VVD logo

Radona mērījumi mājsaimniecībās

2016.gadā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) organizē bezmaksas radona gāzes mērījumu veikšanu aptuveni 500 Latvijas mājsaimniecībās, projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā” ietvaros. Šo pētījumu  finansē Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. 

Līdz šim Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, radona gāzes mērījumi dzīvojamās ēkās tik plašā mērogā nav veikti.

Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijā un apzināt teritorijas ar iespējamu paaugstinātu radona līmeni. Līdz 2018. gadam valstij jāizstrādā radona rīcības plāns, kas paredz dažādu ieteikumu sniegšanu radona līmeņa kontrolei ēkās un dzeramajā ūdenī, kā arī pasākumus radona līmeņa samazināšanai vietās, kur tas ir nepieciešams.

Ņemot vēra Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, radona izplatības problēma mūs skar salīdzinoši maz, tomēr nav izslēgts, ka arī Latvijā varētu būt vietas, kurās radona līmenis mājokļos ir paaugstināts.

2014. gadā Latvijas teritorijā veikts sākotnējais radona novērtējums. Vairāk informācijas par pētījuma rezultātiem iespējams iegūt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.

Plašāk par to, kas ir radons un kur tas sastopams, kā tas iekļūst mājās, radonu un veselību, tā pieļaujamiem līmeņiem gaisā un ūdeni uzzini VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informatīvajā bukletā “Radons - dabiskais jonizējošā starojuma avots”.

No 2016. gada 25. februāra līdz 11. martam VVD RDC aicināja Latvijas iedzīvotājus bīrvprātīgi pieteikties  bezmaksas radona testam savā dzīvesvietā. Šo iepsēju kopumā izmantoja 1099 Latvijas iedzīvotāji.VVD RDC izvērtējis sniegto informāciju un sazinājies ar respondentiem par iespējamo dalību pētījumā, ņemot vērā ierobežoto detektoru skaitu.

Radona gāzes mērījumu process

VVD RDC izlases veidā noteicis mājokļus, kuri saņems 2 radona alfa treku vienreizlietojamus detektorus, kas tiks novietoti mājsaimniecībās līdz 2016. gada decembrim. Mērījumus iespējams veikt tikai ēkas 1. stāvā vai apdzīvojamās puspagraba telpās. 

Pēc mērījumu veikšanas mājsaimniecību īpašniekiem detektori būs jānodod VVD RDC. Tālāk tos nosūtīs uz Zviedriju, radona gāzes līmeņa mērījumu nolasīšanai.

Par radona līmeni Latvijas teritorijā VVD RDC informēs plašāk 2017. gada pavasarī, aizsargājot mājsaimniecību datus.

 

Papildus informācijas par projektu “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā” uzziniet Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67084207, e-pasts: radons@vvd.gov.lv.  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.01.2017