VVD logo

Preiļu pilsētas teritorijā atklātas divas nelikumīgas sadzīves atkritumu izgāztuves

19.03.2020 Daugavpils RVP

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (VVD) vides inspektori, veicot kontroles pasākumus vides aizsardzības jomā, Preiļu pilsētas teritorijā atklāja divas nelikumīgas sadzīvē radušos atkritumu izgāztuves.

Aptuvenais atkritumu daudzums vienā objektā 5000 m3, bet piegružotās teritorijas platība 0.24 ha. Atkritumu sastāvā lielākoties konstatēti parku, dārzu, ielu tīrīšanas atkritumi, t.i., grunts, koku lapas, zari u.c. kompostējamais materiāls ar nešķirotu sadzīves atkritumu un būvgružu piejaukumu. Otrajā objektā patvaļīgi izveidotajā atkritumu kaudzē konstatēti aptuveni  500 m3 dārzu un parku atkritumu (galvenokārt koku lapas).

Pārbaudē secināts, ka pārkāpumu veicis SIA "Preiļu saimnieks", kas savu vainu ir atzinis un sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību īstenos pasākumu kopumu konstatēto pārkāpumu novēršanai un pilsētvides sakārtošanai.

Papildus, teritorijā, kur konstatēti dārzu un parku atkritumi ar nešķiroto sadzīves atkritumu un būvgružu piejaukumu, tiks veikta atkritumu sastāva izpēte, precīzi noteikts atkritumu daudzums un organizēts pieguļošās teritorijas vides monitorings.

VVD veic šo teritorijas uzraudzību, lai pārliecinātos, ka pārkāpumi tiks novērsti. Par konstatēto uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietas. Lietvedību gaitā tiks izvērtēta arī atbildīgo personu izrādītā iniciatīva pilsētas teritorijas sakārtošanā, novēršot atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pārkāpumus.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 30.03.2020