VVD logo

Zvejas darbību elektroniska reģistrēšana un ziņošana

Ievērojot 2009.gada 20. novembra Padomes Regulu (EK) Nr.1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem un 2011. gada 8. aprīļa Padomes Regulu (EK) Nr.404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr.1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments ievieš Zvejas darbību elektronisko reģistrēšanas un ziņošanas sistēmu (ERS).

Ar ERS starpniecību reģistrētajiem pirmajiem pircējiem ir iespēja deklarēt pirmo darījumu ar zivīm elektroniski. Zvejnieki, kas zvejo ar kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 12 metrus var deklarēt nozveju izmantojot specializēto elektroniskā zvejas žurnāla programmu vai arī ar ERS web saskarnes starpniecību.

Lejupielādēt e-žurnāla programmas aktuālāko versiju iespējams šeit.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020