VVD logo

Atkritumu apsaimniekošanas kontrole

Valsts vides dienests  sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju(LVAFA) ir izstrādājis kritērijus šķiroto atkritumu savākšanas punkta/laukuma pārbaudei. 

Lai operators saņemtu dabas resursu nodokļa atbrīvojumu par videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un šķirošanas punktu/laukumu, tam ir jāatbilst šiem kritērijiem jāatbilst.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020