VVD logo

Ziņojumi par A iekārtu pārbaudes rezultātiem

2019.gads

 • Jelgavas RVP

SIA "Latvi Dan Agro", Īle 06.03.2019, integrētā pārbaude

SIA "Latvi Dan Agro", Jaunbērze, 04.03.2019., integrētā pārbaude

SIA "Gaižēni", 08.01.2019., tematiskā pārbaude

 • Lielrīgas RVP.

AS "BAO", 09.01.2019., tehnisko noteikumu pārbaude

2018. gads

 • Daugavpils RVP

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-1, 19.03.2018., tematiskā pārbaude

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-2, 19.03.2018., tematiskā pārbaude

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3, 19.03.2018., tematiskā pārbaude

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

AS "Preiļu siers", 22.03.2018., tematiska pārbaude

AS "Preiļu siers", 19.04.2018., tematiskā pārbaude

AS "BALTICOVO", 27.04.2018., integrēta pārbaude

SIA "Vidusdaugavas SPAAO", 24.05.2018., tematiska pārbaude

AS "BALTICOVO", 26.06.2018., tematiskā pārbaude

AS "Preiļu siers", 18.07.2018., uzraudzības pārbaude

AS "Preiļu siers", 27.07.2018., uzraudzības pārbaude

SIA_Miķelāni bekons_03.08.2018_tematiska

AS "Preiļu siers", 07.08.2018., uzraudzības pārbaude

AS "Preiļu siers", 21.08.2018., uzraudzības pārbaude

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, 27.08.2018., integrētā pārbaude

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, 19.09.2018., temtiskā pārbaude

AS "Preiļu siers", 17.10.2018., uzraudzības pārbaude 

AS "Preiļu siers", 29.10.2018., uzraudzības pārbaude

AS "BALTICOVO", 16.11.2018., tematiskā pārbaude

 • Madonas RVP

SIA "Alūksnes putnu ferma", 28.03.2018., integrētā pārbaude

SIA "AP Kaudzītes", 03.07.2018.

SIA "Balticovo" Madonas struktūrvienība, 09.08.2018., integrētā pārbaude

 • Jelgavas RVP.

AS "PET Baltija", 29.11.2018., integrētā pārbaude

AS "BAO", Gardenes bīstamo atkritumu novietne, 22.11.2018., integrētā pārbaude

AS "Balticovo", 14.11.2018, integrētā pārbaude

A/S "Balticovo", biogāzes ražotne,14.11.2018, tematiskā pārbaude

SIA "Fortum Jelgava", 29.11.2018, integrētā pārbaude

SIA "Fortum Latvia", 25.10.2018, integrētā pārbaude

SIA "Latvijas piens", 16.11.2018, integrētā pārbaude

SIA "Uzvara-stauti", 17.10.2018, integrētā pārbaude

SIA "Lielzeltiņi", 10.10.2018, integrētā pārbaude

SIA "E Daugava", 05.09.2018., tematiskā pārbaude

SIA "E Daugava", 05.09.2018, tematiskā pārbaude

SIA "E Daugava", 05.09.2018, tematiskā pārbaude

A/S "BALTICOVO", biogāzes ražotnes, 03.09.2018, tematiskā pārbaude

VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un metoroloģijas centrs", poligons Zebrene, 14.08.2018., integrētā pārbaude

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", 15.08.2018, integrētā pārbaude

AS "Balticovo", 30.07.2018., tematiskā pārbaude

AS "Balticovo", 20.07.2018., 24.07.2018, tematiskā pārbaude

SIA "Gaižēni", Tunkūni, 16.05.2018, integrētā pārbaude

SIA "Gaižēni", Skalderi, 24.05.2018, integrētā pārbaude

SIA "PF Vecauce", 11.05.2018, integrētā pārbaude

A/S "PET Baltija", 08.05.2018., tematiskā pārbaude

AS "Balticovo", biogāzes ražotnes, 16.04.2018., tematiskā pārbaude

A/S "BAO", Gardenes bīstamo atkritumu novietne, 28.03.2018., tematiskā pārbaude

SIA "Latvi Dan Agro", Īles pagasts, 26.03.2018., integrētā pārbaude

SIA "Latvi Dan Agro", Jaunbērzes pagasts, 19.03.2018., integrētā pārbaude

SIA "Zn Metals", 27.02.2018, integrētā pārabaude

SIA "E Daugava", 06.02.2018, uzraudzības pārbaude

SIA "E Daugava", 06.02.2018, uzraudzības pārbaude

SIA "Zn metals", 13.02.2018, tematiskā pārbaude

SIA "Baltic Dairy Board", 11.01.2018. integrētā pārbaude

SIA "E Daugava", 06.02.2018, tematiskā pārbaude

SIA "Vides serviss", sadzīves atritumu poligons Grantiņi", 09.01.2018, integrētā pārbaude

 • Lielrīgas RVP.

SIA "TOLMETS", 04.01.2018.   

AS "Putnu fabrika Ķekava", 09.01.2018.  

AS "Putnu fabrika Ķekava", 06.02.2018. 

SIA "Ulbroka", 13.02.2018. 

AS "Putnu fabrika Ķekava", 07.03.2018. 

SIA "ALL Recycling", tematiskā, 20.03.2018.

SIA "ALL Recycling", tematiskā, 20.03.2018.

AS "BAO", tematiskā, 01.06.2018.

SIA "KRONOSPAN Riga", integrētā, 18.04.2018.

SIA "EKO OSTA", tematiskā, 01.06.2018.

AS "Rīgas siltums", 16.03.2018.

SIA "BP Energy", 17.07.2018.

AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"",  10.07.2018.

AS "LATVENERGO" Rīgas TEC-2, 15.05.2018.

AS "Rīgas Siltums", siltumcentrāle "Zasulauks", 25.01.2018.

AS "Rīgas Siltums", siltumcentrāle "Imanta", 25.01.2018.

AS "Rīgas Siltums", siltumcentrāle "Vecmīlgrāvis", 26.01.2018.

AS "Rīgas Siltums", siltumcentrāle "Ziepniekkalns", 26.01.2018.

AS "Putnu fabrika Ķekava", 21.08.2018. 

AS "LATVENEGO" Rīgas TEC-1, 20.09.2018.

AS "Putnu fabrika Ķekava", 01.11.2018. 

AS "Putnu fabrika Ķekava", 01.11.2018. 

SIA "LB Energy", 06.11.2018. 

SIA "NORTHERN SYNTHESIS", 01.11.2018.

AS "BAO", 06.12.2018.

SIA "All Recycling", 16.10.2018.

AS "Olainfarm", 06.11.2018.

SIA "ALL Recycling", tematiskā, 16.10.2018.

 • Liepājas RVP

LSEZ SIA "DG Termināls"27.06.2018..

SIA "Nīcas Rukši" 27.04.2018

SIA "Druvas Unguri" 04.10.2018

SIA "Cemex "

SIA "Korkalns"

SIA "Korkalns"

SIA "Reneta"

SIA "Reneta"

LSEZ SIA "DG Termināls" 05 .07.2018

SIA " Liepājas RAS"

LSEZ SIA "DG Terminals"

LSEZ SIA "DG Termināls"

 • Rēzeknes RVP 

SIA "ALAAS", 26.04.2018.

SIA "ALAAS", 02.08.2018., sūdzību pārbaude 

SIA "Cirmas bekons", 11.12.2018., integrētā pārbaude 

 • Valmieras RVP

SIA "Ancers", 26.01.2018.

SIA "SOLUM ESTATE", 22.03.2018.

SIA "Grow Energy", 31.08.2018.

SIA "ZAAO", 21.09.2018.

SIA "Gaižēni", TN "Jaunsmurģi" 13.11.2018.

SIA "Gaižēni", "Smurģi" 13.11.2018.

SIA "Grow Energy", TN lagūnas "Jaunvidiņi" 21.11.2018.

SIA "Grow Energy", TN skābbarības bedres "Gravas" 21.11.2018.

SIA "Lādes piens", TN kūts pārbūve "Liellopu komplekss Gravas" 21.11.2018.

SIA "Kunturi", 23.11.2018.

SIA "Cēsu siltumtīkli", 27.11.2018.

SIA "LODE", 10.12.2018.

 • Ventspils RVP

SIA „Starteris” cūku audzēšanas komplekss 26.02.2018

SIA"Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" SAP "Janvāri" 11.04.2018.

SIA „Nīca 1” cūkkopības komplekss „Augšluikas” 31.05.2018

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atkritumu apsaimniekošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” 29.06.2018

 

 

2017. gads

 • Daugavpils RVP

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3 22.03.2017. - ZIŅOJUMS

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 21.06.2017. - ZIŅOJUMS

SIA "AADSO" 27.06.2017. - ZIŅOJUMS

SIA „AADSO” CSA poligons „Cinīši” 25.07.2017. - ZIŅOJUMS

AS "Balticovo" 14.08.2017. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-1 10.08.2017. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-2 10.08.2017. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3 10.08.2017. - ZIŅOJUMS

AS "Balticovo" 21.09.2017. - ZIŅOJUMS

SIA Miķelāni bekons 18.12.2017. - ZIŅOJUMS

 • Madonas RVP

SIA "Alūksnes putnu ferma", 13.07.2017.

SIA "Alūksnes putnu ferma", 02.03.2017. 

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 16.05.2017.

AS "Balticovo" Madonas struktūrvienība, 15.08.2017. 

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 30.08.2017. 

 • Jelgavas RVP.

SIA "Fortum Jelgava", 13.12.2017, integrētā pārbaude

SIA "EGG Energy", 23.11.2017, integrētā pārbaude

AS "BALTICOVO", 23.11.2017, integrētā pārbaude

SIA "Latvijas piens", 22.11.2017, integrētā pārbaude

SIA "Uzvara-strauti", 14.11.2017, integrētā pārbaude

AS "PET Baltija", 21.11.2017, tematiskā pārbaude

AS "PET Baltija", 09.11.2017, tematiskā pārbaude

AS "BAO", 08.11.2017, inetgrētā pārbaude

SIA "LIELZELTIŅI", 25.10.2017, integrētā pārbaude

AS "BAO", 17.10.2017, tematiskā pārbaude

AS "BAO", 03.10.2017, tematiskā pārbaude

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", 28.09.2017, integrētā pārbaude

SIA "E daugava", bīstamo un sadzīves atkritumu uglabāšanas un pārstrādes iekārtas, 19.09.2017, tematiskā pārbaude

SIA "E Daugava", bīstamo un sadzīves uzglabāšanas un pārstrādes iekārtas, 19.09.2017, tematiskā pārbaude

SIA "E Daugava", bīstamo un sadzīves atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtas, 19.09.2017, tematiskā pārbaude

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons „Zebrene”, 17.08.2017, integrētā pārbaude

SIA "KULK", bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai, 14.09.2017, integrētā pārbaude

SIA "Gaižēni", Skalderi, cūkkopības komplekss, 12.09.2017, integrētā pārbaude

SIA "Latvi Dan Agro" 24.01.2017 sūdzības izskatīšanas pārbaude

AS "PET Baltija", 17.05.2017, integrētā pārbaude

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", 13.07.2017, integrētā pārbaude

SIA "PF Vecauce" 06.07.2017, integrētā pārbaude

SIA "Latvi Dan Agro" 10.07.2017, integrētā pārbaude

SIA "Baltic breeders" 11.07.2017, integrētā pārbaude

SIA "Gaižēni" Tunkūni, cūkkopības komplekss, 14.06.2017, integrētā pārbaude

SIA "E Daugava 16.06.2017, uzraudzibas pārbaude

SIA "E Daugava" 16.06.2017, tematiskā pārbaude

SIA "Fortum Latvia"  biokoģenerācijas stacija, 16.05.2017. integrētā pārbaude

AS "Baltocovo", 13.05.2017, tematiskā pārbaude

SIA "UZVARA-STRAUTI", 27.03.2017, sūdzības izskatīšana

SIA "E DAugava", 15.02.2017, uzraudzības pārbaude

SIA "Zn Metāls", 17.02.2017, integrētā pārbaude

AS "BAO", 09.02.2017, tematiskā pārbaude

 • Lielrīgas RVP

AS "Putnu fabrika Ķekava", 11.01.2017.

AS "A Holding", 01.02.2017., integrētā pārbaude

SIA "Corvus Company", 10.02.2017., tematiskā pārbaude

SIA "Corvus Company", 17.07.2017., uzraudzības pārbaude

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"", 11.07.2017., kompleksā pārbaude

SIA "EKO OSTA", 27.10.2017., tematiskā pārbaude

SIA "Balltic Pork", 21.09.2017., integrētā pārbaude

AS "Putnu fabrika Ķekava", 09.08.2017., iesnieguma pārbaude

SIA "TOLMETS", 24.10.2017. 

SIA "Baltic Pork", 05.12.2017. 

SIA "Corvus Company", 23.11.2017.

AS "Putnu fabrika "Ķekava"", 27.10.2017., integrētā pārbaude

SIA "GETLIŅI EKO", 22.11.2017., integrētā pārbaude

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" 31.07.2017., iesnieguma izskatīšana

SIA "Vides resursu centrs", 30.11.2017., integrētā pārbaude

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"", 12.12.2017., integrētā pārbaude

AS "GRINDEKS", 13.12.2017., integrētā pārbaude

SIA "JSA PRODUCTION", 12.06.2017., integrētā pārbaude

AS "Olainfarm", 07.12.2017., integrētā pārbaude

AS "BAO" 05.10.2017., tematiskā pārbaude

SIA "Baltic Pork", 22.09.2017., uzraudzības pārbaude

SIA "Baltic Pork", 21.12.2017., uzraudzības pārbaude

 

 • Liepājas RVP

SIA LIEPĀJAS ENERĢIJA. 05.09.2017.

SIA NYGAARD%20INTERNATIONAL 16.11.2017.

SIA Reneta 16.02.2017.

SIA Korkalns 09.03.2017.

 AS Sātiņi Energo LM 03.04.2017.

AS Sātiņi Energo LM 10.04.2017. 

SIA RENETA 02.04. 2017.

SIA NĪCAS RUKŠI19.09.2017.

LIEPAJAS RAS 05.07.17

SIA Reneta 27.04.2017.

SIA VAIŅODES BEKONS.23.11.2017.

LIEPAJAS RAS 131017

 • Rēzeknes RVP

SIA "ALAAS", 24.05.2017.

SIA "Cirmas bekons", 25.10.2017.  

AS "Rēzeknes siltumtīkli", 14.11.2017.  

 • Valmieras RVP

SIA "Gaižēni" tematiskā 04.08.2017.

SIA "Gaižēni" integrētā 04.08.2017.

AS "Valmieras stikla šķiedra" 11.08.2017.

AS "Valmieras piens" 16.08.2017.

SIA "Kunturi" 31.08.2017.

SIA "ZAAO" 27.12.2017

 

 • Ventspils RVP

SIA „Nīca 1” cūkkopības komplekss „Augšluikas”

Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” 

Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” 22.06.2017

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” atkritumu apsaimniekošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” 18.07.2017

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atkritumu apsaimniekošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” 21.08.2017

Sadzīves atkritumu poligons „Pentuļi” 25.08.2017

 

2016. gads

 • Daugavpils RVP

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3 30.11.2016. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3 10.11.2016. - ZIŅOJUMS

SIA "Šķaunes bekons"_16.06.2016._Ziņojums

SIA "Miķelāni bekons"_14.06.2016._Ziņojums

SIA "Miķelāni bekons"_05.09.2016._Ziņojums

SIA "Miķelāni bekons"_02.08.2016._Ziņojums

SIA "Miķelāni bekons" 16.06.2016._Ziņojums

SIA "BALTICOVO" 02.09.2016._ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3 16.09.2016. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-2 16.09.2016. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-1 16.09.2016. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC - 1 19.07.2016. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC - 2 20.06.2016. - ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC - 3 19.07.2016. - ZIŅOJUMS

CSA poligons Cinīši_23.11.2016._Ziņojums

CSA poligons Dziļā vāda_22.12.2016._Ziņojums

 

 • Jelgavas RVP

SIA "KULK" biošūna -25.11.2016 - integrētā pārbaude

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" - 25.11.2016 - integrētā pārbaude

A/S "BALTICOVO"-01.12.2016-inetgrētā pārbaude

SIA "Fortum Jelgava" ( Ganību iela 71, Jelgava) -30.11.2016-integrētā pārbaude

SIA "E Daugava" - 29.11.2016 tematiskā pārbaude

SIA "Lielzeltiņi" - 23.11.2016 - tematiskā pārbaude

SIA "Zemgales EKO" 16.11.2016-integrētā pārbaude

SIA "Baltic Dairy Board” 15.11.2016 -integrētā pārbaude

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 27.09.2016- integrētā pārbaude

SIA "LODE" 09.11.2016 -integrētā pārbaude

SIA "E DAugava" 04.10.2016-integrētā pārbaude

SIA "UZVARA-STRAUTI", 28.09.2016-integrētā pārbaude

SIA "Lielzeltiņi", -21.09.2016 -integrētā pārbaude

SIA "Latvijas piens", 23.09.2016-integrētā pārbaude

SIA "Zemgales EKO"-poligons Grantiņi-09.08.2016-integrētā pārbaude

SIA "E Daugava", 16.06.2016 -tematiskā pārbaude

SIA "Gaižēni" cūkkopības komplekss Tunkūni, 20.04.2016 - integrētā pārbaude

SIA "Gaižēni" cūkkopības komplekss Skalderi, 25.05.2016 - integrētā pārbaude

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”, 14.04.2016.- integrētā pārbaude

SIA "PF Vecauce", 26.04.2016. - integrētā pārbaude

SIA "Latvi Dan Agro", 20.04.2016.- integrētā pārbaude

SIA "Baltic Breeders", 21.04.2016 -integrētā pārbaude

​SIA "Uzvara strauti", 14.03.2016-uzraudzības pārbaude

AS "Balticovo", 06.03.2015-tematiskā pārbaude

SIA "Zn Metāls", 24.02.2016 -integrētā pārbaude

SIA "E DAugava", 08.02.2016-tematiskā pārbaude

SIA  "Gaižēni" cūkkopības komplekss "Skalderi", 27.01.2016-tematiskā pārbaude.

SIA "Fortum Latvia" biokoģenerācijas stacija (Rūpniecības iela 73a, Jelgava), 14.01.2016-inegrētā pārbaude

 • Lielrīgas RVP

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS", 05.02.2016.

A/S „Grindeks”, farmaceitisko produktu ražošana, 07.03.2016.

A/S "Grindeks", kompleksā pārbaude, 07.03.2016.

SIA "Ancers", 30.05.2016.

SIA "Ancers", 15.09.2016.

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" 28.11.2016.

SIA "EKO OSTA" 02.03.2016.

SIA "Corvus Company" 16.02.2016.

SIA "KRONOSPAN Riga" 12.10.2016.

SIA "MEDPRO INC." 07.09.2016.

AS "Dīlers", 12.10.2016.

AS "Putnu fabrika Ķekava", 16.09.2016.

SIA "KRONOSPAN Rīga", 16.08.2016.

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" 02.09.2016.

SIA "Saulkalne S" 28.10.2016.

SIA "EKO OSTA" 03.11.2016.

AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS""

AS "Rīgas piena kombināts" 24.11.2016.

SIA "Getliņi EKO" 08.11.2016.

SIA "Clean R" 08.11.2016.

SIA "Baltic Pork", 29.11.2016.

SIA "Baltic Pork", 29.11.2016.

SIA "Ancers", 24.11.2016.

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" 15.11.2016.

SIA "Jūrmalas siltums" 16.12.2016.

SIA "CORVUS COMPANY" 28.11.2016.

AS "BAO" 05.10.2017., tematiskā pārbaude

 • Liepājas RVP

SIA Druvas Unguri Unguri 10.10.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 10.10.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 01.10.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 27.09.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 23.09.16.

SIA Druvas Unguri 14.09.16.

SIA Druvas Unguri 13.09.16.

SIA Druvas Unguri 12.09.16.

SIA Reneta 12.09.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 11.09.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 06.09.16.(1)

SIA Druvas Unguri Straumeni 06.09.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 05.09.16.(1)

SIA Druvas Unguri Straumeni 05.09.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 02.09.16.

SIA Reneta 01.09.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 31.08.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 25.08.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 23.08.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 15.08.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 02.08.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 01.08.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 29.07.16.

SIA Reneta 04.07.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 04.07.16.

SIA Reneta 03.07.16.

SIA Reneta 30.06.16.

SIA Druvas Unguri Straumeni 07.06.16.

SIA Mistal-1 05.04.16.

RenetaSIA12.02.16.

SIA "Druvas Unguri" 08.12.15.

SIA "Druvas Unguri" 20.11.15.

 • Rēzeknes RVP

SIA "Daugavieši" ferma intensīvai cūku audzēšanai, 05.05.2016.

AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlumāja, Rīgas iela, 03.11.2016.

AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja, N.Rancāna iela, 03.11.2016.

SIA "ALAAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Križevņiki", 25.11.2016.

SIA "Cirmas bekons", 01.11.2016.  

 • Madonas RVP

A/S "Balticovo" ferma mājpuntu audzēšanai un olu ražošanai, 29.03.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 12.07.2016.  

SIA "VISTAKO" mājputnu audzēšanas un olu ražošanas komplekss, 23.09.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 08.10.2015.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 14.12.2015.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 12.12.2016.

 • Valmieras RVP

SIA "Gaižēni" 17.10.2016.

SIA "LODE" 17.10.2016.

SIA "Ancers" 17.10.2016.

 • Ventspils RVP

SIA „Nīca 1” cūkkopības komplekss „Augšluikas” 26.05.2017

Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” 13.04.2017

SIA „Starteris” cūku audzēšanas komplekss 01.02.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Janvāri" 24.04.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Janvāri"  EEA 11.03.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Janvāri" (iepakojums) 11.03.2016.

Cūkkopības komplekss "Nīca 1" 27.05.2016.

Sia "Starteris" cūku audzēšanas komplekss 10.10.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Janvāri" 10.10.2016.

Sadzīves atkritumu poligons "Pentuļi" 08.11.2016.

Sadzīves atkritumu poligons Pentuļi EEA 25.10.2016

Sadzīves atkritumu poligons Pentuļi VKP 25.10.2016

 

2015.GADS

 • Daugavpils RVP

Cieto sadzīves atkritumu poligons "Dziļā Vāda" 01.04.2015.

Cieto sadzīves atkritumu poligons "Dzīļā vāda" 28.05.2015.

SIA "Jēkabpils labība"_31.03.2015._ZIŅOJUMS

SIA "Jēkabpils labība"_12.06.2015._ZIŅOJUMS

SIA "Preiļu siers"_14.08.2015._ZIŅOJUMS

SIA "Preiļu siers"_23.03.2015._ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC1_17.04.2015._ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC2_17.04.2015._ZIŅOJUMS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC3_17.04.2015._ZIŅOJUMS

MAS "Jēkabpils labība"_12.02.2015._ZIŅOJUMS

AS Preiļu siers_23.03.2015_ZIŅOJUMS

AS "Preiļu siers" _ 13.11.2015_ZiIŅOJUMS

SIA "Sēļi"_30.11.2015_ZIŅOJUMS

SIA "Sēļi"_07.12.2015_ZIŅOJUMS

SIA "Miķelāni bekons"_07.12.2015_ZIŅOJUMS

 • Jelgavas RVP

SIA "Gaižēni" cūkkopības komplekss "Skalderi", 18.03.2015.

SIA "Zn metāls" metālapstrādes ražotne, 15.04.2015.

SIA "Lielzeltiņi" putnu gaļas ražošanas komplekss, 29.04.2015.

SIA "E Daugava", 14.05.2015.

SIA "PF Vecauce" dzīvnieku novietne, 20.05.2015.

SIA "Latvi Dan Agro", 27.05.2015.

SIA "Baltic Breeders", 04.06.2015.

SIA "Fortum Jelgava" katlu māja (Ganību iela 71), 11.06.2015.

SIA "Fortum Jelgava", biokoģenerācijas stacija (Rūpniecības iela 73A) 16.06.2015.

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", 17.06.2015.

SIA "Latvijas piens", 15.09.2015.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Grantiņi", 25.08.2015.

SIA "Uzvara - Strauti" cūku nobarošanas komplekss, 22.09.2015.

SIA "Gaižēni" cūkkopības komplekss "Tankūni", 14.10.2015.

SIA "Zemgales EKO", sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Brakšķi", 03.11.2015.

Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons "Zebrene", 14.10.2015.

SIA "KULK" bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai, 03.11.2015.

SIA "LODE" māla būvmateriālu ražošana, 12.11.2015.

A/S "Balticovo", 17.11.2015.

 • Lielrīgas RVP

SIA "Ulbroka" cūku intensīvās audzēšanas komplekss, 19.08.2015.

SIA "Getliņi Eko" atkritumu poligons, 13.10.2015.

A/S "Rīgas piena kombināts" piena produkta ražošana, 05.11.2015.

SIA "Baltic Pork" komplekss "Krastmalas" intensīvai cūku audzēšanai, 15.10.2015.

SIA "Baltic Pork" cūkkopības komplekss "Rukši", 15.10.2015.

SIA "Jūrmalas siltums" katlu māja "Kauguri" siltumenerģijas ražošana, 26.11.2015.

A/S "Latvenergo" Rīgas termoelektrostacija TEC-2, 22.09.2015.

SIA "Ancers", 18.12.2015.

SIA "Saulkalne S", 17.12.2015.

A/S "Putnu fabrika Ķekava", 08.12.2015.

A/S "Eko Osta", 13.11.2015.

A/S "Dīlers", 08.10.2015.

SIA "MEDPRO INC", 26.05.2015.

A/S "Grindeks", 24.09.2015.

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS", 28.12.2015.

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS", 15.12.2015.

A/S "LATVENERGO" ražotne Rīgas TEC-2, 15.10.2015.

A/S "Olainfarm", 05.10.2015.

A/S "Putnu fabrika Ķekava", 27.01.2015. - iesnieguma pārbaude

 • Liepājas RVP

RenetaSIA25.07.2015..docx (117 KB)

RenetaSIA17.07.2015..docx (59.9 KB)

RenetaSIA08.07.2015..pdf (249.2 KB)

RenetaSIA30.06.2015..pdf (253.3 KB)

RenetaSIA28.05.2015..pdf (250.9 KB)

RenetaSIA21.05.2015..pdf (249.3 KB)

SIA EGLAT14.04.2015..pdf (318.9 KB)

SIA Nygaard International 13.05.2015..pdf (309 KB)

SIA Nicas ruksi 09.12.15..docx (62.3 KB)

 • Madonas RVP

SIA "VISTAKO" vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss, 21.08.2015.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 08.10.2015.

A/S "Balticovo" vistu ferma "Ruļļi", 23.07.2015.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 14.12.2015.

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes", 19.10.2015.

 • Rēzeknes RVP

SIA "ALAAS" atkritumu savākšanas laukums, 20.02.2015.

SIA "ALAAS" atkritumu savākšanas laukums, 20.02.2015.

SIA "Cirmas bekons" cūkkopības komplekss, 15.07.2015.

SIA "Cirmas bekons" cūkkopības komplekss, 05.11.2015.

A/S "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja (SEG atļauja), 27.10.2015.

A/S "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja, 27.10.2015.

SIA "ALAAS" cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Križevņiki", 08.12.2015.

 • Valmieras RVP

SIA "Cēsu siltumtīkli 30.01.2015.

A/S "Valmieras piens" 26.05.2015.

SIA "Gaižēni" 24.07.2015.

SIA "LODE" 20.08.2015.

SIA "Ancers" 08.09.2015.

SIA "ZAAO" 29.12.2015.

 • Ventspils RVP

Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” 10.06.2015.

Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” EEA 10.06.2015.

SIA „Nīca 1” cūkkopības komplekss „Augšluikas” 29.05.2015.

Sadzīves atkritumu poligons "Pentuļi" 11.09.2015.

SIA „Starteris” cūku audzēšanas komplekss 13.10.2015.

2014.GADS

 • Daugavpils RVP

 PAS "Daugavpils Siltumtīkli" siltumcentrāle Nr.1

 PAS "Daugavpils Siltumtīkli" siltumcentrāle Nr.2

 PAS "Daugavpils Siltumtīkli" siltumcentrāle Nr.3

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", poligons Cinīši

SIA „Šķaunes bekons” cūkkopības komplekss

Akciju sabiedrība PREIĻU SIERS -27.02.2014.

Akciju sabiedrība PREIĻU SIERS - 27.02.2014.

AS ”Jēkabpils labība”, cūkkopības kompleksa „Miķelāni” - 31.03.2014.

AS ”Jēkabpils labība”, cūkkopības kompleksa „Miķelāni” - 07.04.2014.   

AS ”Jēkabpils labība”, cūkkopības kompleksa „Miķelāni” - 15.05.2014.

AS ”Jēkabpils labība”, cūkkopības kompleksa „Miķelāni” - 27.05.2014.

AS ”Jēkabpils labība”, cūkkopības kompleksa „Miķelāni”  -  08.09.2014.   

 • Jelgavas RVP

 SIA "Gaižēni"

Sadzīves atkritumu poligonā "Grantiņi"

 SIA "Zebrene"

SIA "Uzvara Strauti"

 SIA "Fortum Jelgava" biokoģenerācijas stacija

 SIA "Baltic Breeders"

 SIA "Latvijas piens"

 SIA "Fortum Jelgava" katlu māja

 SIA "Lielzeltiņi"

 SIA "PF Vecauce"

 SIA "Latvi Dan Agro"

 SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca "Cūkkopības komplekss Kroņauce""

SIA "E Daugava"

SIA "KULK"

SIA "Zemgales EKO"

SIA "Zn metals"

SIA "Lode"

A/S "Balticovo"

SIA "Gaižēni" cūkkopības komplekss "Tankūni"

 • Lielrīgas RVP

SIA "Ulbroka"

A/S "Grindeks"

A/S "Rīgas piena kombināts"

SIA "MedPro Inc"

A/S "Rīgas Siltums", siltumcentrāle "Zasulauks"

A/S "Rīgas Siltums", siltumcentrāle "Imanta"

A/S "Rīgas Siltuma" siltumcentrāle "Vecmīlgrāvis"

SIA "Jūrmalas siltums", katlu māja "Kauguri"

SIA ''KRONOSPAN Riga'' ražotne

SIA "Baltic Pork" cūkkopības komplekss "Krastmalas"

SIA "Baltic Pork" cūkkopības komplekss "Rukši"

 • Liepājas RVP

SIA "Reneta"

Korkalns_TN_MK_14.pdf (254.6 KB)

SIALiepajasenergija18.12.2014..doc (399.5 KB)

 • Madonas RVP

Sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes"

SIA "VISTAKO"

A/S "Balticovo" ferma mājputnu audzēšanai un olu ražošanai, 09.20.2014.

SIA "VISTAKO" vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss, 20.11.2014. rīkojumu izpildes pārbaude

SIA "VISTAKO" vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss, 20.11.2014. tehnisko noteikumu pārbaude

 • Rēzeknes RVP

A/S "Rēzeknes siltumtīkli"

SIA "Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība"

SIA "Daugavieši"

 • Valmieras RVP

SIA "LODE"

SIA "Gaižēni"

SIA "Cēsu siltumtīkli"

SIA "Ancers"

A/S "Valmieras piens"

A/S "Valmieras stikla šķiedra"

Sadzīves atkritumu poligons "Daibe"

 • Ventspils RVP

SIA "Starteris"

Cieto sadzīves atkritumu poligons "Janvāri"

SIA „Nīca 1” cūku novietne „Augšluikas”

CSA poligons „Pentuļi”

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020