VVD logo

Pārskats par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (operatoru atskaites)

Lūdzam ņemt vērā, ka 22.12.2015. pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 752Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem", kas stājas spēkā 01.01.2016. un aizstāj MK 20.09.2011. noteikumus Nr. 723 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība”. Lūdzam ievērot, ka no 01.01.2016. informācija operatoram jāsniedz attiecīgajā pārskata veidlapā (MK noteikumu Nr. 752 6. pielikums).

Pirms pārskata aizpildīšanas noteikti jāiepazīstas ar pārskata veidlapā norādītajām "piezīmēm"!

Pārskata par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veidlapas

Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (neizotopiskie)

Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (izotopiskie)

Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana un likvidēšana 

Radiācijas drošības centrs izvērtē iesniegto informāciju, salīdzina to ar datiem, kas jau iekļauti datu bāzē. Ja iesniegtā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, par to paziņo personai, kura ir iesniegusi atskaiti, uzliekot par pienākumu veikt nepieciešamos labojumus un nosakot termiņus to izpildei.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018