedība. Uzņēmuma pārstāvim uz administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanu jāierodas šā gada 19. oktobrī.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.10.2019