VVD logo

Valsts vides dienests aicina atbildīgi izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju

14.05.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) atgādina: lai no 2019.gada 3.ceturkšņa saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (no koksnes, metāla folijas, papīra, kartona un citu dabisko šķiedru materiālu veidiem), videi kaitīgām precēm, elektriskām un elektroniskām iekārtām, transportlīdzekļiem – nodokļa maksātājam līdz 2019.gada 15.maijam jānoslēdz līgums ar atbilstošo apsaimniekotāju.

Lūdzam nodokļa maksātājus pirms līguma slēgšanas atbildīgi izvērtēt apsaimniekotāju (tai skaitā, iepazīties ar atkritumu apsaimniekošanas plānu) un pārliecināties, ka apsaimniekotājam ir ar VVD noslēgts atbrīvojuma periodā spēkā esošs līgums (spēkā esoši līgumi publicēti šeit).

Izvēloties atkritumu apsaimniekotāju un iesaistoties ražotāju atbildības sistēmā, nodokļa maksātāji tai uztic vairākus būtiskus pienākumus - ziņojumu un atskaišu sniegšanu VVD un reģistriem (piemēram, Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistram, Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistram), atkritumu savākšanas un reģenerācijas mērķu sasniegšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu. VVD aicina nodokļa maksātājus pievērst uzmanību, kā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs pilda tam uzticētos pienākumus, jo pretējā gadījumā atbildību par neizpildītām saistībām var prasīt arī no nodokļa maksātāja.

Vēršam uzmanību, ka apsaimniekotāju var mainīt vienu reizi kalendārajā gadā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.11.2020