VVD logo

Atgādne makšķerniekiem un zvejniekiem: par liegumiem, kas spēkā no 1. marta

01.03.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) atgādina, ka, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi, no 1. marta līdz 30. aprīlim iekšējos ūdeņos aizliegta jebkura veida makšķerēšana: no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos ( izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos), kā arī kanālos un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, vai savieno ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci.

VVD lūdz ievērot, ka, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295 Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, no 1. marta līdz 15. jūnijam aizliegts zvejot un iegūt jebkādas zivis visās ūdenstilpnēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts zvejot un iegūt līdakas.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.12.2019