VVD logo

VVD Operatīvais koordinācijas centrs pirmajos darbības trīs mēnešos saņēmis 1206 ziņojumus, visbiežāk iedzīvotāji ziņo par gaisa piesārņojumu

04.09.2020 Centrālā struktūrvienība

Pirmo trīs darbības mēnešu laikā Valsts vides dienesta (VVD) Operatīvais koordinācijas centrs kopā saņēmis 1206 ziņojumus par VVD kompetencē esošām jomām. Iedzīvotāji 65% no visiem saņemtajiem ziņojumiem sniedza informāciju par gaisa piesārņojumu, tai skaitā par traucējošām smakām.

9% no visiem ziņojumiem bija par pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Par ūdens piesārņojumu tika saņemti 8% ziņojumu no kopējā skaita, tāpat 8% veidoja ziņojumi par cita veida piesārņojumu, kā, piemēram, neatļautu būvniecību vai koku izciršanu.  6% ziņojumu tika saņemti par zvejas kontroli un 4% ziņojumu par cita veida piesārņojumu, kā, piemēram, augsnes vai piekrastes piesārņojumu.

Visbiežāk iedzīvotāji ziņoja, zvanot uz VVD vienotā zvanu centra tālruni +371 26338800 – saņemti kopā 609 zvani. Ziņojumi tika saņemti arī mobilajā aplikācijā Vides SOS - 380 ziņojumi (kas bija VVD kompetencē), bet 217 ziņojumi saņemti, izmantojot citus kanālus, piemēram, sociālos tīklos.

Operatīvais koordinācijas centrs tika izveidots 2020.gada jūnijā, lai efektīvi un vienoti pārvaldītu saņemtos ziņojumus par vides pārkāpumiem. VVD arī turpmāk aicina iedzīvotājus ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem vides jomā, zvanot uz vienotā zvanu centra tālruni: +371 26338800 (24/7), kā arī izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS.

INFOGRAFIKA pieejama šeit.  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020