VVD logo

Vides inspicēšanas plāns

Valsts vides dienests izstrādājis Vides inspicēšanas plānu laika periodam no 2013. līdz 2019.gadam. Tā mērķis ir nodrošināt sabiedrības informētību par tādu piesārņojuma integrētu novērtēšanu un kontroli, ko rada likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikumā minētās darbības (A kategorijas piesārņojošās darbības). Plānā ir noteikti arī vispārējie uzņēmumu kontroles principi. 

Pie A kategorijas uzņēmumiem pieskaitāmi tie operatori, kas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikumu veic piesārņojošas darbības un kurām nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.

Vides inspicēšanas plāna izstrāde un ieviešana nodrošina vienotu vides aizsardzības kontroles jomas principa regulējumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrētā novēršana un kontrole) un likuma „Par piesārņojumu” 49.panta pirmo daļu un 11., 12.daļu prasībām.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020