VVD logo

Atkritumu apsaimniekošanas kontrole

Valsts vides dienests sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (LVAFA) ir izstrādājis kritērijus šķiroto atkritumu savākšanas punkta/laukuma pārbaudei. 

Lai operators saņemtu dabas resursu nodokļa atbrīvojumu par videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un šķirošanas punktu/laukumu, tam ir jāatbilst šiem kritērijiem.

Valsts vides dienests atbilstoši 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” 50.panta 2.punktu ir sagatavojis Atkritumu sūtījumu inspekcijas plānu 2020-2022.gadam, lai nodrošinātu Regulas 1013/2006 prasības un īstenotu efektīvu pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroli.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.10.2020