VVD logo

AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” uzdots izpļaut ceļmalas līdzās piesārņotajām vietām Zemgalē

05.07.2019 Jelgavas RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)

Valsts vides dienests (VVD) ir izdevis lēmumu, ar kuru AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” uzdots sagatavot ar ķīmiskām vielām  Zemgalē piesārņoto vietu sanācijas plānu. Uzņēmumam arī jāorganizē buferjoslas izpļaušana 10 metru platībā ap piesārņotajām teritorijām, kur ir cietusi veģetācija. Šis uzdevums jāveic pirms ražas novākšanas, vienojoties ar zemju īpašniekiem.

Kā ziņots iepriekš, AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” atzīta par operatoru, kas atbildīgs par radušos situāciju, kad maijā 25 vietās Zemgalē ceļmalās no automašīnas tika izlaistīta ķīmiska viela. Atbilstoši Vides aizsardzības un Atkritumu apsaimniekošanas likumiem, šis lēmums nosaka uzņēmuma atbildību par tā radīto atkritumu neatbilstošas apsaimniekošanas rezultātā radušos kaitējumu videi.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 11.07.2020