VVD logo

VVD aicina uzņēmumus atbildīgi izraudzīties sadarbības partnerus – ražotāju atbildības sistēmas (RAS)

28.12.2018 Centrālā struktūrvienība

VVD ir izvērtējis ražotāju atbildības sistēmu (RAS) iesniegtos pārskatus par veikto atkritumu apsaimniekošanu 2017. gadā. 45 % no RAS ir strādājušas atbilstoši noslēgtajam līgumam ar VVD un ir pilnībā izpildījušas normatīvo aktu prasības. Pārējo darbībā atklātas dažādas neatbilstības. Valsts vides dienests  izvērtē katru gadījumu, novērtējot, vai tomēr ir iespējams pārliecināties par RAS pienākumu izpildi. Jo atbildīgas atkritumu apsaimniekošanas pamatā ir iespēja izsekot atkritumu plūsmai un gūt pierādījumus par to reģenerāciju. Ražotāju atbildības sistēmas, kuras ar grūtībām spēja nodrošināt nepieciešamās informācijas iesniegšanu, tika brīdinātas par nepieciešamo uzlabojumu nozīmi darbības turpināšanai. Ja sniegtās informācijas kvalitāte nepieaugs, nākamajā gadā tāda atkritumu reģenerācija netiks atzīta par notikušu.

Bet ir arī RAS, kas jau šogad nav varējušas sniegt pietiekamus pierādījumus līgumam atbilstošai atkritumu reģenerācijas veikšanai.

VVD ne tikai pārbaudīja atkritumu reģenerācijas faktu mūsu valstī, bet, sadarbojoties ar kompetentām iestādēm ārvalstīs, atklāja pārkāpumus un neatbilstības nolietoto riepu, bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanā. Pārbaudes kaimiņvalstīs vēl turpinās un VVD rīcībā tuvākajā laikā būs pilnīga informācija par to rezultātiem. Taču jau saņemtā informācija liecina, ka RAS nav sasniegušas noteiktos reģenerācijas apjomus.

VVD ir atkārtoti devis iespēju  RAS sniegt skaidrojumus, taču, ja ražotāju atbildības sistēmas nevarēs pierādīt savu pienākumu izpildi, VVD pieņems atbilstošu lēmumu par to tālāko darbību.

VVD aicina dabas resursu nodokļa maksātājus atbildīgi izraudzīties sadarbības partnerus RAS, apzinot un izvērtējot informāciju par viņu līdzšinējo darbību un aktivitātēm. Ar aktuālo informāciju var iepazīties: http://www.vvd.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/atbrivojums-no-dabas-resursu-nodoklu-maksas/

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2020