VVD logo

Ventspils brīvostas termināļi apspriež smaku monitoringa rezultātus

06.02.2019 Ventspils RVP

Vakar, 5. februārī notika Ventspils brīvostas pārvaldes organizēta sanāksme, kurā apsprieda pusgada rezultātus darbā ar smaku monitoringa jeb e-degunu sistēmu. Piedalījās pārstāvji no visiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem – SIA””Ventspils nafta”termināls””, AS”Ventbunkers”, SIA „Ventall Termināls”, kā arī Ventspils domes, Valsts vides dienesta (VVD) un sistēmas uzstādītāja SIA „Estonian, Latvian, Lithuanian Environment” pārstāvji. Visas puses atzina, ka ieviestā monitoru sistēma labi pilda agrīnā brīdinājuma funkciju un palīdz identificēt problemātiskas situācijas, dodot iespēju tās savlaicīgi novērst. Operatori ir iemācījušies strādāt ar iegūto informāciju. Ir noskaidroti arī procesi, kuri nākotnē jāpilnveido. Savukārt e-deguni ir „iemācījušies” labāk atšķirt naftas produktu smakas no citām pilsētvidē esošajām smakām.

VVD speciālisti iepazīstināja ar pirmā pusgada monitoringa datu izvērtējumu. Datu dinamika liecina par smaku traucējumu skaita samazināšanos aiz operatoru teritorijas robežas, kā arī parāda citu pilsētvides procesu ietekmi – e-deguni „sajūt” arī, piemēram, apkures iekārtu dūmus, grilētu gaļu un svētku salūtu.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka iedibinātā informācijas aprites kārtība starp ostas kapteiņa dienestu un operatoru dispečerdienestiem šobrīd ir optimāla un vienojās par nākamo tikšanos pēc pusgada, lai apspriestu pieredzi par e-degunu sistēmas darbību siltajos laika apstākļos.

Smaku monitoringa datu izvērtējums 2018.gada jūnijs - 2019.gada janvāris

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2020