VVD logo

Valsts vides dienests turpmāk konsultēs arī videokonferences formātā

02.09.2020 Centrālā struktūrvienība

Nostiprinot savā darbā principu “Konsultē vispirms!”, Valsts vides dienests (VVD) sniedz konsultācijas par dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem. Tagad saņemt konsultāciju ir vēl ērtāk, jo VVD konsultācijas sniedz, izmantojot arī tiešsaistes videokonferenču formātu.

VVD konsultāciju iespējams saņemt par atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un citu līdzīgu dokumentu (turpmāk kopā – atļauja) izsniegšanu:

  • pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas – VVD sniedz konsultāciju par plānotās darbības pieļaujamību atbilstoši normatīvajiem aktiem, par iesnieguma aizpildīšanas kārtību vai atļaujas saņemšanai nepieciešamo informāciju;
  • atļaujas sagatavošanas laikā, ja tiek pieprasīta papildinformācija – VVD sniedz skaidrojumu par iesniegumā konstatētajiem trūkumiem, konsultāciju par pieprasītās papildinformācijas saturu vai sagatavošanas kārtību, plānotās darbības pieļaujamību;
  • pēc atļaujas vai atteikuma izdot atļauju pieņemšanas – VVD sniedz skaidrojumu par pieņemtā lēmuma pamatojumu vai izvirzītajiem nosacījumiem, plānotās darbības pieļaujamību citā vietā vai veidā;
  • citiem VVD kompetencē esošiem jautājumiem.

Ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības samazināšanai, pašlaik VVD konsultācijas klātienē sniedz tikai īpašas nepieciešamības situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Šajos gadījumos konsultācijas tiek sniegtas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Savukārt pēc tam, kad tiks atcelti visi ar COVID-19 saistītie piesardzības un drošības pasākumi, VVD apmeklētājus pieņems gan pēc pieraksta, gan noteiktās apmeklētāju stundās bez iepriekšēja pieraksta.

Plašāka informācija par apmeklētāju pieņemšanu pieejama VVD mājaslapā, sadaļā Apmeklētāju pieņemšanas laiki

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020