VVD logo

Darbu uzsāk vienotā Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde

02.11.2020 Kurzemes reģionālā vides pārvalde

Ar 2020. gada 1. novembri Valsts vides dienestā (VVD) izveidota vienota VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde (RVP).

Lai stiprinātu dienesta kapacitāti reģionos, VVD 2020. gadā tiek veiktas strukturālas izmaiņas – jau izveidotas Zemgales un Vidzemes RVP, bet, apvienojot Liepājas un Ventspils reģionālās vides pārvaldes, izveidota vienota Kurzemes RVP.

Kurzemes RVP vadīs Eva Mahta, kuras kandidatūru atlases komisija atzina par atbilstošāko uz šo amatu. E.Mahtas līdzšinējā profesionālā pieredze saistīta ar darbu finanšu sektorā, kur attīstīta augsta klientu apkalpošanas kultūra. Šīs zināšanas un pieredze, dos būtisku ieguldīju VVD klientorientētu pakalpojumu un uzraudzības procesu attīstībā.

Izveidotajā Kurzemes RVP darbu turpinās līdzšinējie dienesta darbinieki. Piesārņojuma kontrolei tiek saglabāts līdz šim izveidotais reģionālais pārklājums – Ventspils un Liepājas sektorus, kā arī jūras piesārņojuma sektoru. Papildus izveidotas atsevišķas Atļauju un Zvejas kontroles daļas, kas savas funkcijas veiks visas jaunizveidotās Kurzemes RVP teritorijā.

Kurzemes RVP atbilstoši savai kompetencei īstenos valsts vides aizsardzības politiku Ventspils pilsētā, Liepājas pilsētā un 22 novados – Ventspils, Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures, Jaunpils, Saldus, Brocēnu, Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Nīcas, Rucavas un Vaiņodes novadā.

Kurzemes RVP darbinieku kontaktinformācija pieejama VVD tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/kurzemes-regionala-vides-parvalde/darbinieki/?id=18

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2020