VVD logo

Reņģu nozvejas datu sniegšana

2007. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”  zvejniekiem uzliek par pienākumu apkopot nozvejas datus par zveju ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un informāciju par reņģu nozveju (par katrām piecām mēneša dienām, skaitot no mēneša sākuma).

Dati elektroniski vai SMS formātā līdz katras piektās mēneša dienas beigām (skaitot no mēneša sākuma) jāziņo Valsts vides dienestam (VVD).  

Iesniedzamajā informācijā jābūt norādītam zvejniekam, nozvejotajam apjomam un nozvejas laika periodam (datumam no - līdz).

VVD sekos, lai nozvejas limiti netiktu pārsniegti!    

 

VVD kontaktinformācija zvejas datu iesniegšanai:

Limbažu un Salacgrīvas novada (Austrumu rajons) zvejniekiem

Mob.: 29376435

E – pasts: janis.brants@valmiera.vvd.gov.lv

Saulkrastu, Carnikavas novada, Rīgas un Jūrmalas pilsētas zvejniekiem (Dienvidu rajons)

Mob.: 26645647

E – pasts: elmars.brente@lielriga.vvd.gov.lv

Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada zvejniekiem (Rietumu rajons)

Mob.: 27841794

E – pasts: ventspils.ks@ventspils.vvd.gov.lv

 

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2016. gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020