VVD logo

Informācija depozīta sistēmas operatora potenciālajiem pretendentiem

27.07.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests informē, ka atbilstoši Iepakojuma likumā noteiktajām prasībām personai, kura pretendēs uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, līdz 2020. gada 30. septembrim ir jāiesniedz Valsts vides dienestam Iepakojuma likuma 18.13 pantā minētie dokumenti:

  • iesniegums par depozīta sistēmas izveidi;
  • depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns;
  • finanšu nodrošinājuma dokuments atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu nodrošinājumu dabas resursu nodokļa piemērošanas jomā;
  • depozīta sistēmas dalības maksas aprēķins, uzsākot depozīta sistēmas operatora darbību, kas izstrādāts saskaņā ar depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu aplēsi;
  • to depozīta iepakotāju apliecinājumi, kuri kļūs par attiecīgā komersanta dalībnieku, ja šim komersantam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības.

Depozīta sistēmas darbības noteikumi šobrīd vēl nav stājušies spēkā, tomēr, neskatoties uz to, Valsts vides dienests aicina potenciālos pretendentus iepazīties ar iesniedzamo dokumentu veidnēm un saturu, jo īpaši ar iesniegumu par depozīta sistēmas izveidi un depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu, kas skatāmi noteikumu projektā (5. un 6.pielikums). 

Depozīta sistēmas darbības noteikumu projekts (zip Archive_219 KB)

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020