VVD logo

Likvidēts naftas produktu piesārņojuma avots Gaujā Valmierā

10.03.2020 Vidzemes RVP

Aktīvi sadarbojoties Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldei (VVD), Valmieras pilsētas pašvaldībai un pašvaldības policijai, izdevies likvidēt piesārņojuma avotu, kas bija iemesls iepriekš konstatētajai naftas produktu noplūdei Gaujā Valmierā.

Apsekojot teritoriju, kas saistīta ar konkrēto lietus kanalizācijas izplūdes vietu, tika identificēts piesārņojuma avots – lietus notekūdeņu kanalizācijas aka Audēju ielā, Valmierā. Pašvaldības uzņēmums SIA “Valmieras ūdens”, izpildot VVD uzdotās rīcības, veica šīs lietus notekūdeņu kanalizācijas akas tīrīšanu, izsūknējot lietus notekūdeņus un iztīrot smilts nosēdumus. Tādējādi novērsta turpmāka tur uzkrājušos naftas produktu tālāka filtrēšanās un nonākšana Gaujā.

Sākotnējā analīze liecina, ka Valmieras pilsētas lietus kanalizācijas tīklos bija nokļuvusi dīzeļdegviela. Atbildīgās institūcijas turpina uzraudzīt konkrēto lietus kanalizācijas izplūdes vietu, kā arī strādā, lai noskaidrotu vainīgās personas.

Tā kā, iespējams, naftas produktu piesārņojums Gaujā bijis ļaunprātīgas rīcības sekas, aicinām Valmieras iedzīvotājus, ja tiek fiksēta naftas produktu izliešana apkārtējā vidē vai jebkurā vietā kanalizācijas sistēmā pilsētā, ziņot VVD pa telefonu + 371 26338800 (24/7).

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 30.03.2020