VVD logo

Valsts vides dienests Daugavpilī konstatē būvniecības atkritumu neatbilstošu apsaimniekošanu

25.05.2020

Valsts vides dienests (VVD) arvien biežāk konstatē būvniecības atkritumu neatbilstošu apsaimniekošanu. Par to liecina gan saņemtās sūdzības, gan mobilajā aplikācijā Vides SOS iesniegtie ziņojumi. 

VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (VVD) vides inspektori šādu pārkāpumu konstatēja Daugavpils novada Tabores pagasta ciemā Maļutki. Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība „Maļutki” ceļa būvniecībā izmantoja būvniecības atkritumus, vienlaikus ~ 40 m2 platībā radot arī vides piegružošanu ar nereģenerētiem būvniecības atkritumiem (betons, ķieģeļi, plastmasa, būvmateriāli uz ģipša bāzes).

Tāpat būvniecības procesā radīto būvgružu neatbilstoša apsaimniekošanu konstatētā Daugavpils pilsētas Judovkas mikrorajonā. Būvniecības firma SIA „Lagron”, izpildot ēkas pārbūves darbus Daugavpils pilsētā, radītos būvniecības atkritumus nevis nodeva atkritumu apsaimniekotājam, bet gan izmantoja tehnikas novietošanas laukuma ierīkošanai citā būvobjektā, pieļaujot aptuveni 40 m3 būvniecības atkritumu prettiesisku apglabāšanu.

VVD ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedības par atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu neievērošanu, kā arī atbildīgajām personām tiks uzdots par pienākumu prettiesiski apglabātos, uzglabātos būvniecības atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam.

VVD vērš uzmanību, ka prasības atbilstošai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai ir noteiktas ne tikai Atkritumu apsaimniekošanas likumā, bet arī būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

Abos šajos gadījumos par konstatēto VVD informēja vietējo pašvaldību būvvaldes – Daugavpils novada būvvalde un Daugavpils pilsētas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments. Lai novērstu risku ka šādi pārkāpumi atkārtojas, VVD aicina pašvaldība būvniecības procesā, sākot no būvniecības ieceres saskaņošanas līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, aktīvi uzraudzīt arī būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu. 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 10.07.2020