VVD logo

Latvijas ārstniecības iestāžu mamogrāfijas iekārtas atbilst tehniskajām prasībām

22.01.2019 Radiācijas drošības centrs

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) ir pabeidzis darbu pie informācijas apkopošanas par Latvijas ārstniecības iestādēs esošajām mamogrāfijas iekārtām (kopumā 48). Atsevišķas iestādes ir nolēmušas likvidēt četras mamogrāfijas iekārtas un iegādāties jaunas. Pārējās 44 lietošanā esošās mamogrāfijas iekārtas, no tehnisko parametru viedokļa raugoties, atbilst tiesību aktos izvirzītajām prasībām. Šo iekārtu pastiprinātājekrānu un kasešu, medicīnisko attēlu apskates monitoru pārbaudes liecina, ka mamogrāfijas iekārtas tehniski spēj nodrošināt nepieciešamo radiodiagnostisko informāciju ārstam radiologam. Savukārt mamogrāfijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu ārstniecības iestādēs nepieciešamības gadījumā veic uzņēmumi, kuriem ir VVD RDC izsniegtas licences.

Pagājušā gada nogalē VVD RDC speciālisti apzināja situāciju visās tajās 30 Latvijas ārstniecības iestādēs, kurās lieto mamogrāfijas iekārtas. Ārstniecības iestādēm bija uzdots iesniegt VVD RDC informāciju par šo iekārtu tehnisko parametru atbilstību Ministru kabineta noteikumiem, iegūto attēlu kvalitātes kontroles nodrošināšanu, tehnisko apkopju veikšanu, remontdarbiem. Šāds lēmums tika pieņemts pēc tam, kad 2018.gada vasarā publiskajā telpā parādījās informācija par pacienti, kurai savlaicīgi netika konstatēta onkoloģiska saslimšana, lai gan viņa bija veikusi pārbaudes valsts mamogrāfijas skrīninga ietvaros. Konkrētajā ārstniecības iestādē VVD RDC inspektors veica pārbaudi, kurā konstatēja, ka šīs iekārtas tehniskie parametri atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumos Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" minētajiem kritērijiem.

Lai aktualizētu ārstniecības iestāžu un apkalpojošo uzņēmumu vienotu izpratni par mamogrāfijas iekārtu tehniskajiem parametriem, 2018. gada novembrī VVD RDC organizēja sanāksmi ārstniecības iestāžu un uzņēmumu, kas veic iekārtu tehnisko parametru pārbaudes un nodrošina tehnisko apkopi un remontu, pārstāvjiem. Sanāksmes laikā dalībnieki diskutēja par to, kādi būtu vislabākie risinājumi savlaicīgu un tiesību aktiem atbilstošu pārbaužu nodrošināšanai.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020