VVD logo

VVD nodod Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam radiācijas mēriekārtu dāvinājumu

20.12.2018 Radiācijas drošības centrs

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centra ( RDC) pārstāvji šodien viesojās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) un nodeva dažāda tipa radiācijas mēriekārtas.

Iekārtas tiek nodotas, lai nodrošinātu NMPD speciālistu aizsardzību, veicot reaģēšanu radiācijas avāriju gadījumos, un lai veiktu sākotnējo izvērtējumu par dezaktivizācijas pasākumu nepieciešamību cietušajiem, personālam, inventāram un transportlīdzekļiem.

Iekārtas ir iegādātas Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9013 “Strengthening Capacities in Nuclear and Radiation Safety and Nuclear Security” ietvaros, lai uzlabotu Latvijas institūciju materiāli tehnisko bāzi radiācijas mērījumu veikšanai un personāla aizsardzībai.

Iekārtas uzlabos NMPD un VVD savstarpējo sadarbību, kā arī ar citiem atbildīgajiem dienestiem Valsts katastrofu medicīnas plāna un civilās aizsardzības sistēmas ietvaros.

 

Ar SAEA finansiālu atbalstu dažāda veida radiācijas mēriekārtas plānots nodot arī citām Latvijas institūcijām ikdienas darba pienākumu veikšanai un arī personāla apmācību nodrošināšanai.

                                                           

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2020