VVD logo

Elektroniskie deguni Ventspilī “saož” gan naftas produktus, gan grilētu gaļu

11.01.2019 Ventspils RVP

Pagājis pirmais pusgads kopš Ventspilī smaku monitoringam no ostas termināļu darbībām ar naftas produktiem ir uzstādīti 9 elektroniskie deguni (e-deguni). 3 no tiem ir atrodas publiskajās teritorijās (“Publiskā vieta”, kas atrodas promenādē iepretim AS “Ventbunkers” dzelzceļa estakādei, “Stradiņa iela” un “Talsu iela”), bet 6 - uz uzņēmumu robežām, kas ne visos gadījumos robežojas ar publisko teritoriju.

No 2018. gada 1. jūnija dati tiešsaistē tiek pārraidīti uz visu naftas termināļu kontroles dienestiem, Ventspils Brīvostas kapteiņa dienestu un arī uz Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālo vides pārvaldi (RVP). E-degunu monitoringa dati ir viens no vides inspektoru kontroles rīkiem. Īpaši rūpīgi tiek analizēti tie e-degunu rādījumi, kas pārsniedz 5 smaku vienības. Datus analizējot, tiek skatītas kopsakarības arī ar meteo datiem, jo katram e-degunam ir uzstādīta arī meteostacija.  

2018. gada otrajā pusgadā e-degunu monitorings mērķlieluma pārsniegumus publiskajās teritorijās uzstādītajās monitoringa stacijās reģistrējis 98 reizes. Vēl 4 reizes monitoringa rādījums ir bijis 5 smaku vienības, ko nevar uzskatīt par pārsniegumu.

2018. gada otrajā pusgadā e-degunu monitorings mērķlieluma pārsniegumus publiskajās teritorijās uzstādītajās monitoringa stacijās reģistrējis 98 reizes. Vēl 4 reizes monitoringa rādījums ir bijis 5 smaku vienības, ko nevar uzskatīt par pārsniegumu.

Mērķlielumu pārsniegumi konstatēti:

2018. gada jūnijā pārsniegumi e-degunu rādījumos konstatēti tikai monitoringa stacijā “Publiskā vieta”. Vairāk par 5 smaku vienībām konstatēts 13 reizes (13 stundu vidējie rādījumi):

 • 2 gadījumos (2 secīgu stundu rādījumi) iepretim monitoringa stacijai bija novietots zemessmēlējs “Dzelme” ar iedarbinātu iekšdedzes motoru, kā rezultātā tika identificēta dūmu smaka, kas nāk no kuģa. Naftas produktu smaka netika konstatēta;
 • 1 gadījumā turpat iepretim monitoringa stacijai tika no autocisternas bunkurēts zemessmēlējs “Dzelme”;
 • 9 gadījumos, veicot apsekošanu, monitoringa stacijas rajonā naftas produktu smaka netika identificēta, lai gan monitoringa iekārta rādīja paaugstinātu smakas koncentrāciju. Veicot datu analīzi, tika konstatēts, ka 2 gadījumos vēja virziens bija DA (no pilsētas uz AS ”Ventbunkers” termināļa pusi), 4 gadījumos vēja virziens bija R. Pētot meteoroloģisko datu un smakas koncentrācijas kopsakarības, tika novērots, ka paaugstināta smakas koncentrācija tika novērota īslaicīgi pēc lietus;

Sazinoties ar monitoringa stacijas uzstādītājiem, Pārvalde saņēma informāciju, ka e-degunu rādījumus var ietekmēt ne tikai terminālu radītā naftas produktu smaka, bet arī cita veida smakas.  Piemēram, monitoringa stacija “Publiskā vieta” atrodas koku tiešā tuvumā, kas pēc lietus var ietekmēt, e-deguna rādījumus, tāpat kā jebkura cita veida smaka vai smarža, kas nāk no pilsētas. E-deguni signalizē par smakas esamību, tomēr, lai identificētu smakas raksturu ir nepieciešams cilvēka apsekojums.

2018. gada jūlijā pārsniegumi e-degunu rādījumos konstatēti 32 reizes. Vairāk par 5 smaku vienībām 24 reizes konstatētas monitoringa stacijā “Publiskā vieta”:

 • 9 reizes konstatēts, ka monitoringa skaitliskās vērtības tiek parādītas īpaši lielas no 10 līdz pat 15 smaku vienībām, bet, veicot pārbaudes, monitoringa stacijas rajonā netika identificēta naftas produktu smaka. Laukumā pie Ceļojošās govs uzturējās cilvēki, atpūtās un diskomfortu neizjuta;
 • 11 reizes monitoringa skaitliskās vērtības tika parādītas robežās no 7 līdz 8 smaku vienībām, tomēr, veicot pārbaudes monitoringa stacijas rajonā, naftas produktu smaka netika identificēta.

Jāatzīmē, ka visi šie paaugstinātie rādījumi ir konstatēti īslaicīgi pēc lietus (20 reizes) un bieži vien pie DA vēja virziena. Sūdzības uz Pārvaldes dežūrtelefonu šajās reizēs nav saņemtas, jo naftas produktu smakas nebija.

 • 2 reizes konstatēts, ka tiek veikta benzīna iekraušana tankkuģos, tvaiku savākšanas iekārtas darbojās, monitoringa stacijas rajonā, to apsekojot, naftas produktu smakas netika konstatētas;
 • 2 reizes konstatēts, ka AS “Ventbunkers” veica mazuta noliešanu dzelzceļa estakādē, vēja virziens – Z. Šos abus gadījumus Pārvalde vērtē, kā tādus, kur monitoringa stacijas rādījumus tieši ietekmēja termināļa darbība. AS “Ventbunkers” tika pieprasīts paskaidrojums par veiktajām darbībām un rīcībām smaku samazināšanā. Tika pieprasīts izstrādāt iekšējo kārtību smaku monitoringa datu izvērtēšanai un rīcībām reaģēšanai uz smaku monitoringa sistēmā konstatētajiem smaku mērķlieluma pārsniegumiem. Uzņēmums to ir veicis, savā darbībā ievēro izstrādātos kārtības noteikumus. 
 • 4 e-degunu rādījumu pārsniegumi konstatēti monitoringa stacijā “Talsu iela”. Pārbaudot, kādas darbības veiktas uzņēmumā SIA ”Ventspils nafta” termināls, noskaidrotas, ka ir krauts benzīns tankkuģos Ventspils ostā, cisternu noliešana terminālī netika veikta konkrētajā laika periodā. Pārējie operatori, kas nolej naftas produktus, konkrētajā laika periodā darbības neveica.
 • 4 e-degunu rādījumu pārsniegumi konstatēti monitoringa stacijā “Stradiņa iela”.

2018. gada augustā pārsniegumi e-degunu rādījumos konstatēti 37 reizes. Vairāk par 5 smaku vienībām 33 reizes konstatētas monitoringa stacijā “Publiskā vieta”. Veicot pārbaudes, konstatēts, ka:

 • 3 pārsniegumi bija pilsētas svētku laikā, jo stāvlaukumā pie Ceļojošās govs tika grilēta gaļa un arī pēc svētku salūta (nākamās stundas) vidējais rādījums bija 9. Termināļos nekādas darbības netika veiktas;
 • 28 reizes konstatēts, ka monitoringa stacija uzrādījusi lielas skaitliskās vērtības (no 9 līdz 12), bet, veicot pārbaudes monitoringa stacijas rajonā, naftas produktu smaka netika identificēta (paaugstināta koncentrācija atkal novērojama īslaicīgi pēc lietus). Vēja virziens pārsvarā bija D, DR vai DA, tas ir – virzienā no pilsētas uz termināliem;
 • 2 reizes monitoringa stacijas skaitliskās vērtības bija no 6 līdz 7. Veicot pārbaudes monitoringa stacijas rajonā, naftas produktu smaka netika konstatēta un vēja virziens bija DA un DR;
 • 4 e-degunu rādījumu pārsniegumi konstatēti monitoringa stacijā “Talsu iela”, taču šajā laikā uzņēmuma rezervuāru parka teritorijā darbības ar naftas produktiem netika veiktas.

2018. gada septembrī pārsniegumi e-degunu rādījumos konstatēti 11 reizes:

 • vairāk par 5 smaku vienībām 9 reizes konstatētas monitoringa stacijā “Publiskā vieta”. Veicot pārbaudes monitoringa stacijas rajonā, naftas produktu smaka netika konstatēta. Visās reizēs vēja virziens bija D; DA un pēc lietus.
 • 2 reizes pārsniegumi konstatēti monitoringa stacijā “Talsu iela” pie D – DA vēja virziena.

2018. gada oktobrī pārsniegumi e-degunu rādījumos konstatēti 4 reizes, visas monitoringa stacijā “Publiskā vieta”. Pārsniegumi konstatēti 2 dienās, laikā no 20-iem līdz 22-iem. Abās dienās vēja virziens bija D – DA un izteikta atmosfēras inversija. Veicot pārbaudes monitoringa stacijas rajonā, tika konstatēta dūmu smaka no privātmāju apkures.

2018. gada novembrī pārsniegums e-degunu rādījumos konstatēts 1 reizi monitoringa stacijā “Publiskā vieta”. Veicot pārbaudi monitoringa stacijas rajonā, tika konstatēta dūmu smaka no privātmāju apkures, jo vēja virziens bija DR.

2018. gada decembrī pārsniegumi publiskajās teritorijās izvietotajās monitoringa stacijās netika konstatēti.

Analizējot 2018. gada otrā pusgada e-degunu rādījumus, secināms, ka viena monitora (“Publiskā vieta”) rādījumu pārsniegumus ļoti ietekmē pilsētvide. Pat gadījumos, kad ir pūtis D, DA vai DR vējš (virziens no pilsētas uz termināļiem) ir konstatēti pārsniegumi un it īpaši vasarā pēc lietus, bet oktobrī – laikā, kad privātmājas kurina krāsnis, un ir migla, kas neļauj dūmiem izkliedēties. Tikai 2 gadījumos (skat. iepriekš rakstīto) Pārvaldes vērtējumā monitoringa stacijas rādījumus tieši ir ietekmējusi termināļa (AS “Ventbunkers”) darbība.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2020