VVD logo

Uzmanību: termiņš datu iesniegšanai Vides informācijas sistēmas datu bāzē pagarināts

15.03.2019 Centrālā struktūrvienība

Informējam operatorus, ka ir pagarināts termiņš pārskatu “2-Gaiss”, “2-Ūdens” un “3-Atkritumi” ievadīšanai Vienotās vides informācijas sistēmas datu bāzē. To varēs būs izdarīt līdz 2019.gada 24.martam.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.03.2020