VVD logo

Lietuvas vides aizsardzības iestāžu pārstāvji iepazīstas ar VVD pieredzi gaisa piesārņojuma pārraudzīšanā

03.05.2019 Centrālā struktūrvienība

Vakar, 2. maijā Valsts vides dienestu (VVD) pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja kolēģi no Lietuvas Republikas Vides ministrijas, Lietuvas Republikas Vides aizsardzības departamenta un Lietuvas Republikas Vides aģentūras. Tikšanās tēma - gaisa piesārņojuma normēšana un uzraudzība, atšķirīgais un kopīgais abu valstu likumdošanā jūras ostu darbībā.

Sarunas laikā uzmanības centrā bija atļauju izsniegšana un atļauju nosacījumu kontrole putošo kravu un gaistošo organisko savienojumu pārkraušanā ostās.  Tika pārrunāts normatīvais regulējums un abu pušu kompetences smaku, trokšņa, gaisa piesārņojuma pārraudzībā, kā arī izmantotie kontroles paņēmieni un instrumenti.

Lietuviešu kolēģi interesējās par jaunajām tehnoloģijām putošo kravu apstrādē un gaistošo organisko savienojumu samazināšanā – slēgtajām ogļu pārkraušanas tehnoloģijām Ventspils un Rīgas ostās, kā arī gaistošo organisko savienojumu savākšanu un pārstrādi Ventspils ostā.

Klātienē tika apmeklēti divi ogļu pārkraušanas termināļi Rīgā, Krievu salā. Tajos bija iespēja iepazīties ar jaunuzbūvētajām piestātnēm, kravu laukumiem, īpašu uzmanību pievēršot ogļu vagonu apsildīšanas galeriju, vagonu izkraušanas mezglu un ogļu transportēšanas galerijām, kas izvietotas slēgtā sistēmā, tādējādi nodrošinot ogļu putekļu savākšanu no pašām putošākajām apstrādes operācijām.


 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.11.2020