VVD logo

VVD vērsīsies policijā par konstatētajiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekotāja SIA “Galangal” darbībā

28.11.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) par Cēres pagastā “Priedītes” nelegāli izvietotajiem atkritumiem vērsīsies policijā saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekotāja SIA “Galangal” darbībā. Uzņēmējs no Skandināvijas valstīm ievesto atkritumu piegādes galamērķa pavadzīmēs bija norādījis realitātei neatbilstošu kravas galamērķi -  Sējas novadu, nevis Cēres pagasta “Priedītes”, kur atkritumi tika izkrauti.

Ņemot vērā to, ka kravas pavaddokumentos norādītā izkraušanas vieta nesakrita ar kravas faktisko izkraušanas vietu, VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) inspektori dokumentēja izkraušanas darbus fotofiksācijās, un ir pieprasījuši paskaidrojumus no SIA “Galangal” un tā īpašnieka un vadītāja Roberta Redko. Par notikušo VVD ir informējis arī Norvēģijas atbildīgās iestādes.

VVD vadītāja Inga Koļegova uzsver: “Šajā gadījumā VVD inspektoriem, veicot ostā ienākošās kravas pārbaudi, radās pamatotas aizdomas par to, ka konkrētā pārrobežu atkritumu krava varētu nenonākt vietā, kas noteikta pārvadājumu dokumentācijā. Ņemot vērā situācijas apstākļus, inspektori pieņēma lēmumu veikt kravas izsekošanu. Sekošanas darbi tika veikti līdz pat Cēres pagastam “Priedītes”, kur uzņēmējs uzsāka kravas izkraušanu. Tas ir uzskatāms likuma pārkāpums, kas dokumentēts atbilstoši prasībām, tai skaitā ar fotofiksāciju notikuma vietā. Šajā gadījumā varu uzteikt inspektoru paveikto darbu. Šobrīd VVD darbs ir finiša taisnē un jau tuvākajā laikā visi apkopotie lietas materiāli tiks iesniegti policijai.

Laika posmā no nelegālo atkritumu konstatēšanas dienas līdz šim brīdim VVD veikts intensīvs darbs, lai novērstu likuma pārkāpumu – panāktu, lai vainīgie atbilstoši likumā noteiktajam tiktu sodīti, kā arī tiek veiktas visas iespējamās darbības, lai zemes īpašnieks piespiedu kārtā veiktu teritorijas sakopšanu.

Inga Koļegova norāda, ka: “Teritorijas sakopšana un attīrīšana no nelegālajiem plastmasas atkritumiem ir SIA “Galangal” pienākums. Tas ir jāpaveic līdz šā gada 20. decembrim. Vēlos uzsvērt, ka šobrīd VVD ir paveicis apjomīgu darbu, lai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veiktu pilnvērtīgu pārkāpuma konstatēšanu, lai to nodotu tiesībsargājošajām institūcijām.

Jau iepriekš pārbaužu laikā VVD vides inspektori atklāja, ka SIA “Galangal” atkritumu pārkraušana, šķirošana un uzglabāšana nenotiek saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas izvirzīti uzņēmumam izsniegtajā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. Arī vietējā pašvaldība ir norādījusi SIA “Galangal” uz nekārtībām uzņēmuma darbībā. VVD vides inspektors uzņēmuma pārstāvim ir uzlicis par pienākumu iežogot teritoriju, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas, un pārvietot atkritumus (kas atrodas āra teritorijā bez atbilstoša ūdensnecaurlaidīga seguma) uz uzglabāšanai piemērotu vietu.

VVD turpina intensīvu darbu, lai pilnvērtīgi izpētītu negodprātīgu uzņēmēju nelegālo pārrobežu atkritumu pārvadājumu shēmu, par kuru masu medijiem tika sniegta informācija šī gada 22. novembrī – saistībā ar aizturētiem trīs pārrobežu nelegālu atkritumu pārvadājumiem.

Lietas materiāli tiek gatavoti iesniegšanai policijai izmeklēšanai.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2020