VVD logo

Zvejas žurnāli

Saskaņā ar grozījumiem Komisijas regulā Nr. 2807/83, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt informāciju par dalībvalstu veikto zivju nozveju Kopienas zvejas kuģu kapteiņiem, kuru kuģa kopējais garums ir 10 metri vai vairāk, jāpilda kuģa žurnālu saskaņā ar Regulā norādīto formu. Kuģu kapteiņiem ir jāaizpilda visas obligāti aizpildāmās ailes arī tad, ja kuģis zvejo piekrastē.

Piekrastes zvejnieki pilda arī piekrastes zvejas žurnālu.

Zvejnieki, kuri veic zivju izkraušanu Rīgas, Jūrmalas, Carnikavas, Saulkrastu novadu ostās vai piekrastē zvejas žurnālu lapas aizpilda un iesniedz VVD amatpersonai, kura veic izkraušanas kontroli vai ievieto speciāli šim nolūkam paredzētā kastītē, vai 48 stundu laikā nosūta uz Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007.

Limbažu un Salacgrīvas novadu zvejnieki zvejas žurnālu lapas aizpilda un iesniedz VVD amatpersonai, kura veic izkraušanas kontroli vai ievieto speciāli šim nolūkam paredzētā kastītē, vai 48 stundu laikā nosūta uz Valmieras reģionālo vides pārvaldi: Salacgrīva, ‘’Lašlejas’’ LV-4033.

Rucavas, Nīcas, Liepājas, Grobiņas un Pāvilostas novada zvejnieki zvejas žurnālu lapas aizpilda un iesniedz VVD amatpersonai, kura veic izkraušanas kontroli šajās ostās vai ievieto speciāli šim nolūkam paredzētā kastītē, vai 48 stundu laikā nosūta uz VVD Liepājas reģionālo vides pārvaldi: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401.

Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga un Engures novada zvejnieki zvejas žurnālu lapas aizpilda un iesniedz VVD amatpersonai, kura veic izkraušanas kontroli Ventspils ostā vai ievieto speciāli šim nolūkam paredzētā kastītē, vai 48 stundu laikā nosūta uz VVD Ventspils reģionālo vides pārvaldi: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020