VVD logo

Zemes dzīļu izmantošanas licences

 

Licenciāts

Licences Numurs

Administratīvā piederība un adrese

Licence derīga no

Licence derīga līdz

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Atradnes/licencētā objekta nosaukums

Licences izsniegšanas datums

 
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS19ZD0270 Latvijas teritorija 28.10.2019. 27.10.2020. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas    
SIA "ADVORS" Nr.CS19ZD0269 Jūrmala, Aizputes iela 1A 01.11.2019. 30.10.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte Skolas pārbūves izpētes laukums    
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0268 Latvijas teritorija 25.10.2019. 01.11.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas    
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0267 Latvijas teritorija 25.10.2019. 01.11.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 23.10.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0266 Latvijas teritorija 25.10.2019. 01.11.2020. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas    
Aktīvu dabas  mīļotāju internacionālā neatkarīgā savienība Nr.CS19ZD0265 Latvijas teritorija 25.10.2019. 24.10.2020. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu poligoni, izgāztuves un to apkārtne, rūpnieciskās apbūves teritorijas, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 29.10.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0264 Latvijas teritorija 25.10.2019. 01.11.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas    
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0263 Cēsu novads, Vaives pagasts, "Krastiņi" 25.10.2019. 15.11.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.10.2019.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS19ZD0262 Dobeles novads, Auru pagasts, "Zemeņu Villa" 23.10.2019. 30.06.2020. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.10.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0261 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Annas" 23.10.2019. 31.12.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.10.2019.  
SIA "Azurīts" Nr.CS19ZD0260 Latvijas teritorija 21.10.2019. 20.10.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 25.10.2019.  
SIA "Azurīts" Nr.CS19ZD0259 Latvijas teritorija 21.10.2019. 20.10.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 25.10.2019.  
SIA "Azurīts" Nr.CS19ZD0258 Latvijas teritorija 21.10.2019. 20.10.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 25.10.2019.  
SIA "COMAPQPEAT" Nr.CS19ZD0257 Rucavas novads,Rucavas pagasts, "Valsts mežs Rucava" 18.10.2019. 31.10.2037. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradnes "Nidas purvs" iecirknis "Nidas Jaunais"    
SIA "COMPAQPEAT" Nr.CS19ZD0256 Balvu novads, Lazdulejas un Briežuciema pagasti, "Lutinānu purvs" un "Valsts meži" 18.10.2019. 19.12.2038. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Lutinānu purvs" (A, B un C iecirknis)    
SIA "OLAINES KŪDRA" Nr.CS19ZD0255 Olaines novads, Olaines pagasts, Babītes novads, Babītes pagasts, un Mārupes novads 18.10.2019. 09.06.2036. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Cenas tīrelis" 29.10.2019.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS19ZD0254 Saldus novads, Lutriņu pagasts, "Liepnieki" 24.10.2019. 15.11.2019. Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi    
SIA "ĢEO" Nr.CS19ZD0253 Viesītes novads, Saukas pagasts, "Meža Lazdas" 18.10.2019. 17.04.2020. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.10.2019.  
SIA "Laflora" Nr.CS19ZD0252 Jelgavas novads, Valgundes pagasts, "Drabiņu purvs" 15.10.2019. 20.01.2074. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atardne "Drabiņu purvs" 21.10.2019.  
SIA "ĢEO" Nr.CS19ZD0251 Ropažu novads, "Mārzemnieki" 14.10.2019. 10.09.2020. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.10.2019.  
SIA "Firma L4" Nr.CS19ZD0250 Latvijas teritorija 14.10.2019. 13.10.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, potenciāli piesārņotas vietas, sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni 23.10.2019.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS19ZD0249 Ādažu novads, "Ādažu nacionālais mācību centrs" 11.10.2019. 30.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.10.2019.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS19ZD0248 Latvijas teritorija 08.10.2019. 07.10.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, katlu mājas, ražotnes, apbūves laukumi, piesārņoti un potenciāli piesārņotas vietas 16.10.2019.  
SIA "BRAJORD" Nr.CS19ZD0247 Tukuma novads, Slampes pagasts, "Mazakoti" 07.10.2019. 24.10.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Mazakoti" 08.10.2019.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS19ZD0246 Latvijas teritorija 04.10.2019. 15.10.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 08.10.2019.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS19ZD0245 Latvijas teritorija 04.10.2019. 15.10.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 08.10.2019.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS19ZD0244 Jūrmala, Lūšu iela 2 03.10.2019. 25.12.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.10.2019.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS19ZD0243 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Saulstari" 01.10.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Saulstari" 10.10.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0242 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Kursīši" 01.10.2019. 31.12.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.10.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0241 Rīga, Tīraines iela 13 30.09.2019. 20.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.10.2019.  
SIA "H2O Pluss" Nr.CS19ZD0240 Madonas novads, Mārcienas pagasts, "Virši 44" 27.09.2019. 31.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.10.2019.  
SIA "Virides" Nr.CS19ZD0239 Latvijas teritorija 02.10.2019. 01.10.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana    Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas     
SIA "Terra projekti" Nr.CS19ZD0238 Preiļu novads, Preiļu pagasts, "Gauri" 24.09.2019. 16.02.2020. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Gauri" 01.10.2019.  
SIA "Ūdenslīnija" Nr.CS19ZD0237 Garkalnes novads, "Mežlīdes" 24.09.2019. 31.03.2020. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.10.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0236 Brocēnu novads, Brocēnu pilsēta, "Ābeļdārzs" 19.09.2019. 30.09.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 25.09.2019.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS19ZD0235 Mārupes novads 10.09.2019. 29.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.09.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0234 Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts, "Vējkalni" 18.09.2019. 30.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.09.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0233 Priekuļu novads, Veselavas pagasts, "Caunītes" 17.09.2019. 20.11.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.09.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0232 Lielvārdes novads, Lielvārdes pilsēta, Raiņa iela 20B 16.09.2019. 10.10.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8338 23.09.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0231 Madonas novads, Dzelzavas pagasts, "Vārpas" 16.09.2019. 21.11.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.09.2019.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS19ZD0230 Daugavpils, Višķu iela 17A 19.09.2019. 25.09.2019. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.7904 un DB Nr.23042    
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS19ZD0229 Daugavpils, Višķu iela 17 19.09.2019. 25.09.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7972    
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0228 Talsu novads, Laucienes pagasts, "Cīruļi" 13.09.2019. 15.11.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS19ZD0227 Latvijas teritorija 12.09.2019. 11.09.2020. Zemes dzīļu moitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 23.09.2019.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS19ZD0226 Latvijas teritorija 12.09.2019. 11.09.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 23.09.2019.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS19ZD0225 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Jaundruvas" 11.09.2019. 01.11.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.09.2019.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS19ZD0224 Saldus novads, Saldus pilsēta 16.09.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0223 Pāvilostas novads, Pāvilostas pilsēta, "Dzintaru iela 17" 10.09.2019. 30.09.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 17.09.2019.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS19ZD0222 Siguldas novads, Allažu pagasts, "Zēmeri" 09.09.2019. 15.09.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Zēmeri" 23.10.2019.  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS19ZD0221 Rīga, Lubānas iela 102 09.09.2019. 01.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.09.2019.  
AS "VentEko" Nr.CS19ZD0220 Latvijas teritorija 09.09.2019. 26.09.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 18.09.2019.  
AS "VentEko" Nr.CS19ZD0219 Latvijas teritorija 09.09.2019. 26.09.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 18.09.2019.  
SIA "Leonīda Lobanova" Nr.CS19ZD0218 Latvijas teritorija 03.09.2019. 02.09.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas degvielas noliktavas, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un lopkopības fermas 17.09.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0217 Carnikavas novads, "Mežragciema skvērs" 02.09.2019. 30.09.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.13787 09.09.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0216 Carnikavas novads 30.08.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.09.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0215 Kuldīgas novads, Popes pagasts, "Padures meži" 16.09.2019. 28.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Ceriņi LVM"    
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0214 Carnikavas novads, "Graudu skvērs" 30.08.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.09.2019.  
SIA "Geolite"

Nr.CS19ZD0213

Kuldīgas novads, Padures pagasts, "Padures meži" 03.09.2019. 02.09.2020. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Umuļu purvs"    
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0212 Latvijas teritorija 23.08.2019. 22.08.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas, degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni, dzīvnieku un putnu nobarošanas kompleksi    
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0211 Mārupes novads, Mazcenu aleja 24 16.08.2019. 14.02.2020. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne 04.10.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0210 Madonas novads, Ļaudonas pagasts, "Pagrabs" 15.08.2019. 31.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.08.2019.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS19ZD0209 Ventspils novads, Vārves pagasts, "Vanagi" 22.08.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0208 Madonas novads, Praulienas pagasts, "Dzintari" 12.08.2019. 15.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.08.2019.  
SIA "AkaTe" Nr.CS19ZD0207 Saldus novads, Kursīšu pagasts, "Kūdras" 07.08.2019. 30.11.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.08.2019.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS19ZD0206 Talsu novads, Laidzes pagasts, "Caunas" un "Kumeliņi" 05.08.2019. 04.08.2020. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Caunas-2" 07.08.2019.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS19ZD0205 Garkalnes novads, "Griezes iela 6" 02.08.2019. 26.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.08.2019.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0204 Ventspils novads, Vārves pagasts, "Pūņas" 02.08.2019. 01.08.2020. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Vārves purvs" 15.08.2019.  
SIA "H2O Pluss" Nr.CS19ZD0203 Bauskas novads, Codes pagasts, "Dangas-Jaundangas" 02.08.2019. 15.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.08.2019.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS19ZD0202 Latvijas teritorija 31.07.2019. 30.07.2020. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 01.08.2019.  
SIA "Valgme" Nr.CS19ZD0201 Engures novads, Engures pagasts, "Auriņi" 26.07.2019. 15.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.07.2019.  
SIA "Klasmann-Deilmann Latvia" Nr.CS19ZD0200 Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, "Makuļu purvs" 25.07.2019. 31.08.2025. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs" 13.08.2019.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0199 Latvijas teritorija 25.07.2019. 23.08.2020. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 01.08.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0198 Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, "Jaunsmurģi" 17.07.2019. 16.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.07.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0197 Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, "Jaunsmurģi" 17.07.2019. 16.09.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8783 26.07.2019.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS19ZD0196 Liepāja, Vecā ostmala 10 17.07.2019. 30.07.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26391 18.07.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0195 Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, "Kalna Rudgalvji" 16.07.2019. 01.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smils atradne "Kalna Rudgalvji" 15.08.2019.  
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS19ZD0194 Latvijas teritorija 16.07.2019. 25.07.2020. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Valsts pazemes ūdeņu monitoringa tīkls 26.07.2019.  
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS19ZD0193 Latvijas teritorija 16.07.2019. 15.07.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Bijušās naftas bāzes, cietu sadzīves atkitumu izgāztuves un poligoni, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 06.08.2019.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS19ZD0192 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Skarenes" 16.07.2019. 01.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.07.2019.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS19ZD0191 Carnikavas novads, "Prieduļu iela 5" 15.07.2019. 01.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.07.2019.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS19ZD0190 Mērsraga novads, Zvejnieku iela 27 15.07.2019. 30.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.07.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0189 Limbažu novads, Pāles pagasts, "Ķori" 15.07.2019. 31.10.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.07.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0188 Jelgavas novads, Svētes pagasts, "Kalnagriezes", "Vilces iela 15" un "Centra ferma" 11.07.2019. 01.10.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradne "Vilces iela" 14.08.2019.  
SIA "Šurfs" Nr.CS19ZD0187 Jaunjelgavas novads, Sērenes pagasts, "Avoti-1" 11.07.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Ozoli" 08.08.2019.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS19ZD0186 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Pieturdailes" 09.07.2019. 30.08.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Pieturdailes" 15.08.2019.  
SIA "Daugavpils ūdens" Nr.CS19ZD0185 Latvijas teritorija 18.07.2019. 17.07.2020. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Atkritumu poligoni, izgžtuves un to apkārtne, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas un pazemes ūdeņu atradnes    
SIA "AKVA M" Nr.CS19ZD0184 Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, "Riekstiņi" 09.07.2019. 31.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.07.2019.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS19ZD0183 Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, "Ziedu iela 3" 09.07.2019. 15.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.07.2019.  
SIA "AKVA M" Nr.CS19ZD0182 Daugavpils novads, Sventes pagasts, "Puncuļi" 08.07.2019. 31.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.07.2019.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0181 Liepāja, "Ziemeļu iela 21" 11.07.2019. 10.07.2020. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS19ZD0180 Saldus novads, Saldus, "Kuldīgas iela 69C" 08.07.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.07.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0179 Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, "Salas-akas" 08.07.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.07.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0178 Smiltenes novads, Blomes pagasts, "Dobumi" 05.07.2019. 20.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.07.2019.  
SIA "Mežaudze" Nr.CS19ZD0177 Ropažu novads 05.07.2019. 04.07.2024. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Smilts, mālsmilts un dolomīta atradne "Sienāži" un tās apkārtne 10.07.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0176 Babītes novads, Babītes pagasts, "Viesturu iela 8" 03.07.2019. 02.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.07.2019.  
SIA "Geoteh" Nr.CS19ZD0175 Latvijas teritorija 02.07.2019. 01.07.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 09.07.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0174 Babītes novads, Babītes pagasts, "Alejas iela 17" 01.07.2019. 01.08.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 03.07.2019.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS19ZD0173 Madonas novads, Aronas pagasts, "Līci" 01.07.2019. 15.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.08.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0172 Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts, "Kaļviļumi" 01.07.2019. 15.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.07.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0171 Babītes novads, Salas pagasts, "Ķemeru nacionālais parks" 28.06.2019. 31.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.07.2019.  
SIA "Pindstrup Latvia" Nr.CS19ZD0170 Saldus novads, Zirņu pagasts, "Gāgu purvs" 28.06.2019. 10.04.2028. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Gāgu purvs" 07.07.2019.  
AS "VentEko" Nr.CS19ZD0169 Latvijas teritorija 27.06.2019. 24.07.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 04.07.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0168 Brocēnu novads, Remtes pagasts, "Tīreļu purvs" 21.06.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Tīreļa purvs" 14.08.2019.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS19ZD0167 Preiļu novads, Preiļu pagasts, "Zaļmājas" 21.06.2019. 05.08.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Zaļmājas"    
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS19ZD0166 Ropažu novads, "Silezers" 21.06.2019. 21.10.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Silezers" 26.06.2019.  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS19ZD0165 Tukuma novads, Sēmes pagasts, "Rožulejas" 19.06.2019. 15.07.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26169 09.07.2019.  
SIA "OBIS" Nr.CS19ZD0164 Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, "Pļavnieki 14" 19.06.2019. 25.12.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 01.07.2019.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS19ZD0163 Rojas novads, "Broķi" 19.06.2019. 01.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.06.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0162 Latvijas teritorija 18.06.2019. 14.06.2020. Ģeofizikālā izpēte Jaunie un esošie urbumi 27.06.2019.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS19ZD0161 Rīga, Stirnu iela 40 18.06.2019. 29.07.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte Daudzstāvu dzīvojamās mājas izpētes laukums 19.05.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0160 Salas novads, Sēlpils pagasts, "Dzintari" 17.06.2019. 15.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.06.2019.  
SIA "OBIS" Nr.CS19ZD0159 Ciblas novads, Zvirgzdenes pagasts, "Janovka" 14.06.2019. 25.12.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.06.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0158 Saldus novads, Kursīšu pagasts, "Dadzu purvs" 14.06.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ķirmenieku-Dadžu purvs" 19.06.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0157 Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, "Izstādes iela 2" 12.06.2019. 10.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.06.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0156 Jelgavas novads, Valgundes pagasts, "Taigas" 11.06.2019. 20.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.06.2019.  
"VK Terminal Services " SIA Nr.CS19ZD0155 Latvijas teritorija 11.06.2019. 10.06.2020. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Naftas bāzes un ķīmisko produktu pārkraušanas termināli 01.07.2019.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS19ZD0154 Rīga, Meža prospekts 1 11.06.2019. 17.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.06.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0153 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "RSV Lidlauks" 10.06.2019. 02.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.06.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0152 Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, "Rūjas purva meži" 06.06.2019. 10.02.2020. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradnes "Rūjas purvs" perspektīvie iecirkņi "D bloks" un "R bloks" 19.06.2019.  
SIA "Šurfs" Nr.CS19ZD0151 Ventspils novads, Popes pagasts, "Grantsili" 06.06.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Grantsili" 02.07.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0150 Raunas novads, Raunas pagasts, "Benetti" 05.06.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.06.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0149 Limbažu novads, Limbažu pagasts, "Straumes" 05.06.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.06.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS19ZD0148 Rīga, Drujas iela 1 05.06.2019. 15.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.06.2019.  
SIA "AkaTe" Nr.CS19ZD0147 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Pērkones Kļavas" 03.06.2019. 30.09.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.06.2019.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS19ZD0146 Inčukalna, Krimuldas, Sējas un Siguldas novadi 03.06.2019. 21.12.2020. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Inčukalna pazemes gāzes krātuve    
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0145 Madonas novads, Aronas pagasts, "Dauksti" 03.06.2019. 30.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.06.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0144 Tukuma novads, Lestenes pagasts, "Lībieši" 03.06.2019. 19.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.06.2019.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS19ZD0143 Madonas novads, Mārcienas pagasts, "Lejas Kļaviņi" 03.06.2019. 27.09.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Lejas Kļaviņi" 05.06.2019.  
SIA GEOPULSS Nr.CS19ZD0142 Jelgavas novads, Platones pagasts, "Čukātiņi" 03.06.2019. 30.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.06.2019.  
SIA "Laflora" Nr.CS19ZD0141 Jelgavas novads, Kalnciema pagasts, "Poķi", "Viršu Purvs", "Perspektīvais kūdras un māla karjers" un "Gulbīši" 31.05.2019. 30.04.2020. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Kaigu purvs" 06.06.2019.  
SIA "ĢEO" Nr.CS19ZD0140 Priekuļu novads, Veselavas pagasts, "Caunītes" 29.05.2019. 29.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.06.2019.  
SIA "SV SOLUTIONS" Nr.CS19ZD0139 Latvijas teritorija 28.05.2019. 27.05.2020. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 07.06.2019.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS19ZD0138 Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, "Plēķi-1" 28.05.2019. 01.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.06.2019.  
SIA "IKŠĶILES OLIS" Nr.CS19ZD0137 Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, "karjers "Dzelmes"" 28.05.2019. 31.12.2038. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Dzelmes" 31.05.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0136 Madonas novads, Mārcienas pagasts, "Puisēni" un "Lejas Patmalnieki" 24.05.2019. 01.08.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Puisēni" 07.06.2019.  
AS "Seda" Nr.CS19ZD0135 Strenču novads, Jercēnu pagasts, "Valsts mežs 94330010002" un "Valsts mežs 94330010025" 23.05.2019. 30.05.2074. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Sedas (Tīreļa) purvs" 28.05.2019.  
AS "Seda" Nr.CS19ZD0134 Strenču npovads, Plāņu pagasts, "Vaivariņi" un "Valsts mežs 94760090024" 23.05.2019. 30.05.2074. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Taures purvs" 28.05.2019.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS19ZD0133 Jūrmala, Kuteru iela 1 22.05.2019. 08.06.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.9142 28.05.2019.  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS19ZD0132 Olaines novads, Olaines pagasts 22.05.2019. 22.07.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.12478 28.05.2019.  
SIA "DKD" Nr.CS19ZD0131 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Rīgas iela 32" 21.05.2019. 18.09.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 04.06.2019.  
SIA "DKD" Nr.CS19ZD0130 Rīga 21.05.2019. 19.08.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 04.06.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0129 Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, "Guntas" 21.05.2019. 30.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.05.2019.  
Georgijs Sičovs Nr.CS19ZD0128 Latvijas teritorija 20.05.2019. 30.05.2020. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 27.06.2019.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS19ZD0127 Latvijas teritorija 22.05.2019. 22.05.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas degvielas un naftas produktu noliktavas, nelielas naftas produktu glabāšanas un pārvietošanas teritorijas, pazemes ūdeņu atradnes un atkritumu izgāztuves 22.05.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0126 Ropažu novads, "Kastaņas' 20.05.2019. 28.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.05.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0125 Mālpils novads, "Ievlejas" 20.05.2019. 15.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.05.2019.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS19ZD0124 Gulbenes novads, Rankas pagasts, "Vecmazsāvas-2" 20.05.2019. 04.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.05.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0123 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "Vēzenes", "Lapsēni" un "Mazlazdas" 16.05.2019. 20.07.2019. Ģeoloģiskā izpēte Dolomīta atradne "Aiviekste-kreisais krasts" 27.05.2019.  
SIA "ĢEO" Nr.CS19ZD0122 Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, "Lejasbolles ferma" 16.05.2019. 15.08.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.05.2019.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS19ZD0121 Stopiņu novads, "Odzītes" 15.05.2019. 30.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.05.2019.  
SIA "ReWater" Nr.CS19ZD0120 Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, "Pekas" 15.05.2019. 17.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.05.2019.  
SIA "Šurfs" Nr.CS19ZD0119 Daugavpils novads, Višķu pagasts, "Ūdensapgāde" 15.05.2019. 31.12.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Višķi" 21.05.2019.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS19ZD0118 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Rīgas brieži" 15.05.2019. 30.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.05.2019.  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS19ZD0117 Daugavpils novads, Višķu pagasts, "Manturi" 15.05.2019. 31.12.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.05.2019.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS19ZD0116 Gulbenes novads, Rankas pagasts, "Vecsejatas" 13.05.2019. 30.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.05.2019.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS19ZD0115 Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, "Grantsmednieki" 13.05.2019. 01.08.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Grantsmednieki" 21.05.2019.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS19ZD0114 Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta, "Jaunceltnes iela 7" 08.05.2019. 31.05.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.11819 17.05.2019.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS19ZD0113 Rīga, Kalnciema iela 209 08.05.2019. 30.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.05.2019.  
SIA "ADVORS" Nr.CS19ZD0112 Alūksnes novads, Ziemeru pagasts, "Jaunsētas" 07.05.2019. 10.05.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte III grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 15.05.2019.  
SIA "BĒRTNE" Nr.CS19ZD0111 Krustpils novads, Atašienes pagasts, "Dzērvenes" 07.05.2019. 01.06.2026. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Borovkas purvs" 12.06.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0110 Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, "Piekalnes galdiņi" 03.05.2019. 31.05.2020. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Mūrnieki 2020" 13.05.2019.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS19ZD0109 Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts, "Upes" 03.05.2019. 26.11.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "JELD-WEN Latvija" 20.05.2019.  
SIA "ĢEO" Nr.CS19ZD0108 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Avoti Nr.109" 02.05.2019. 08.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0107 Priekuļu novads, Liepas pagasts, "Leči B" 02.05.2019. 15.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.05.2019.  
SIA "Geoproect" Nr.CS19ZD0106 Latvijas teritorija  30.04.2019. 29.04.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana  Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.05.2019.  
"ARHAJS" SIA Nr.CS19ZD0105 Latvijas teritorija 29.04.2019. 28.04.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte  II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 22.05.2019.  
SIA "Geoproect" Nr.CS19ZD0104 Latvijas teritorija 29.04.2019. 28.04.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciālu piesārņotas teritorijas  02.05.2019.  
SIA "ALBERTS GS" Nr.CS19ZD0103 Riebiņu novads, Sīļukalna pagasts, "Pavasara māja" 26.04.2019. 25.04.2024. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Sīļukalns IV" 30.04.2019.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS19ZD0102 Jūrmala, Pūpolu iela 1 25.04.2019. 20.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.04.2019.  

AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA

Nr.CS19ZD0101 Dundagas novads, Dundagas pagasts, "Valsts mežs Dundaga-centrālais" 25.04.2019. 30.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Piltenes purvs" 03.05.2019.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS19ZD0100 Ozolnieku novads, Salgales pagasts, "Skuķīši" un "Robežnieki" 24.04.2019. 31.06.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Skuķīši" 26.04.2019.  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS19ZD0099 Tukuma novads, Degoles pagasts, "Jaununguri" un "Kneži" 24.04.2019. 02.09.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Kneži" 25.04.2019.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS19ZD0098 Carnikavas novads, "Cīruļu iela 55A" 23.04.2019. 24.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.04.2019.  
SIA "ZIEGLER RUCAVA" Nr.CS19ZD0097 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Ķirbas" 18.04.2019. 08.06.2068. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Ķirbas, Tīreļa purvs" 2018.gada izpētes iecirknis 02.05.2019.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS19ZD0096 Baldones novads, Baldones pagasts, "Platkāji" 16.04.2019. 21.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.04.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0095 Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, "Liellaukgaļi" un "Raibaļas" 16.04.2019. 16.10.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Raibaļas" 18.04.2019.  
SIA "Mežaudze" Nr.CS19ZD0094 Grobiņas novads, Medzes pagasts, "Ielejas Luteri" 12.04.2019. 11.04.2044. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Ielejas Luteri" 24.04.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0093 Saldus novads, Zirņu pagasts, "Braņķīši" 12.04.2019. 01.09.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradne "Braņķi" 11.04.2019.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS19ZD0092 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Vecvagari" 11.04.2019. 25.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "I-SANTEX" Nr.CS19ZD0091 Saldus novads, Pampāļu pagasts, "Auniņi" 10.04.2019. 20.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "Enviroprojekts" Nr.CS19ZD0090 Latvijas teritorija 09.04.2019. 01.05.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas, transporta infrastruktūras objekti un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 11.04.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0089 Bauskas novads, Brunavas pagasts, "Paegļi" un "Egles" 09.04.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Smilts atradne "Paegļi" 11.04.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0088 Madona, Rūpniecības iela 21 09.04.2019. 31.05.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8129 11.04.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0087 Viesītes novads, Viesītes pagasts, "Cintiņkalni" un "Brežģi" 08.04.2019. 30.04.2020. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Cintiņkalni" 11.04.2019.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS19ZD0086 Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, "Mārutki" 08.04.2019. 30.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "AB-GEO" Nr.CS19ZD0085 Jelgava, "Rīgas iela 54 A" 05.04.2019. 31.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.04.2019.  
SIA "B-PEAT" Nr.CS19ZD0084 Burtnieku novads, Valmieras pagasts, "Līgotņu purvs" 05.04.2019. 31.04.2047. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Līgotņu purvs" 18.04.2019.  

SIA "Īpašumi EG"

Nr.CS19ZD0083 Līvānu novads, Jersikas pagasts, "Priedulāji" 05.04.2019. 04.04.2024. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Dolomīta atradne "Priedulāji" un tās apkārtne 10.04.2019.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS19ZD0082 Ropažu novads, "Veczvirgzdiņi" 04.04.2019. 31.12.2020. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts un dolomīta atradne "Veczvirgzdiņi" 09.04.2019.  
SIA "Zemes Puse"  Nr.CS19ZD0081 Mālpils novads, "Birzkalni" 04.04.2019. 30.06.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Birzkalni" 09.04.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0080 Ādažu novads, Ādaži, Rīgas gatve 40 04.04.2019. 20.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.04.2019.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS19ZD0079 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Zvejnieki-Grāmatnieki" 04.04.2019. 28.06.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana  Siltumsūkņa kolektora urbuma ierīkošana 26.04.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0078 Stopiņu novads, "Stinkuļi" 04.04.2019. 10.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.04.2019.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS19ZD0077 Rīga, Lignuma iela 2 02.04.2019. 20.09.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.24962 03.04.2019.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS19ZD0076 Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Jūras prospekts 25 02.04.2019. 30.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.04.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0075 Rīga, Daugavgrīvas šoseja 7B 01.04.2019. 20.05.2019. Urbuma ierīkošana (padziļināšana) Urbums DB Nr.11915 04.04.2019.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS19ZD0074 Mārupes novads, "Plieņciema iela 5" 01.04.2019. 31.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.04.2019.  
SIA "DKD" Nr.CS19ZD0073 Olaines novads, Olaines pilsēta, "Zemgales iela 1A" 01.04.2019. 30.05.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana  Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana   04.06.2019.  
SIA "AkaTe" Nr.CS19ZD0072 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Dzintarvēji" 01.04.2019. 31.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves  urbums 09.04.2019.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS19ZD0071 Rīga, Lignuma iela 2 28.03.2019. 20.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums  03.04.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0070 Balvu novads, Balvu pilsēta, "Brīvības iela 61" 28.03.2019. 01.05.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 29.03.2019.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS19ZD0069 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Zvejnieki-Grāmatnieki" 28.03.2019. 28.06.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.04.2019.  
SIA "ĢEO" Nr.CS19ZD0068 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Meža dīķis" 27.03.2019. 26.08.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Meža dīķis" 04.04.2019.  
SIA "AkaTe" Nr.CS19ZD0067 Rucavas novads, Dunikas pagasts, "Brīniški" 27.03.2019. 30.06.2019. Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums    
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0066 Beverīnas novads, Kauguru pagasts, "Lībergi" 26.03.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte  Smilts atradne "Lībergi" 27.03.2019.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS19ZD0065 Latvijas teritorija 25.03.2019. 26.03.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana  Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas teritorijas 29.03.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0064 Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, "Teiksmas" 25.03.2019. 22.05.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Esošs ūdens ieguves urbums 29.03.2019.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS19ZD0063 Ķeguma novads, Tomes pagasts, "Planki" 21.03.2019. 20.03.2020. Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Planki" 25.03.2019.  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS19ZD0062 Latvijas teritorija  21.03.2019. 23.04.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte  Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšana un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas. 13.05.2019.  
SIA "EKO OSTA"

Nr.CS19ZD0061

Latvijas teritorija 21.03.2019. 23.04.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana  Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas. 13.05.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJAS BIROJS" Nr.CS19ZD0060 Mārupes novads, Mazcenu aleja 24 21.03.2019. 21.06.2019. Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 29.03.2019.  
SIA "Ģeo Eksperts " Nr.CS19ZD0059 Latvijas teritorija 20.03.2019. 19.03.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves, ražotnes un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 21.03.2019.  
SIA "Šurfs" Nr.CS19ZD0058 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Liepkalni" 18.03.2019. 30.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants atradne "Cūksili" 15.04.2019.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS19ZD0057 Stopiņu novads, Mazā Būmaņu iela 10 18.03.2019. 25.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 20.03.2019.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS19ZD0056 Latvijas teritorija 18.03.2019. 17.03.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte  II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 20.03.2019.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS19ZD0055 Latvijas teritorija  15.03.2019. 21.03.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, lauksaimniecības teritorijas, atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 18.03.2019.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS19ZD0054 Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, "Klintis" 13.03.2019. 20.05.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Klintis" 14.03.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0053 Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, "Kalna Rudgalvji" 13.03.2019. 01.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Kalna Rudgalvji" 29.03.2019.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS19ZD0052 Daugavpils novads, Naujenes pagasts , "A/S "Daugavpils dzirnavnieks"" 13.03.2019. 30.04.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.13186 18.03.2019.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS19ZD0051 Jēkabpils, Brīvības iela 289B 13.03.2019. 15.04.2019. Urbumu likvidācija Urbumu DB Nr.6603 un DB. Nr.6604 18.03.2019.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS19ZD0050 Līgatnes novads, Līgatnes pilsēta, "Rīgas iela 7" 13.03.2019. 01.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.03.2019.  
 SIA "OBIS" Nr.CS19ZD0049 Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, "Veselība 72" 13.03.2019. 25.07.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.03.2019.  
SIA "Azurīts" Nr.CS19ZD0048 Latvijas teritorija  12.03.2019. 15.03.2020. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 27.03.2019.  
SIA "Šurfs" Nr.CS19ZD0047 Latvijas teritorija 11.03.2019. 30.03.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte  II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 13.03.2019.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0046 Latvijas teritorija 15.03.2019. 14.03.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni un cūku nobarošanas kompleksi 07.03.2019.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0045 Latvijas teritorija 31.03.2019. 30.03.2020. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 07.03.2019.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS19ZD0044 Kokneses novads, Bebru pagasts, "Bebru meži" 06.03.2019. 22.05.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Perspektīvā kūdras atradne "Garais purvs" 08.03.2019.  
SIA "Lielkūdra"  Nr.CS19ZD0043 Olaines novads, Olaines pagasts, "Rīgas pilsētas meža fonds" 04.03.2019. 10.06.2038. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Ēbeļmuižas purvs" 03.04.2019.  
SIA "GROUND WATER"  Nr.CS19ZD0042 Skrundas novads, Raņķu pagasts, "Jaunrobežnieki" 04.03.2019. 31.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.03.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0041 Latvijas teritorija  01.03.2019. 01.03.2020. Derīgo izrakteņu meklēšana  Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 05.03.2019.  
SIA "Lavender Oil" Nr.CS19ZD0040 Daugavpils novads, Naujenes pagasts un Biķernieku pagasts 01.03.2019. 29.02.2024. Ģeofizikālā izpēte  Ģeoloģiskās un ģeotermālās izpētes urbumi 06.03.2019.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS19ZD0039 Dobeles novads, Auru pagasts, "Kalna Ēzeļi" 01.03.2019. 01.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.03.2019.  
SIA MARENCE Nr.CS19ZD0038 Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, "Mežezeri" 28.02.2019. 09.07.2028. Derīgo izrakteņu ieguve Sapropeļa atradne "Ivušku ezers" 02.04.2019.  
SIA "Kūdra" Nr.CS19ZD0037 Ogres novads, Lauberes pagasts, "Ozolēnu purvs" 27.02.2019. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ozolēnu purvs" 01.03.2019.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS19ZD0036 Jelgavas novads, Kalnciema pagasts, "Dodēni" 26.02.2019. 28.05.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Dodēni" 27.02.2019.  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS19ZD0035 Babītes novads, Babītes pagasts, "Beikas" 26.02.2019. 25.04.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.9380 01.03.2019.  
SIA "Azurīts" Nr.CS19ZD0034 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Krustkalnu meža masīvs" 22.02.2019. 31.05.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide Vēsturiski piesārņota vieta "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" un tās apkārtne 05.03.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0033 Madonas novads, Aronas pagasts, "Kalna Kučuri" 22.02.2019. 10.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.02.2019.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS19ZD0032 Alūksnes novads, Alūksnes pagasts, "Pavasari" 21.02.2019. 20.02.2020. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Pavasari" 28.02.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0031 Valkas novads, Valkas pilsēta, "Ķieģeļceplis" 21.02.2019. 03.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.02.2019.  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS19ZD0030 Tukuma novads, Sēmes pagasts, "Rožulejas" 21.02.2019. 30.04.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.02.2019.  
SIA "Baltsoil" Nr.CS19ZD0029 Aglonas novads, Aglonas pagasts, "Terehovas ezers" 15.02.2019. 01.01.2036. Derīgo izrakteņu ieguve Sapropeļa atradne "Terehovas ezers" 19.02.2019.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS19ZD0028 Priekules novads, Gramzdas pagasts, "Ozollīči" 14.02.2019. 13.08.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Ozollīči" 20.02.2019.  
SIA "ĢEOLOĢIKA" Nr.CS19ZD0027 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Laugas purvi" un "Valsts meži 8042" 12.02.2019. 01.08.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Laugas purvs" 04.04.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0026 Balvu novads, Balvu pilsēta, "Brīvības iela 61" 08.02.2019. 28.02.2019. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 19.02.2019.  
SIA "Pindstrup Latvia" Nr.CS19ZD0025 Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, "Valsts mežs" 08.02.2019. 12.12.2093. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Vecsalienas (Červonkas) purvs" 19.02.2019.  
Lavender Oil SIA Nr.CS19ZD0024 Daugavpils novads, Naujenes pagasts un Biķernieku pagasts 07.02.2019. 06.02.2024. Ģeoloģiskā izpēte Ģeoloģiskās un ģeotermālās izpētes urbumi 11.02.2019.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS19ZD0023 Rīga, Flotes iela 13 06.02.2019. 03.06.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Bolderājas kuģu remonta rūpnīca" 08.02.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS19ZD0022 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Vilku iela 14" 06.02.2019. 01.04.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6358 08.02.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0021 Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, "Vilkkalnu mežs" 06.02.2019. 10.07.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Vilkkalns" 07.02.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS19ZD0020 Ogres novads, Taurupes pagasts, "Lūši" 31.01.2019. 01.04.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.02.2019.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS19ZD0019 Latvijas teritorija 30.01.2019. 29.01.2020. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 08.02.2019.  
SIA "BalviFlora" Nr.CS19ZD0018 Balvu novads, Balvu pagasts, "Purvs", "Rasas", "Kūdras purvs" un "Naudaskalna purvs" 24.01.2019. 23.01.2094. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Naudiševas (Naudaskalna) purvs" 31.01.2019.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS19ZD0017 Rīga, Ķīpsalas iela 5 24.01.2019. 15.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.01.2019.  
SIA "Firma L4" Nr.CS19ZD0016 Bauskas novads, Bauskas pilsēta, "Zaļā iela 27" un "Biržu iela 86" 24.01.2019. 23.07.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Bauska (Salātu iela)" 31.09.2019.  
SIA "EKOHELP" Nr.CS19ZD0015 Latvijas teritorija 21.01.2019. 20.01.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, katlu mājas un sadzīves atkritumu izgāztuves 31.01.2019.  
AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA Nr.CS19ZD0014 Bauskas novads, Dāviņu pagasts, "Bitenieku purvs" 21.01.2019. 10.06.2071. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Bitenieku purvs" 30.01.2019.  
SIA "Kūdras projekti" Nr.CS19ZD0013 Ludzas novads, Briģu pagasts, "Kleši 3" un "Akmentiņi" 17.01.2019. 28.02.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Opuļu purvs" 21.01.2019.  
SIA "Geolite" Nr.CS19ZD0012 Dobeles novads, Naudītes pagasts, "Ramas" un "Grantiņi" 17.01.2019. 31.08.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Grantiņi" 23.01.2019.  
AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA Nr.CS19ZD0011 Bauskas novads, Vecsaules pagasts, "Valsts mežs Briģi" 17.01.2019. 10.06.2071. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Briģu tīrelis" 23.01.2019.  
SIA "Valgme" Nr.CS19ZD0010 Tukuma novads, Pūres pagasts, "Bodnieki" 17.01.2019. 10.02.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 01.02.2019.  
AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA Nr.CS19ZD0009 Bauskas novads, Dāviņu pagasts, "Lambārtes purvs" 17.01.2019. 25.01.2071. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Lambārtes purvs" 23.01.2019.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS19ZD0008 Viļānu novads, Viļānu pagasts, "Solozemnieki" 14.01.2019. 29.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.01.2019.  
SIA "Zinātniski pētnieciskā firma Uni-Tots" Nr.CS19ZD0007 Latvijas teritorija 14.01.2019. 13.01.2020. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 16.01.2019.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS19ZD0006 Ogres novads, Ogres pilsēta, "Stūrīšu gatve 11" 11.01.2019. 29.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.01.2019.  
AS "VentEko" Nr.CS19ZD0005 Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta, "Svarēni" 11.01.2019. 12.12.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Svarēni" 17.01.2019.  
SIA "Rīgas būve" Nr.CS19ZD0004 Babītes novads, Babītes pagasts, "Riekstu iela 12" 11.01.2019. 31.05.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.01.2019.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS19ZD0003 Tukuma novads, Tumes pagasts, "Jaunmoku Pils" 09.01.2019. 30.01.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.01.2019.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS19ZD0002 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Zaļratnieki" 04.01.2019. 30.01.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.01.2019.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS19ZD0001 Salaspils novads, Salaspils pilsēta, "Alpi" 03.01.2019. 02.02.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.01.2019.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS18ZD0331 Mālpils novads, "Smiltnieki" 27.12.2018. 31.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.01.2019.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS18ZD0330 Mālpils novads, "Ādmiņi" 27.12.2018. 31.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.01.2019.  
SIA "ALBERTS GS" Nr.CS18ZD0329 Riebiņu novads, Sīļukalna pagasts, "Pavasara mājas" 27.12.2018. 26.12.2023. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Dolomīta atradne "Sīļukalns II" un tās apkārtne 07.01.2019.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS18ZD0328 Latvijas teritorija 21.12.2018. 20.12.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 07.01.2019.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS18ZD0327 Latvijas teritorija 21.12.2018. 20.12.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 07.01.2019.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0326 Latvijas teritorija 21.12.2018. 20.12.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 07.01.2019.  
SIA "I.A.R." Nr.CS18ZD0325 Latvijas teritorija 19.12.2018. 18.12.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, katlu mājas, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 11.01.2019.  
SIA "I.A.R." Nr.CS18ZD0324 Latvijas teritorija 19.12.2018. 18.12.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, katlu mājas, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 11.01.2019.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0323 Ropažu novads, "Gaitiņi" 17.12.2018. 30.04.2019. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.16995 27.12.2018.  
Klasmann-Deilmann Latvia SIA Nr.CS18ZD0322 Kocēnu novads, Zilākalna pagasts, "ZK Kūdra 8" 14.12.2018. 14.11.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Lielais II (Mujānu, Zažēnu) purvs 20.12.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS18ZD0321 Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, "Dižošnieki" 14.12.2018. 30.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.01.2019.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS18ZD0320 Aizputes novads, Lažas pagasts, "Lejas Raķi" 14.12.2018. 15.01.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.01.2019.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0319 Kokneses novads, Kokneses pagasts, "Dzeņu iela 9" 12.12.2018. 21.01.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.12.2018.  
SIA GEOPULSS Nr.CS18ZD0318 Ozolnieku novads, Cenu pagasts, "Dalbes Dumpji" 11.12.2018. 31.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.12.2018.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS18ZD0317 Latvijas teritorija 10.12.2018. 09.12.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 12.12.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0316 Latvijas teritorija 10.12.2018. 09.12.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 12.12.2018.  
SIA HAWITA baltic Nr.CS18ZD0315 Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, "Lielais Aknīstes purvs" 10.12.2018. 27.06.2033. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradnes "Lielais Aknīstes purvs" 2013.gada izpētes iecirknis 12.12.2018.  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS18ZD0314 Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, "Upmala" 10.12.2018. 09.12.2023. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā sapropeļa atradne "Čakši" 12.12.2018.  
Klasmann-Deilmann Latvia SIA Nr.CS18ZD0313 Kocēnu novads, Dikļu pagasts, "Kosēnu purvs" 10.12.2018. 14.11.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ozolmuižas purvs" 20.12.2018.  
SIA "ZIBU Ventspils" Nr.CS18ZD0312 Talsu novads, Ārlavas pagasts, "Purvāji" un "Krastkalni" 06.12.2018. 05.12.2093. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradnes "Sārāju (Pūņu) purvs" 2015.gada papildizpētes laukums 10.12.2018.  
SIA "GT L" Nr.CS18ZD0311 Latvijas teritorija 05.12.2018. 04.12.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes 10.12.2018.  
SIA "GT L" Nr.CS18ZD0310 Latvijas teritorija 05.12.2018. 04.12.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes 10.12.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0309 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "DUS komplekss" 04.12.2018. 28.02.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.12.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0308 Zilupes novads, Lauderu pagasts, „Mazā Lisiņiva” 03.12.2018. 09.01.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne „Mazā Lisiņiva” 03.12.2018.  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS18ZD0307 Jelgavas novads, Svētes pagasts, "Kalnanšu karjers" 03.12.2018. 09.05.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Ērmiķi" 06.12.2018.  
SIA "AM Ģeo" Nr.CS18ZD0306 Rīga, Krasta iela 87 03.12.2018. 11.12.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Apbūves laukums 17.12.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS18ZD0305 Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, "Nogales" 29.11.2018. 31.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.12.2018.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS18ZD0304 Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, "Kalna Kades" un "Bemberu Pļava" 29.11.2018. 28.11.2043. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradnes "Dzeņi" iecirkņi "Kalna Kades-1" un "Kalna Kades-2" 31.01.2019.  
SIA "Valgme" Nr.CS18ZD0303 Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, "Tomēni" 26.11.2018. 30.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.11.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0302 Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, "Krasta iela 13" 23.11.2018. 20.12.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.10136 28.11.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0301 Gulbenes novads, Beļavas pagasts, "Stūrīši" 22.11.2018. 31.12.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6448 28.11.2018.  
SIA "Valgme" Nr.CS18ZD0300 Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, "Tautas nams" 22.11.2018. 30.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.11.2018.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS18ZD0299 Talsu novads, Abavas pagasts, "Ozoliņi" 20.11.2018. 02.01.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.11.2018.  
SIA BALTIC DRILLING Nr.CS18ZD0298 Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, "Kalnzemnieki" 20.11.2018. 30.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.11.2018.  
SIA "AkaTe" Nr.CS18ZD0297 Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts, "Arāji" 20.11.2018. 28.02.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.11.2018.  
SIA GEOPULSS Nr.CS18ZD0296 Jelgavas novads, Elejas pagasts, "Lietuvas iela 19" 16.11.2018. 23.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.11.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0295 Latvijas teritorija 15.11.2018. 14.11.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 21.11.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0294 Latvijas teritorija 15.11.2018. 14.11.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 21.11.2018.  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS18ZD0293 Latvijas teritorija 15.11.2018. 14.11.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni 23.11.2018.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0292 Saldus novads, Zvārdes pagasts, "Muižarāji" 14.11.2018. 31.03.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Muižarāji" 21.11.2018.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0291 Amatas novads, Drabešu pagasts, "Rēzes karjers" 14.11.2018. 31.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Rēzes-2019.gads" 21.11.2018.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0290 Mārupes novads 14.11.2018. 31.05.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Saulgoži" 21.11.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0289 Brocēnu novads, Remtes pagasts, "Smuku muiža" 12.11.2018. 07.01.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.11.2018.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0288 Ropažu novads, "Astilbes", "Gaitiņas", "Gaitiņi" 12.11.2018. 31.12.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Gaitiņi-2019.gads" 21.11.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0287 Tukuma novads, Tukuma pilsēta, "Ozolu iela 2a" 12.11.2018. 01.12.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7819 21.11.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0286 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Gutta-1" 09.11.2018. 28.12.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6240 21.11.2018.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0285 Dobeles novads, Krimūnu pagasts, "Agra" 06.11.2018. 30.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.11.2018.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0284 Dobeles novads, Krimūnu pagasts, "Kaspari" 06.11.2018. 30.11.2018. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.7402 un DB Nr.14487 13.11.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0283 Dobeles novads, Bikstu pagasts, "Stacija Biksti" 02.11.2018. 15.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.11.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0282 Kārsavas novads, Malnavas pagasts, "Kārsavas stacija" 06.11.2018. 15.11.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.23381 06.11.2018.  
Rēzeknes novada pašvaldība Nr.CS18ZD0281 Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, "Karjers "Viši"" 31.10.2018. 30.10.2043. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradnes "Lielviši" iecirknis "Viši" 13.11.2018.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS18ZD0280 Gulbenes novads, Stradu pagasts, "Jaunstigas-1" 30.10.2018. 15.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.11.2018.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS18ZD0279 Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, "Krūtes karjers" 30.10.2018. 28.02.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Krūtes Karjers"    
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0278 Mārupes novads, "Pelītes" 29.10.2018. 31.03.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradne "Trīnīši" 06.11.2018.  
SIA "ALBERTS GS" Nr.CS18ZD0277 Riebiņu novads, Sīļukalna pagasts, "Pavasara mājas" 25.10.2018. 31.12.2039. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Sīļukalns III" 31.10.2018.  
SIA "DKD" Nr.CS18ZD0276 Jūrmala, Žubītes iela 26 25.10.2018. 23.12.2018. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 13.11.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0275 Liepāja, Sliežu iela 4 24.10.2018. 15.11.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.2552 24.01.2019.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0274 Rīga, Maskavas iela 462 23.10.2018. 27.11.2018. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.7335 un DB Nr.982 30.10.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0273 Rēzekne, "Ziemeļu iela 3A" 23.10.2018. 20.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.10.2018.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS18ZD0272 Olaines novads, Olaines pagasts, "Rasmaņi" 23.10.2018. 31.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.10.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0271 Latvijas teriorija 23.10.2018. 01.11.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 07.11.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0270 Latvijas teritorija 23.10.2018. 01.11.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 02.11.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0269 Latvijas teritorija 22.10.2018. 01.11.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 07.11.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0268 Latvijas teritorija 22.10.2018. 01.11.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 07.11.2018.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS18ZD0267 Latvijas teritorija 18.10.2018. 17.10.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 25.10.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0266 Ikšķiles novads, Ikšķiles pilsēta, "Lībiešu Parks" 17.10.2018. 01.12.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7935 22.10.2018.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS18ZD0265 Latvijas teritorija 16.10.2018. 15.10.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 19.10.2018.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS18ZD0264 Latvijas teritorija 16.10.2018. 15.10.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 19.10.2018.  
Klasmann-Deilmann Latvia SIA Nr.CS18ZD0263 Kocēnu novads, Dikļu pagasts, „Rāķu purvs 4”, Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, „Kūdra” un Limbažu novads, Katvaru pagasts „Zilākalna kūdra Rāķu purva Ziemeļu daļa” 16.10.2018. 31.07.2031. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Rāķu-Dzelves purvs" 01.11.2018.  
Klasmann-Deilmann Latvia SIA Nr.CS18ZD0262 Kocēnu novads, Zilākalna pagasts, "ZK Kūdra 8" 16.10.2018. 31.12.2025. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Lielais II (Mujānu, Zažēnu) purvs" 01.11.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0261 Jelgavas novads, Valgundes pagasts, "Ogas" 16.10.2018. 25.10.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.17008 22.10.2018.  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS18ZD0260 Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, "Turlaju karjers" 12.10.2018. 01.08.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Silaraši" 18.10.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0259 Kokneses novads, Kokneses pagasts, "Sala" 11.10.2018. 15.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.10.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0258 Kārsavas novads, Malnavas pagasts, "Kārsavas stacija" 12.10.2018. 15.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.10.2018.  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS18ZD0257 Madonas novads, Mārcienas pagasts, "Āriņi" 10.10.2018. 15.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.10.2018.  
SIA "Azurīts" Nr.CS18ZD0256 Latvijas teritorija 10.10.2018. 09.10.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas atbilstoši būvniecības procesam 02.11.2018.  
SIA "Azurīts" Nr.CS18ZD0255 Latvijas teritorija 10.10.2018. 09.10.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.11.2018.  
SIA "Azurīts" Nr.CS18ZD0254 Latvijas teritorija 10.10.2018. 09.10.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 02.11.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0253 Gulbenes novads, Lejasciema pagasts 05.10.2018. 23.05.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradne "Smilškalni" 11.10.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0252 Auces novads, Bēnes pagasts, "Ūdenstornis" un "Ziemeļi" 04.10.2018. 14.03.2019. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Bēne" 15.10.2018.  
Cesvaines novada pašvaldība Nr.CS18ZD0251 Cesvaines novads, Cesvaines pagasts, "Aizsila karjers" 02.10.2018. 01.10.20143. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Aizsils"    
SIA "Terra projekti" Nr.CS18ZD0250 Latvijas teritorija 02.10.2018. 01.10.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 04.10.2018.  
"KNAUF" SIA Nr.CS18ZD0249 Salapils novads 27.09.2018. 31.12.2022. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Ģipšakmens atradne "Saulkalne" 03.10.2018.  
AS "VentEko" Nr.CS18ZD0248 Latvijas teritorija 27.09.2018. 26.09.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.10.2018.  
AS "VentEko" Nr.CS18ZD0247 Latvijas teritorija 27.09.2018. 26.09.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.10.2018.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS18ZD0246 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Ozolkungi" 26.09.2018. 01.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.09.2018.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS18ZD0245 Rūjienas novads, Jeru pagasts, "Jaunvāveres" 26.09.2018. 01.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.09.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0244 Ādažu novads, "Skursteņi" 26.09.2018. 02.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.10.2018.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0243 Smiltenes novads, Smiltenes pilsēta, "Dakteru iela 27" 26.09.2018. 30.09.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26291 27.09.2018.  
SIA "VENDOKS" Nr.CS18ZD0242 Limbažu novads, Katvaru pagasts, "Ievas" 26.09.2018. 31.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.10.2018.  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS18ZD0241 Krāslavas novads, Aulejas pagasts, "Lejasmalas" 25.09.2018. 31.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.09.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0240 Garkalnes novads, "Remberģu mežs" un "Starpgabals" 25.09.2018. 12.12.2018. Urbumu likvidācija Pazemes ūdeņu atradnes „Remberģi” urbumi DB Nr.1209, DB Nr.1221, DB. Nr.1230 01.10.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0239 Garkalnes novads, "Dabas liegums Garkalnes meži" 25.09.2018. 12.12.2018. Urbumu likvidācija Pazemes ūdeņu atradnes „Baltezers I” urbumi DB Nr.11247, DB Nr.11407, DB. Nr.11409, DB. Nr.1697, DB. Nr.1700, DB. Nr.1703, DB. Nr.1715, DB. Nr.1716, DB. Nr.1722, DB. Nr.1724, DB. Nr.1725, DB. Nr.1726, DB. Nr.1728 01.10.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0238 Garkalnes novads, "Rīgas pilsētas meža fonds" 25.09.2018. 12.12.2018. Urbumu likvidācija Pazemes ūdeņu atradnes „Baltezers” urbumi DB Nr.11245, DB Nr.11249, DB. Nr.11250, DB. Nr.1280, DB. Nr.1282, DB. Nr.11251, DB. Nr.1285, DB. Nr.1290, DB. Nr.1292, DB. Nr.1296, DB. Nr.1298, DB. Nr.1303, DB. Nr.1308, DB. Nr.1311, DB. Nr.1337, DB. Nr.11199, DB. Nr.1344, DB. Nr.1345, DB. Nr.11254, DB. Nr.1350, DB. Nr.11310, DB. Nr.1368 01.10.2018.  
SIA "ADVORS" Nr.CS18ZD0237 Latvijas teritorija 21.09.2018. 20.09.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 14.11.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0236 Engures novads, Engures pagasts, "Granti" 19.09.2018. 30.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.10.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0235 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Gutta-1" 17.09.2018. 28.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.09.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0234 Vecumnieku novads, Stelpes pagasts, "Aļņi" 17.09.2018. 16.09.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Mālsmilts atradne "Aļņi II" 20.09.2018.  
Rēzeknes novada pašvaldība Nr.CS18ZD0233 Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, "Avotu mājas" 12.09.2018. 11.09.2028. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradnes "Dekšņi" iecirknis "Dekšņi-2" 03.10.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0232 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Meža miers-1" 12.09.2018. 15.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.09.2018.  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS18ZD0231 Rīga, Brīvības iela 90A 12.09.2018. 11.11.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6008 21.09.2018.  
SIA "D.S. Akva" Nr.CS18ZD0230 Jaunjelgavas novads, Sērenes pagasts, "Skudriņas" 12.09.2018. 23.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.09.2018.  
SIA "D.S. Akva" Nr.CS18ZD0229 Jaunjelgavas novads, Seces pagasts, "Krievkalni" 12.09.2018. 24.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.09.2018.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS18ZD0228 Carnikavas novads, "Valsts mežs 8052" 12.09.2018. 19.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.09.2018.  
SIA "Ainava GG" Nr.CS18ZD0227 Dagdas novads, Andrupenes pagasts, "Bižas ezers" 11.09.2018. 10.09.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā sapropeļa atradne "Bižas ezers" 10.10.2018.  
SIA "Virides" Nr.CS18ZD0226 Latvijas teritorija 10.09.2018. 09.09.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 18.09.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0225 Stopiņu novads, Kuršu iela 5 10.09.2018. 17.09.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.20587 13.09.2018.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS18ZD0224 Sējas novads, "Margrietiņas" 07.09.2018. 10.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.09.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0223 Jūrmala, Žubītes iela 26 06.09.2018. 30.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.09.2018.  
SIA "Firma L4" Nr.CS18ZD0222 Latvijas teritorija 06.09.2018. 05.09.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, potenciāli piesārņotas vietas, sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni 19.09.2018.  
SIA "Valgme" Nr.CS18ZD0221 Engures novads, Lapmežciema pagasts, "Remeši" 04.09.2018. 30.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.09.2018.  
SIA "MELIORS KRAUJA" Nr.CS18ZD0220 Daugavpils novads, Kalupes un Maļinovas pagasti, "Gerlaku kūdras purvs" 31.08.2018. 31.07.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Gerlaku purvs" 10.09.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS18ZD0219 Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, "Salmiņi" 31.08.2018. 02.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.09.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0218 Inčukalna novads, Imčukalna pagasts, "Austeres" 30.08.2018. 15.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.09.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0217 Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, "Vecsaliena" 29.08.2018. 06.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.09.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0216 Grobiņas novads, Medzes pagasts, "Birziņi" 27.08.2018. 30.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.10.2018.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS18ZD0215 Latvijas teritorija 24.08.2018. 23.08.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perpsektīvās derīgo izrakteņu iegulas 30.08.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0214 Līvānu novads, Jersikas pagasts, "Valsts mežs" 23.08.2018. 28.12.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Kurpiņi" 30.08.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0213 Stopiņu novads, "Artēziskā aka Dzidriņās" 23.08.2018. 08.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.08.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0212 Latvijas teritorija 23.08.2018. 22.08.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 28.08.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0211 Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 135 23.08.2018. 20.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.08.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0210 Latvijas teitorija 23.08.2018. 22.08.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 28.08.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0209 Latvijas teritorija 23.08.2018. 22.08.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas degvielas noliktavas, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un lopkopības fermas 28.08.2018.  
SIA "COMPAQPEAT" Nr.CS18ZD0208 Balvu novads, Lazdulejas un Briežuciema pagasti 20.08.2018. 19.07.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Lutinānu purvs" 19.09.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0207 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "RSV Lidlauks" 17.08.2018. 05.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.08.2018.  
SIA "KJK ūdens apgāde" Nr.CS18ZD0206 Babītes novads, Babītes pagasts 17.08.2018. 31.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.08.2018.  
SIA "RT Būve" Nr.CS18ZD0205 Kārsavas novads, Goliševas pagasts, "Beržovkas purvs" 17.08.2018. 03.12.2037. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Kalnasalas (Beržovkas) purvs" 21.08.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0204 Babītes novads, Babītes pagasts, Kadiķu iela 26 15.08.2018. 15.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.08.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0203 Valkas novads, Valkas pagasts, "Krustceles" 14.08.2018. 01.06.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Krustceles" 20.08.2018.  
SIA GeoExpert Nr.CS18ZD0202 Saldus novads, Pampāļu pagasts, "Auniņi" 10.08.2018. 21.12.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Auniņi" 21.08.2018.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS18ZD0201 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Vaivariņi" 10.08.2018. 15.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.08.2018.  
SIA "Laflora" Nr.CS18ZD0200 Jelgavas novads, Valgundes pagasts, "Drabiņu purvs" 06.08.2018. 01.07.2019. Ģeloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Drabiņu purvs" 09.08.2018.  
SIA "WAMEX" Nr.CS18ZD0199 Talsu novads, Laucienes pagasts 03.08.2018. 25.07.2023. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Smilts-grants atradne "Kurzeme" un tās apkārtne 06.08.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0198 Ropažu novads, "Jaunciedras" 03.08.2018. 15.09.2018. Urbuma ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 07.08.2018.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS18ZD0197 Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, "Beveriņi" 03.08.2018. 31.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.08.2018.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS18ZD0196 Latvijas teritorija 31.07.2018. 30.07.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 03.08.2018.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS18ZD0195 Latvijas teritorija 30.07.2018. 29.07.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 20.08.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0194 Rīga, Dzelzavas iela 108 30.07.2018. 01.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.07.2018.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS18ZD0193 Latvijas teritorija 27.07.2018. 26.07.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, katlu mājas, ražotnes, apbūves laukumi, piesārņoti iecirkņi un potenciāli piesārņotas vietas 30.07.2018.  
SIA "AKVA M" Nr.CS18ZD0192 Daugavpils novads, Demenes pagasts, Draudzības iela 20A 27.07.2018. 31.10.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.08.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0191 Madonas novads, Praulienas pagasts, "Praulienas centrs" 26.07.2018. 05.09.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.22319    
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS18ZD0190 Latvijas teritorija 26.07.2018. 25.07.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.07.2018.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS18ZD0189 Latvijas teritorija 26.07.2018. 25.07.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.07.2018.  
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS18ZD0188 Latvijas teritorija 26.07.2018. 25.07.2019. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Valsts pazemes ūdeņu monitoringa tīkls 07.08.2018.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS18ZD0187 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Jaunstūrīši" 25.07.2018. 30.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "VENDOKS" Nr.CS18ZD0186 Limbažu novads, Katvaru pagasts, "Jasmīni" 25.07.2018. 10.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.07.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0185 Aglonas novads, Aglonas pagasts, "Vizbules" 24.07.2018. 08.10.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Vizbules" 27.07.2018.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS18ZD0184 Latvijas teritorija 24.07.2018. 23.07.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 30.07.2018.  
SIA "DKD" Nr.CS18ZD0183 Jūrmala, Steķu iela 1 24.07.2018. 21.09.2018. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 01.08.2018.  
AS "VentEko" Nr.CS18ZD0182 Latvijas teritorija 19.07.2018. 24.07.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 25.07.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0181 Daugavpils novads, Ambeļu pagasts 17.07.2018. 09.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.07.2018.  
SIA "Vidzemes kvarcs" Nr.CS18ZD0180 Priekuļu novads, Mārsnēnu un Liepas pagasti, "Saules kalns" un "Saules Lauks" 17.07.2018. 16.07.2043. Derīgo izrakteņu ieguve Kvarca smilts atradnes "Cīruļi" iecirkņi "Saules kalns" un "Saules Lauks" 19.07.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0179 Stopiņu novads, "Pārupes" 16.07.2018. 01.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.07.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS18ZD0178 Kuldīgas novads, Padures pagasts, "Mucenieki" 16.07.2018. 01.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.07.2018.  
biedrība Aktīvu dabas mīļotāju internacionālā neatkarīgā savienība Nr.CS18ZD0177 Latvijas teritorija 16.07.2018. 15.07.2019. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu poligoni, izgāztuves un to apkārtne, rūpnieciskās apbūves teritorijas, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 19.07.2018.  
SIA "KOMPĀNIJA AVOTIŅI" Nr.CS18ZD0176 Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, "Kvarcs" un "Valsts mežs Nīkrāce" 16.07.2018. 27.03.2026. Derīgo izrakteņu ieguve Kvarca smilts atradne "Skudras" (I bloks "Valsts mežs Nīkrāce" un II bloks "Gobas") 20.07.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0175 Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, "Kozeļniki" 13.07.2018. 12.07.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Kozeļņiki-2" 13.07.2018.  
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS18ZD0174 Latvijas teritorija 12.07.2018. 11.07.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Bijušās naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.08.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0173 Gulbenes novads, Rankas pagasts, "Grantiņi-1" 11.07.2018. 10.07.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts/grants un/vai smilts atradne "Grantiņi" 13.07.2018.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS18ZD0172 Saldus novads, Zvārdes pagasts, "Jauniņņi" 11.07.2018. 10.07.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Jauniņņi" 13.07.2018.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS18ZD0171 Jaunjelgavas novads, Seces pagasts, "Caunes" un "Vecsaulgriezes" 11.07.2018. 18.11.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants atradnes "Caunes" perspektīvie smilts-grants un smilts iecirkņi 12.07.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0170 Latvijas teritorija 05.07.2018. 14.06.2019. Ģeofizikālā izpēte Latvijas teritorija 11.07.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0169 Ogres novads, Madlienas pagasts, "Jaunlauki" 05.07.2018. 15.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.07.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0168 Talsu novads, Talsu pilsēta, "Gravas 9" 04.07.2018. 23.10.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne 16.07.2018.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS18ZD0167 Rīga, Bauskas iela 191 04.07.2018. 27.08.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte Daudzstāvu dzīvojamās mājas 10.07.2018.  
SIA "ĢEO" Nr.CS18ZD0166 Rīga, Brīvības gatve 372 04.07.2018. 01.08.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Tirdzniecības parks "Alfa" 10.07.2018.  
SIA "SALDUS MELIORĀCIJA" Nr.CS18ZD0165 Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, "Kūdras purvs" un Cieceres pagasts, "Saldus PMK" 03.07.2018. 23.05.2032. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Spundiņu purvs" 18.07.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0164 Tukuma iela, Tukuma pilsēta, "Ozolu iela 2a" 02.07.2018. 15.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.07.2018.  
SIA "Šurfs" Nr.CS18ZD0163 Alūksnes novads, Mālupes pagasts, "Katlu māja" 02.07.2018. 31.07.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas ziveide Katlu māja 04.07.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0162 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Alus darītava" 02.07.2018. 31.07.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6758 04.07.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0161 Jūrmala, Tukuma iela 1 29.06.2018. 27.07.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4852 03.07.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA " Nr.CS18ZD0160 Rēzekne, "Noliktavu iela 14" 28.06.2018. 31.07.2018. Urbuma lividācija Urbums DB Nr.26264 04.07.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0159 Raunas novads, Raunas pagasts, "Pāvulu mežs" 25.06.2018. 31.11.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Foreles" 07.08.2018.  
SIA "Daugavpils ūdens" Nr.CS18ZD0158 Latvijas teritorija 25.06.2018. 24.06.2019. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Atkritumu poligoni, izgāztuves un to apkārtne, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas un pazemes ūdeņu atradnes 06.07.2018.  
Grobiņas novada pašvaldība Nr.CS18ZD0157 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Lauki" 19.06.2018. 18.06.2028. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Lauki"    
Grobiņas novada pašvaldība Nr.CS18ZD0156 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Dzirnaviņas" 19.06.2018. 18.06.2028. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants atradne "Dzirnaviņas"    
SIA "Geoteh" Nr.CS18ZD0155 Latvijas teritorija 18.06.2018. 17.06.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 27.06.2018.  
SIA "ReWater" Nr.CS18ZD0154 Mazsalacas novads, Sēļu pagasts, "Upenieki" 18.06.2018. 31.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 20.06.2018.  
SIA "ĢEO" Nr.CS18ZD0153 Rūjienas novads, Jeru pagasts, "Ceriņi" 18.06.2018. 01.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.06.2018.  
SIA "Valgme" Nr.CS18ZD0152 Jelgavas novads, Platones pagasts, "Ūdenstornis" 13.06.2018. 15.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.06.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0151 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Zvejnieki-Grāmatnieki" 13.06.2018. 30.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.06.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0150 Grobiņas novads, Bārtas pagasts, "Palta purvs" 12.06.2018. 01.12.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Palta (Tīreļa) purvs" 29.06.2018.  
SIA "Laflora" Nr.CS18ZD0149 Talsu novads, Laidzes pagasts, "Valsts mežs Laidze" 12.06.2018. 31.12.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Bērzu purvs" 13.06.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0148 Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, "Vecjēkuļi 6" 11.06.2018. 31.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.06.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0147 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Ābolu iela 12" 11.06.2018. 15.07.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8933 15.06.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0146 Pāvilostas novads, Pāvilostas pilsēta, Dzintaru iela 4 11.06.2018. 30.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.06.2018.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS18ZD0145 Madonas novads, Praulienas pagasts, "Divupe", "Silva" un "Dvīņi" 08.06.2018. 07.06.2043. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Saikava" 14.06.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0144 Latvijas teritorija 08.06.2018. 07.06.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas degvielas noliktavas, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un lopkopības fermas 19.06.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0143 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Aveni" 07.06.2018. 31.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.06.2018.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS18ZD0142 Rīga, Dzirciema iela 121 07.06.2018. 09.07.2018. Urbuma konservācija Urbums DB Nr.1021 15.06.2018.  
SIA "ReWater" Nr.CS18ZD0141 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Tērces" 05.06.2018. 31.12.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Tērces" 07.06.2018.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS18ZD0140 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Veckroģeļi" 05.06.2018. 12.09.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Veckroģeļi" 11.06.2018.  
SIA GeoExpert Nr.CS18ZD0139 Lielvārdes novads, Lielvārdes pilsēta, "Dravnieku iela 9A" 04.06.2018. 13.11.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Spīdola" 14.06.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0138 Rīga, Flotes iela 13 31.05.2018. 10.07.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.1006 12.06.2018.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS18ZD0137 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Kastaņu iela 15" 31.05.2018. 29.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.06.2018.  
Georgis Sičovs Nr.CS18ZD0136 Latvijas teritorija 31.05.2018. 30.05.2019. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 05.06.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0135 Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, "Birzemnieki" 30.05.2018. 31.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.07.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0134 Ikšķiles novads, Ikšķiles pilsēta, "Priedaine" 30.05.2018. 15.07.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.19093 06.06.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0133 Ludzas novads, Briģu pagasts, "Opuļu Dievmātes strautiņš" 28.05.2018. 03.12.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.06.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0132 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Jaunbērziņi" 28.05.2018. 30.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.06.2018.  
SIA "Kūdra" Nr.CS18ZD0131 Ogres novads, Lauberes pagasts, "Ozolēnu purvs" 25.05.2018. 31.12.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ozolēnu purvs" 31.05.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0130 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Fortius" 24.05.2018. 29.06.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8362 31.05.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0129 Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta, "Svarēni" 24.05.2018. 16.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.05.2018.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS18ZD0128 Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, "Baltiņi" 24.05.2018. 23.05.2019. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Baltiņi" 14.06.2018.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS18ZD0127 Limbažu novads, Skultes pagasts, "Lapotnes" 24.05.2018. 02.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.05.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0126 Latvijas teritorija 23.05.2018. 22.05.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas degvielas un naftas produktu noliktavas, nelielas naftas produktu glabāšanas un pārvietošanas teritorijas, pazemes ūdeņu atradnes un atkritumu izgāztuves 18.06.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0125 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Aldaru laukums 1" 22.05.2018. 15.06.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7807 24.05.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0124 Tukuma novads, Zentenes pagasts, "Kalniņi" 21.05.2018. 20.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.05.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0123 Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pilsēta, "Transporta iela 16" un "Ostas iela 1" 21.05.2018. 25.11.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Salacgrīva-labais krasts" 05.06.2018.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0122 Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, "Dolomīts", "Rūķīši 2" un "Dolomīts 3" 18.05.2018. 31.07.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Dolomīta atradne "Pērtnieki" 24.05.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0121 Rīga, Maskavas iela 231 18.05.2018. 15.06.2018. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.967, DB Nr.968 un DB Nr.7626 21.05.2018.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0120 Madonas, Ikšķiles,Ādažu, Limbažu, Siguldas, Cēsu, Kandavas un Talsu novadi 18.05.2018. 31.07.2018. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Zemējuma kontūras vertikālā elektroda urbumu ierīkošana 23.05.2018.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS18ZD0119 Valkas novads, Valkas pagasts, "Viesturi" 16.05.2018. 16.09.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Viesturi" 29.05.2018.  
SIA "ĢEOLOĢIKA" Nr.CS18ZD0118 Balvu novads, Balvu pagasts, "Naudaskalna purvs" 14.05.2018. 30.05.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Naudiševas (Naudaskalna) purvs" 24.10.2018.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS18ZD0117 Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, "Ūdenstornis" 14.05.2018. 30.06.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6900 17.05.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0116 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Jaundruvas" 14.05.2018. 29.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.05.2018.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS18ZD0115 Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, "Cūku kūts Meiri" 11.05.2018. 30.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.05.2018.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS18ZD0114 Liepāja, "Grīzupes iela 10" 10.05.2018. 30.05.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.2524 14.06.2018.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS18ZD0113 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "IEVAS" 10.05.2018. 18.07.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Ievas" 11.05.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0112 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Jaunbērzāji" 10.05.2018. 12.12.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Jaunbērzāji" 11.05.2018.  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS18ZD0111 Ozolnieku novads, Cenu pagasts, "Avenes" 09.05.2018. 30.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.05.2018.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS18ZD0110 Saldus novads, Zirņu pagasts, "Klinšrozītes" 09.05.2018. 30.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.05.2018.  
SIA "Geoliote" Nr.CS18ZD0109 Priekuļu novads, Mārsnēnu pagasts, "Saules kalns" 09.05.2018. 31.12.2021. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kvarca smilts atradne "Cīruļi 2018" 20.06.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0108 Siguldas novads, Siguldas pilsēta, "Mednieku iela 3" 08.05.2018. 31.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.05.2018.  
SIA "Eiroprojekts" Nr.CS18ZD0107 Latvijas teritorija 08.05.2018. 15.05.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas, transporta infrastruktūras objekti un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 23.05.2018.  
SIA "Firma L4" Nr.CS18ZD0106 Dobeles novads, Dobeles pagasts 08.05.2018. 15.07.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Ziedi" 23.05.2018.  
SIA "SV SOLUTIONS" Nr.CS18ZD0105 Latvijas teritorija 08.05.2018. 07.05.2019. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 15.05.2018.  
SIA "Conterra" Nr.CS18ZD0104 Priekules novads, Virgas pagasts, "Pūpoli" 07.05.2018. 06.11.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Pūpoli" 23.05.2018.  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS18ZD0103 Aizputes novads, Aizputes pagasts, "Līči" 07.05.2018. 31.08.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perpektīvā smilts-grants un smilts atradne "Līči" 10.05.2018.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS18ZD0102 Salaspils novads, Salaspils pagasts 07.05.2018. 01.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.05.2018.  
SIA "ReWater" Nr.CS18ZD0101 Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, "Oši" 03.05.2018. 31.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0100 Kokneses novads, Bebru pagasts, "Bebru meži" 03.05.2018. 27.06.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Garais purvs" 07.06.2018.  
SIA "Enviroprojekts" Nr.CS18ZD0099 Latvijas teritorija 02.05.2018. 01.05.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas, transporta infrastruktūras objekti un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 24.05.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0098 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Briežu iela 1" 02.05.2018. 20.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA "ĢEO" Nr.CS18ZD0097 Limbažu novads, Vidrižu pagasts, "Veckangari" 02.05.2018. 29.12.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants, smilts un kūdras atradne "Veckangari" 09.05.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0096 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Ābolu iela 12" 26.04.2018. 05.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA "PABAŽU KŪDRA" Nr.CS18ZD0095 Sējas novads, "Dzelves purvs" 26.04.2018. 10.01.2038. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Dzelves-Kroņa purvs" Veckalniņu iecirknis 09.05.2018.  
SIA "ĢEOLOĢIKA" Nr.CS18ZD0094 Talsu novads, Ārlavas pagasts, "Krastkalni" un "Purvāji" 26.04.2018. 30.06.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Sārāju (Pūņu) purvs" 23.07.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0093 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmavas iela 33 25.04.2018. 08.07.2018. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.912 un DB Nr.913 03.05.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0092 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Zāļu iela 7 25.04.2018. 08.07.2018. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.910 un DB Nr.911 03.05.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0091 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Kāpu iela 19 25.04.2018. 08.07.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.909 03.05.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0090 Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, "Lielžvīguļi" 24.04.2018. 01.06.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.05.2018.  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS18ZD0089 Latvijas teritorija 24.04.2018. 23.04.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.11.2018.  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS18ZD0088 Latvijas teritorija 24.04.2018. 23.04.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.11.2018.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS18ZD0087 Lubānas novads, Indrānu pagasts, Madonas novads, Liezēres, Ošupes un Praulienas pagasti, "Niedras" 23.04.2018. 23.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0086 Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, "Valsts mežs" 20.04.2018. 20.09.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Lapsukalns" 20.06.2018.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS18ZD0085 Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, "Priedes" 20.04.2018. 31.05.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Priedes" 14.05.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0084 Riebiņu novads, Riebiņu pagasts, "Valsts mežs" 20.04.2018. 17.09.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Reinieki 2018" 20.06.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0083 Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, "Mežezeri" 19.04.2018. 16.08.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā sapropeļa atradne "Ivušku ezers" 26.04.2018.  
SIA "ARHAJS" Nr.CS18ZD0082 Latvijas teritorija 19.04.2018. 18.04.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 03.05.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0081 Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Zuši-9" 18.04.2018. 15.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS18ZD0080 Tukuma novads, Irlavas pagasts, "Pabērzi" 18.04.2018. 01.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA  "GM Ūdensapgāde" Nr.CS18ZD0079 Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, "Pulgožņi" 18.04.2018. 01.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.05.2018.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS18ZD0078 Raunas novads, Raunas pagasts, "Pavasars" 16.04.2018. 31.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.04.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0077 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Lielceļi" 16.04.2018. 04.06.2018. Urbuma irīkošana Ūdens ieguves urbums 18.04.2018.  
SIA "Geoproect" Nr.CS18ZD0076 Latvijas teritorija 16.04.2018. 15.04.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.04.2018.  
SIA "Geoproect" Nr.CS18ZD0075 Latvijas teritorija 16.04.2018. 15.04.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.04.2018.  
SIA "Akas serviss.lv" Nr.CS18ZD0074 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Tērvetes sils" 16.04.2018. 27.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.04.2018.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS18ZD0073 Mālpils novads, "Vizbulītes" 12.04.2018. 28.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 20.04.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0072 Stopiņu novads, "Ulbrokas vidusskola" 12.04.2018. 19.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.04.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0071 Babītes novads, Babītes pagasts, "Stīgu iela 3" 11.04.2018. 31.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.04.2018.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0070 Salacgrīvas, Kokneses, Nīcas, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Saulkrastu, Ludzas, Zilupes, Ventspils, Alūksnes novadi, Rēzekne un Jūrmala 11.04.2018. 01.07.2018. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Zemējuma kontūras vertikālā elektroda urbumu ierīkošana 18.04.2018.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS18ZD0069 Latvijas teritorija 18.04.2018. 17.04.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas, degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni, dzīvnieku un putnu nobarošanas kompleksi 13.04.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0068 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Krustkalnu meža masīvs" 09.04.2018. 05.08.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Varapuikas" 11.04.2018.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS18ZD0067 Olaines novads, Olaines pagasts, "Rubeņi" 06.04.2018. 31.12.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Rubeņi" 20.04.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0066 Limbažu novads, Pāles pagasts, "Ērgļu purvs" 05.04.2018. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Lielais Ērgļu purvs" 11.04.2018.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS18ZD0065 Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, "Vaives Dzirnavas" 05.04.2018. 31.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0064 Limbažu novads, Vidrižu pagasts, "Laugas liegums" un "Laugas purvs" 03.04.2018. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Laugas purvs" 05.04.2018.  
SIA "Ambervivus" Nr.CS18ZD0063 Latvijas teritorija 03.04.2018. 02.04.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 25.04.2018.  
SIA "Ambervivus" Nr.CS18ZD0062 Latvijas teriorija 03.04.2018. 02.04.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 25.04.2018.  
SIA "Ambervivus" Nr.CS18ZD0061 Latvijas teritorija 03.04.2018. 02.04.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 25.04.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0060 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Seķu purvs" 03.04.2018. 31.12.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Seķu purvs" 05.04.2018.  
SIA "Brasa SBS" Nr.CS18ZD0059 Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, "karjers "Dzelmes"" 03.04.2018. 31.07.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un perspektīvā dolomīta atradne "Dzelmes" 09.04.2018.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS18ZD0058 Aizputes novads, Kazdangas pagasts, "Lielie Grantnieki" 28.03.2018. 07.06.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Lielie Grantnieki" 29.03.2018.  
SIA "Latvijas Kūdras Resursi" Nr.CS18ZD0057 Krustpils novads, Atašienes pagasts, "Dzērvenes" 28.03.2018. 30.06.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Borovkas purvs" 06.04.2018.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS18ZD0056 Latvijas teritorija 27.03.2018. 26.03.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas teritorijas 03.04.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS18ZD0055 Ķekavas novads, Daugmales pagasts, "Mežbrenči-1" 27.03.2018. 30.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.04.2018.  
SIA "Firma L4" Nr.CS18ZD0054 Sējas novads, "Dzelves purvs" un "Poligona mežs" 26.03.2018. 25.03.2023. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Dabas liegums "Dzelves-Kroņa purvs" 03.04.2018.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS18ZD0053 Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts, "Virsaiši" 23.03.2018. 31.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.04.2018.  
SIA "Šurfs" Nr.CS18ZD0052 Latvijas teritorija 23.03.2018. 30.03.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 29.03.2018.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS18ZD0051 Latvijas teritorija 22.03.2018. 21.03.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, lauksaimniecības teritorijas, atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 28.03.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0050 Jūrmala, "Ķemeri 6104" 20.03.2018. 31.12.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Dziedniecības dūņu atradne "Slokas" 29.03.2018.  
SIA "Voltjen" Nr.CS18ZD0049 Auces novads, Īles pagasts, "Imantas" 19.03.2018. 18.03.2019. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums    
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0048 Rīga, Meža prospekts 1 19.03.2018. 15.04.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6327 29.03.2018.  
SIA "Azurīts" Nr.CS18ZD0047 Latvijas teritorija 16.03.2018. 15.03.2019. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 22.03.2018.  
SIA "AJ SERVISS" Nr.CS18ZD0046 Strenču novads, Strenču pilsēta, "Gaidu iela 14" 15.03.2018. 30.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.03.2018.  
SIA "AJ SERVISS" Nr.CS18ZD0045 Mazsalacas novads, Sēļu pagasts, "Upenieki" 15.03.2018. 30.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.03.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0044 Inčukalna, Krimuldas, Sējas un Siguldas novadi 15.03.2018. 15.12.2018. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Inčukalna pazemes gāzes krātuve 22.03.2018.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS18ZD0043 Latvijas teritorija 14.03.2018. 30.03.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam    
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS18ZD0042 Latvijas teritorija 14.03.2018. 14.03.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni un cūku nobarošanas kompleksi    
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0041 Neretas novads, Mazzalves pagasts, "Protaps" 09.03.2018. 31.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.03.2018.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS18ZD0040 Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts, "Ezerpils" 08.03.2018. 22.04.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.10577 09.03.2018.  
Dabas aizsardzības pārvalde Nr.CS18ZD0039 Limbažu novads, Vidrižu pagasts, "Laugas liegums" 07.03.2017. 06.03.2023. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Dabas liegums "Laugas purvs" 22.03.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0038 Smiltenes novads, Brantu pagasts, "Kalna Bicieri" 06.03.2018. 20.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.03.2018.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS18ZD0037 Neretas novads, Mazzalves pagasts, "Balti 2" 06.03.2018. 31.07.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.03.2018.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS18ZD0036 Latvijas teritorija 05.03.2018. 04.03.2019. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 05.03.2018.  
SIA "Šurfs" Nr.CS18ZD0035 Ropažu novads 05.03.2018. 31.12.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Dolomīta atradne "Jaundutkas" un tās apkārtne 19.03.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0034 Latvijas teritorija 05.03.2018. 08.03.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves, piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas 05.03.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0033 Latvijas teritorija 02.03.2018. 01.03.2019. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 02.03.2018.  
SIA "AKVA M" Nr.CS18ZD0032 Aglonas novads, Grāveru pagasts, "Pakalni" 01.03.2018. 30.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.03.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0031 Bauskas novads, Ceraukstes pagasts, "Zirdziņi" 01.03.2018. 31.03.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7482 05.03.2018.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS18ZD0030 Jūrmala, "Jaunķemeri 1237" un Kolkas iela 20 28.02.2018. 29.09.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Sanare-KRC Jaunķemeri" 05.03.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0029 Talsu novads, Lībagu pagasts, "Valsts mežs Lībagi" 27.02.2018. 01.07.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Stende" 01.03.2018.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS18ZD0028 Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, "Zīriņi" 26.02.2018. 25.04.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Zīriņi" 27.02.2018.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS18ZD0027 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Artēziskā aka Nr.10" 21.02.2018. 30.06.2018. Urbuma likvidācija Urbumi DB Nr.914 un DB Nr.915 27.02.2018.  
SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" Nr.CS18ZD0026 Raunas novads, Raunas pagasts, "Karjers 1" un "Karjers" 21.02.2018. 01.01.2020. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Pāvuli" 26.02.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0025 Stopiņu novads, "Grebzdes" 20.02.2018. 10.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.02.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS18ZD0024 Ventspils, Talsu iela 200 19.02.2018. 01.03.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26213 22.02.2018.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS18ZD0023 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Ķirbas" 19.02.2018. 18.02.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ķirbas, Tīreļa purvs"    
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0022 Preiļu novads, Aizkalnes pagasts, "Gaigalas" 15.02.2018. 30.03.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.02.2018.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS18ZD0021 Grobiņas novads, Medzes pagasts, "Birziņi" 09.02.2018. 31.03.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.02.2018.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS18ZD0020 Rīga, Kaķasēkļa dambis 28A 06.02.2018. 08.03.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.13781 07.02.2017.  
Beverīnas novada pašvaldība Nr.CS18ZD0019 Beverīnas novads, Brenguļu pagasts, "Limbēni" 05.02.2018. 25.10.2041. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Limbēni" 09.10.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0018 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Jauda 2" 30.01.2018. 01.09.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Silciems 2018" 05.02.2018.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS18ZD0017 Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, "Kalniņi 2" 29.01.2018. 12.04.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Kalniņi-2" 08.02.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0016 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Aldaru laukums 1" 29.01.2018. 01.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.02.2018.  
SIA "GEOL-ITA" Nr.CS18ZD0015 Alūksnes novads, Ziemera pagasts, "Putni" 25.01.2018. 31.05.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.02.2018.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS18ZD0014 Varakļānu, Daugavpils, Pārgaujas novadi un Daugavpils 24.01.2018. 06.03.2018. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Zemējuma kontūras vertikālā elektroda urbumu ierīkošana 30.01.2018.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS18ZD0013 Dobeles novads, Dobeles pilsēta, "Kurbadi" 24.01.2018. 30.04.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Kurbadi" 09.02.2018.  
SIA NP TOPO Nr.CS18ZD0012 Sējas novads, "Dzelves purvs" 22.01.2018. 23.02.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Dzelves-Kroņa purvs" 21.02.2018.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS18ZD0011 Dundagas novads, Kolkas pagasts, "Avotiņi" 19.01.2018. 21.09.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdesngūtne "Kolka" 13.02.2018.  
SIA "Geolite" Nr.CS18ZD0010 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Seķu purvs" 18.01.2018. 15.03.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradnes "Seķu purvs" perspektīvais iecirknis "D bloks" 25.01.2018.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS18ZD0009 Līvānu novads, Jersikas pagasts, "Rudzupuķe", "Lietaunieki", "Grāvmalas", "Rudzugraudi" un "Rudzupļavas" 18.01.2018. 17.01.2019. Ģeoloģiskā papildizpēte Dolomīta atradnes "Priedulāji" perspektīvie iecirkņi "Rudzupuķe", "Lietaunieki", "Grāvmalas", "Rudzugraudi" un "Rudzupļavas" 26.01.2018.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS18ZD0008 Latvijas teritorija 17.01.2018. 16.01.2019. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 13.02.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS18ZD0007 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Salaspils Rogas" 16.01.2018. 09.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.01.2018.  
SIA "AkaTe" Nr.CS18ZD0006 Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, "Veldzes strauti" 16.01.2018. 30.04.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.01.2018.  
SIA "EKOHELP" Nr.CS18ZD0005 Latvijas teritorija 15.01.2018. 14.01.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, katlu mājas un sadzīves atkritumu izgāztuves 31.01.2018.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS18ZD0004 Dagdas novads, Dagdas pagasts, "Apvedceļi" 11.01.2018. 20.03.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Apvedceļi" 19.01.2018.  
SIA "TOTAS" Nr.CS18ZD0003 Rēzekne, "Rīgas iela 22" 11.01.2018. 28.02.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6773 17.01.2018.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS18ZD0002 Sējas novads, "Dzieti" 09.01.2018. 15.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.01.2018.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS18ZD0001 Ropažu novads, "Avotiņi" 04.01.2018. 30.06.2018. Urbuma konservācija Urbums DB Nr.12900 08.01.2018.  
SIA "H2O PLuss" Nr.CS17ZD0358 Rīga, Maskavas iela 448 29.12.2017. 25.01.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.24784 03.01.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0357 Ventspils novads, Popes pagasts, "Valsts mežs Pope" 22.12.2017. 28.12.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6235 02.01.2018.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0356 Stopiņu novads, "Ziemeļi" 22.12.2017. 29.12.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.18947 27.12.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0355 Tukuma novads, Pūres pagasts 21.12.2017. 31.05.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Pūre" 04.01.2018.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS17ZD0354 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "Īrisi" 20.12.2017. 19.12.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants, smilts un dolomīta atradne "Īrisi" 28.12.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0353 Mārupes novads, "Trapi" 20.12.2017. 25.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.12.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0352 Valmiera, Austrumu iela 74 20.12.2017. 31.12.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 22.12.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0351 Valmiera, Jaunzemju iela 10 20.12.2017. 31.12.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 22.12.2017.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS17ZD0350 Saldus novads, Zvārdes pagasts, "Jaunglūdaiņi" 20.12.2017. 15.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.12.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0349 Rīga 19.12.2017. 31.01.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.12.2017.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS17ZD0348 Kokneses novads, Iršu pagasts, "Eģīši" 19.12.2017. 01.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.12.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS17ZD0347 Latvijas teritorija 19.12.2017. 18.12.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 04.01.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0346 Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, "Gaismas iela 4" 18.12.2017. 15.03.2018. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.23394 21.12.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0345 Durbes,Dobeles, Iecavas, Ikšķiles, Apes, Krustpils, Skrundas, Līgatnes, Kārsavas, Valkas, Aizputes, Saldus, Rēzeknes, Salacgrīvas, Talsu, Līvānu, Daugavpils, Priekuļu, Krāslavas, Smiltenes, Strenču novadi un Rīga, Valmiera, Jēkabpils 15.12.2017. 25.01.2018. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Zemējuma kontūras vertikālā elektroda urbumu ierīkošana 21.12.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0344 Ventspils, Talsu iela 200 14.12.2017. 15.01.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 20.12.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0343 Jaunpils novads, Jaunpils pagasts 14.12.2017. 27.04.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Jaunpils" 04.01.2018.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS17ZD0342 Līvānu novads, Jersikas pagasts, "Priedulāji" 14.12.2017. 13.12.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Priedulāji" 19.12.2017.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS17ZD0341 Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts, "Kupči" un "Riekstiņi" 14.12.2017. 06.03.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Akmeņlauki" 19.12.2017.  
SIA GeoExpert Nr.CS17ZD0340 Latvijas teritorija 12.12.2017. 11.12.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 13.12.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0339 Krustpils novads, Variešu pagasts, "Baltgalvji" 12.12.2017. 26.03.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.12.2017.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS17ZD0338 Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Putrenieši" 12.12.2017. 25.10.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Putrenieši" 14.12.2017.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS17ZD0337 Tukuma novads, Slampes pagasts, "Efejas" 11.12.2017. 31.12.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Efejas" 18.12.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0336 Rīga, Tīraines iela 5 07.12.2017. 31.12.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26199 08.12.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0335 Ventspils novads, Ugāles pagasts, "Ugāles vidusskola" 07.12.2017. 16.12.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4332 29.12.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0334 Ventspils novads, Ugāles pagasts, "Skolas ūdenstornis" 07.12.2017. 16.12.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4449 21.12.2017.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS17ZD0333 Siguldas novads, Allažu pagasts, "Jaunveltiņi" 06.12.2017. 23.01.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.12.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0332 Siguldas novads, Siguldas pilsēta, "Gaujas NP meža trase" 06.12.2017. 24.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.12.2017.  
Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskais  ģeotehniskais centrs "JUNIKONS (UNICONE)" SIA Nr.CS17ZD0331 Latvijas teritorija 06.12.2017. 05.12.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 14.12.2017.  
SIA "COMPAQPEAT" Nr.CS17ZD0330 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Valsts mežs Rucava" 04.12.2017. 01.06.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Nidas purvs" 07.12.2017.  
SIA "GT L" Nr.CS17ZD0329 Latvijas teritorija 04.12.2017. 03.12.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes 08.12.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0328 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Līvi" 01.12.2017. 15.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.12.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0327 Olaines novads, Olaines pagasts, "Karjers Jāņupe" 01.12.2017. 15.02.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.12.2017.  
SIA "GT L" Nr.CS17ZD0326 Latvijas teritorija 30.11.2017. 29.11.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes 08.12.2017.  
SIA "Ūdens apgāde un ģeoloģija" Nr.CS17ZD0325 Dobeles novads, Naudītes pagasts, "Lejasdēliņi" 29.11.2017. 15.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.12.2017.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS17ZD0324 Daugavpils novads, Vaboles pagasts, "Meža Mackeviči" 29.11.2017. 31.01.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.12.2017.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS17ZD0323 Tukuma novads, Pūres pagasts, "Daigones iela 22A" 28.11.2017. 09.04.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Viktorija" 28.11.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0322 Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, "Annas klints" 27.11.2017. 07.01.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.11.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0321 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Līči-1" 27.11.2017. 23.04.2018. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants atradne "Garkalni-1978.g." 29.11.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0320 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Elksnīši VV" 27.11.2017. 23.04.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Elksnīši VV" 29.11.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0319 Latvijas teritorija 27.11.2017. 26.11.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 29.11.2017.  
SIA "H2O Pluss" Nr.CS17ZD0318 Tukuma novads, Tumes pagasts, "Kodoli" 24.11.2017. 30.09.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.12.2017.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0317 Talsu novads, Laidzes pagasts, "Ulas" 24.11.2017. 22.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.11.2018.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0316 Aizputes novads, Kalvenes pagasts, "Eglaines" 24.11.2017. 28.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.11.2017.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS17ZD0315 Rīga 24.11.2017. 22.12.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte Dzīvojamo un sabiedrisko ēku kompleksa izpētes laukums 27.11.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0314 Talsu novads, Laucienes pagasts, "Punti" 23.11.2017. 05.05.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Vika Wood (Putni)" 24.11.2017.  
SIA "Voltjen" Nr.CS17ZD0313 Tukuma novads, Slampes pagasts, "Galdniecība" 22.11.2017. 21.11.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.11.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS17ZD0312 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Aigutas" 17.11.2017. 30.12.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Smilts un dolomīta atradne "Ezerlīči" 22.11.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0311 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Podziņas" 16.11.2017. 18.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.11.2017.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0310 Ventspils novads, Vārves pagasts, "Vanagi" 16.11.2017. 29.12.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4378 22.11.2017.  
SIA "TOTAS"  Nr.CS17ZD0309 Ādažu novads, "Ādažu nacionālais mācību centrs" 15.11.2017. 31.12.2017. Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 22.11.2017.  
SIA "DekoGeoBalts"  Nr.CS17ZD0308 Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, "Zemozoli 1" 15.11.2017. 14.11.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Zemozoli 1" 27.11.2017.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS17ZD0307 Latvijas teritorija 14.11.2017. 13.11.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 17.11.2017.  
Dabas aizsardzības pārvalde Nr.CS17ZD0306 Babītes novads, Salas pagasts, "Ķemeru nacionālais parks" 10.11.2017. 09.11.2022. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Purvs "Lielais Ķemeru tīrelis" 22.11.2017.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS17ZD0305 Madonas novads, Praulienas pagasts, "Ozoliņi" 08.11.2017. 15.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.11.2017.  
SIA HAWITA baltic Nr.CS17ZD0304 Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, "Lielais Aknīstes purvs" 03.11.2017. 27.06.2033. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Lielais Aknīstes purvs" 09.11.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0303 Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, "Valsts mežs Rumba" 02.11.2017. 27.06.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Skudru purvs" 07.11.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0302 Siguldas novads, Siguldas pilsēta, Līvkalna iela 4B 01.11.2017. 30.12.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 06.11.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0301 Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, "Jaunpriedītes" un "Šalku mežs" 31.10.2017. 27.03.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Jaunpriedītes" 07.11.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0300 Latvijas teritorija 31.10.2017. 01.11.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 16.11.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0299 Latvijas teritorija 31.10.2017. 01.11.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 16.11.2017.  
SIA "Firma L4" Nr.CS17ZD0298 Gulbenes novads, Gulbenes pilsēta, "Gaitnieku iela 1" 30.10.2017. 31.03.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdesngūtne "Gaitnieki" 22.11.2017.  
SIA "ZIBU Ventspils" Nr.CS17ZD0297 Talsu novads, Ārlavas pagasts, "Piesaules" 27.10.2017. 31.12.2020. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Sārāju (Pūņu) purvs" (2017.gada papildizpētes laukums) 07.11.2017.  
SIA "ĢEO" Nr.CS17ZD0296 Grobiņs novads, Bārtas pagasts, "Krūzas" 27.10.2017. 26.03.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants atradne "Krūzas" 06.11.2017.  
SIA "Ventamonjaks serviss" Nr.CS17ZD0295 Latvijas teritorija 27.10.2017. 26.10.2018. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Naftas bāzes un ķīmisko produktu pārkraušanas termināli 24.11.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0294 Latvijas teritorija 27.10.2017. 01.11.2018. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 16.11.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0293 Latvijas teritorija 27.10.2017. 01.11.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 16.11.2017.  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS17ZD0292 Tukuma novads, Irlavas pagasts, "Pabērzi" 25.10.2017. 30.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguvs urbums 30.10.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0291 Tukuma novads, Tukuma pilsēta, "Zemītes iela 5" 23.10.2017. 30.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.10.2017.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS17ZD0290 Madonas novads, Praulienas pagasts, "Linājkalns" 23.10.2017. 30.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.10.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0289 Garkalnes novads, "Rīgas pilsētas mež fonds" 23.10.2017. 15.01.2018. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.11248, DB Nr.11235, DB Nr.1271, DB Nr.26166, DB Nr.8442, DB Nr.1269, DB Nr.1264, DB Nr.1250, DB Nr.26165, DB Nr.1235 un DB Nr.11716 24.10.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0288 Viļānu novads, Sokolku pagasts, "Strupļu purvs" 20.10.2017. 01.12.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Perspektīvā kūdras atradne "Strupļu purvs" 31.10.2017.  
SIA  "Terra projekti" Nr.CS17ZD0287 Aglonas novads, Aglonas pagasts, "Stirnas" 20.10.2017. 21.11.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Stirnas" 24.10.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0286 Riebiņu novads, Riebiņu pagasts, "Aleksandru Zaseki" 19.10.2017. 21.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.10.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0285 Viesītes novads, Saukas pagasts, "Putniņi" 19.10.2017. 15.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.10.2017.  
SIA "SAUKAS KŪDRA" Nr.CS17ZD0284 Madonas novads, Barkavas pagasts, "Latvijas valsts meži" 16.10.2017. 15.11.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Saukas purvs" 18.10.2017.  
SIA "ĢEOLOĢIKA" Nr.CS17ZD0283 Babītes novads, Babītes pagasts, "Tīreļpurva mežs", Mārupes novads, "Rīgas pilsētas meža fonds" un Olaines novads, Olaines pagasts 16.10.2017. 30.11.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Cenas tīrelis" 03.11.2017.  
SIA "OBIS" Nr.CS17ZD0282 Baltinavas novads, "Vizbules" 16.10.2017. 18.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.10.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0281 Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, "Papardes" 12.10.2017. 30.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.10.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0280 Latvijas teritorija 12.10.2017. 18.10.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 20.10.2017.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS17ZD0279 Latvijas teritorija 11.10.2017. 10.10.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas un atkritumu izgāztuves 23.10.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0278 Latvijas teritorija 11.10.2017. 10.10.2018. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 17.10.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0277 Latvijas teritorija 11.10.2017. 12.10.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.10.2017.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS17ZD0276 Latvijas teritorija 11.10.2017. 10.10.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilsto\si būvniecības procesam 23.10.2017.  
SIA "AKVA M" Nr.CS17ZD0275 Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, "Akmeņi" 10.10.2017. 20.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.10.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0274 Balvu novads, Balvu pilsēta, "Brīvības iela 61" 10.10.2017. 02.11.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 18.10.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS17ZD0273 Latvijas teritorija 10.10.2017. 12.10.2018. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 17.10.2017.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS17ZD0272 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Kliņģeri-Kalniņi" 09.10.2017. 25.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.10.2017.  
SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" Nr.CS17ZD0271 Mārupes novads, "Lagūnas" 09.10.2017. 08.10.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Lagūnas" 12.10.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0270 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Dzīparu iela 2 09.10.2017. 21.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.10.2017.  
SIA "Azurīts" Nr.CS17ZD0269 Latvijas teritorija 09.10.2017. 08.10.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 17.10.2017.  
SIA "Azurīts" Nr.CS17ZD0268 Latvijas teritorija 09.10.2017. 08.10.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.10.2017.  
SIA "Azurīts" Nr.CS17ZD0267 Latvijas teritorija 09.10.2017. 08.10.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 17.10.2017.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS17ZD0266 Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta, Krauļu iela 4 03.10.2017. 30.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.10.2017.  
SIA "H2O Pluss" Nr.CS17ZD0265 Rīga, Maskavas iela 448 03.10.2017. 15.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.10.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0264 Mārupes novads, "Ozolkalni-1" 03.10.2017. 30.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.10.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0263 Rojas novads, "Akas iela 49" 02.10.2017. 04.03.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Roja" 06.10.2017.  
SIA "AJ SERVISS" Nr.CS17ZD0262 Kārsavas novads, Mežvidu pagasts, "Gauri" 29.09.2017. 30.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.10.2017.  
SIA "AJ SERVISS" Nr.CS17ZD0261 Kārsavas novads, Mežvidu pagasts, "Dārzeņmājas" 29.09.2017. 30.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.10.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0260 Ropažu novads, "Čapas" 29.09.2017. 30.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.10.2017.  
SIA "KNAUF" Nr.CS17ZD0259 Salaspils novads 27.09.2017. 15.09.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide Ģipšakmens atradnes "Salaspils" un "Saulkalne" 04.10.2017.  
AS "VentEko" Nr.CS17ZD0258 Latvijas teritorija 22.09.2017. 26.09.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 29.09.2017.  
AS "VentEko" Nr.CS17ZD0257 Latvijas teritorija 22.09.2017. 26.09.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 29.09.2017.  
SIA "ĢEO" Nr.CS17ZD0256 Amatas novads, Zaubes pagasts, "Inķēni" 21.09.2017. 30.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.09.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0255 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Randas" 20.09.2017. 31.10.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8365 26.09.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0254 Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, "Vilki" 19.09.2017. 01.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.09.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0253 Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, "Krimūnas-3" 19.09.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.09.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0252 Garkalnes novads, "Rīgas pilsētas meža fonds" 18.09.2017. 30.12.2017. Urbuma ierīkošana ūdens ieguves urbums 21.09.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0251 Garkalnes novads, "Rīgas pilsētas meža fonds" 18.09.2017. 30.12.2017. Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 21.09.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0250 Daugavpils novads, Sventes pagasts, "Egļu kalns" 15.09.2017. 30.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.09.2017.  
SIA "Terra projketi" Nr.CS17ZD0249 Ropažu novads, "Valdnieki" 15.09.2017. 10.11.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Valdnieki" 26.09.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0248 Olaines novads, Olaines pilsēta, "Jelgavas iela 5" 15.09.2017. 30.10.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6221 26.09.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0247 Garkalnes novads, "Rīgas pilsētas meža fonds" 13.09.2017. 30.12.2017. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.270, DB Nr.273, DB Nr.274 un DB Nr.280 15.09.2017.  
SIA "OBIS" Nr.CS17ZD0246 Viļakas novads, Susāju pagasts, "Stāvrūcis" 13.09.2017. 20.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.09.2017.  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS17ZD0245 Madonas novads, Praulienas pagasts, "Linājkalns" 13.09.2017. 24.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.09.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0244 Smiltenes novads, Blomes pagasts, "Cēsu iela 8" 12.09.2017. 10.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.09.2017.  
SIA "OBIS" Nr.CS17ZD0243 Balvu novads, Balvu pilsēta, "Brīvības iela 135" 07.09.2017. 17.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.09.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0242 Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, "Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca" 07.09.2017. 14.01.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.09.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0241 Beverīnas novads, Brenguļu pagasts, "Irbītes" 06.09.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.09.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0240 Olaines novads, Olaines pilsēta, "Jelgavas iela 5" 06.09.2017. 30.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.09.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0239 Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, "Ūdenstornis" 04.09.2017. 20.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.08.2017.  
SIA "Virides" Nr.CS17ZD0238 Latvijas teritorija 04.09.2017. 07.09.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 19.09.2017.  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS17ZD0237 Varakļānu novads, Murmastienes pagasts, "Strautiņi" 29.08.2017. 01.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 20.09.2017.  
SIA "Profundum" Nr.CS17ZD0236 Olaines novads, Olaines pagasts, "Rīgas pilsētas meža fonds" 29.08.2017. 08.09.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Ēbeļmuižas purvs" 22.12.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0235 Stopiņu novads, "Artēziskā aka Ulbrokā" 29.08.2017. 23.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.08.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0234 Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, "Piebalgas" 25.08.2017. 20.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.08.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0233 Priekules novads, Virgas pagasts, "Cepļi" 24.08.2017. 30.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.09.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0232 Kokneses novads, Kokneses pagasts, "Laukums" 24.08.2017. 01.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.08.2017.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS17ZD0231 Ropažu novads, "Veczvirgzdiņi" 23.08.2017. 05.01.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Veczvirgzdiņi" 01.09.2017.  
AS "BALOŽI" Nr.CS17ZD0230 Olaines novads, Olaines pagasts, "Rīgas pilsētas meža fonds" un Ķekavas novads, Ķekavas pagasts 22.08.2017. 05.07.2022. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradnes "Mēdema purvs" 2014.gada izpētes iecirknis 24.08.2017.  
SIA "Kūdras projekti" Nr.CS17ZD0229 Sējas novads,"Tidriķu mežs-2" 23.08.2017. 15.12.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Eipuru,Pēterupes purvs" 29.08.2017.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS17ZD0228 Talsu novads, Ģibuļu pagasts, "Ķeikas" 17.08.2017. 16.08.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Ķeikas 2017" 22.08.2017.  
AS "VentEko" Nr.CS17ZD0227 Zilupes novads, Zilupes pilsēta, Domes iela 12A 16.08.2017. 20.01.2018. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Zilupe" 18.08.2017.  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS17ZD0226 Tukuma novads, Sēmes pagasts, "Rožulejas" 16.08.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.08.2017.  
SIA "Tidriķu kūdra" Nr.CS17ZD0225 Sējas novads, "Tidriķu Mežs" 16.08.2017. 16.10.2031. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradnes "Eipuru, Pēterupes purvs" Eipuru purva iecirknis 21.08.2017.  
SIA "IOR" Nr.CS17ZD0224 Sējas novads, "Tidriķu mežs-3" 16.08.2017. 16.10.2031. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradnes "Eipuru, Pēterupes purvs" Pēterupes purva iecirknis 21.08.2017.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS17ZD0223 Tukuma novads, Irlavas pagasts, "Staburadzes" 14.08.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.08.2017.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS17ZD0222 Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, "Bauzas" 14.08.2017. 10.11.2017. Ģeoloģiskā izpēte Smilts atradne "Bauzas" 22.08.2017.  
SIA Viedā zeme Nr.CS17ZD0221 Stopiņu novads, "Jaundravnieki" 11.08.2017. 31.12.2023. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Jaundravnieki" 15.08.2017.  
SIA "LAUNAS" Nr.CS17ZD0220 Valkas novads, Valkas pagasts, "Valsts mežs 9488-005-0087" 11.08.2017. 30.09.2024. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Ķeizaru (Pungi) purvs" 17.08.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0219 Garkalnes novads, "Rīgas pilsētas meža fonds" 10.08.2017. 29.09.2017. Ģeoloģiskā izpēte Ģeoloģiskās izpētes urbums 17.08.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0218 Talsu novads, Ģibuļu pagasts, "Atrades" 09.08.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.08.2017.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS17ZD0217 Naukšēnu novads, Ķoņu pagasts, "Apškalni" 08.08.2017. 20.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.08.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0216 Ādažu novads, "Ādažu nacionālais mācību centrs" 07.08.2017. 22.09.2017. Urbumu ierīkošana Trīs ūdens ieguves urbumi 10.08.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0215 Mārupes novads, "Silpurenes" 07.08.2017. 29.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.08.2017.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS17ZD0214 Carnikavas novads, "Meža iela 9" 07.08.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.08.2017.  
SIA "Kūdras projekti" Nr.CS17ZD0213 Burtnieku novads, Valmieras pagasts, "Līgotņu purvs" 04.08.2017. 31.10.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Līgotņu purvs" 07.08.2017.  
SIA "Voltjen" Nr.CS17ZD0212 Viļakas novads, Vecumu pagasts, "Ūzuļova" 04.08.2017. 03.08.2018. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.08.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0211 Olaines novads, Olaines pilsēta, Zemgales iela 38 03.08.2017. 21.09.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6237 04.08.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0210 Kokneses novads, Kokneses pagasts, "Ūdenstornis" 03.08.2017. 31.08.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4799 04.08.2017.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS17ZD0209 Ikšķile snovads, Tīnūžu pagasts, "Kokneši" un "Kokneši-2" 02.08.2017. 01.08.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā mālsmilts un dolomīta atradne "Kokneši" 24.08.2017.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS17ZD0208 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Mežatammas" 02.08.2017. 01.08.2018. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā mālsmilts un dolomīta atradne "Mežatammas" 24.08.2017.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0207 Ādažu novads, "Cīruļdārzi" 02.08.2017. 29.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.08.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0206 Gulbenes novads, Litenes pagasts, "Āderes" 01.08.2017. 11.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.08.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0205 Kocēnu novads, Dikļu pagasts, "Baumaņi" 01.08.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.08.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0204 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Tērces" 01.08.2017. 25.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.08.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0203 Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts, "Katlumāja" 31.07.2017. 25.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.08.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0202 Ventspils novads, Ances novads, "Lauras" 27.07.2017. 30.10.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.08.2017.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS17ZD0201 Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, "Naumki" 27.07.2017. 31.08.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Naumki II" 31.07.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0200 Rīga, Katlakalna iela 4B 27.07.2017. 30.09.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.11737 31.07.2017.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS17ZD0199 Latvijas teritorija 26.07.2017. 25.07.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 28.07.2017.  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS17ZD0198 Latvijas teritorija 26.07.2017. 25.07.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnīcu teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 28.07.2017.  
AS "VentEko" Nr.CS17ZD0197 Latvijas teritorija 25.07.2017. 24.07.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 08.08.2017.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS17ZD0196 Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, "Agroķimiks" 24.07.2017. 03.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.07.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0195 Rīga, Katlakalna iela 4B 24.07.2017. 30.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.07.2017.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS17ZD0194 Viļakas novads, Susāju pagasts, "Robeži" 24.07.2017. 31.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.07.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0193 Saldus novads, Saldus pagasts, "Dzintari" 20.07.2017. 25.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.07.2017.  
SIA "KNAUF" Nr.CS17ZD0192 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Puķes-2" un "Daugavaidas" 17.07.2017. 16.07.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Ģipšakmens atradne "Saulkalne" 24.07.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0191 Daugavpils 14.07.2017. 10.08.2017. Urbuma likvidācija Urbumi DB Nr.14757 un DB Nr.14758 21.07.2017.  
AS "VentEko" Nr.CS17ZD0190 Ludzas novads, Ludzas pilsēta 14.07.2017. 31.12.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Ludza" 20.07.2017.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS17ZD0189 Rīga, Anniņmuižas bulvāris 19 12.07.2017. 28.08.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte Dzaudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izpētes laukums 14.07.2017.  
SIA "Firma L4" Nr.CS17ZD0188 Smiltenes novads, Smiltenes pilsēta, "Mūrnieku iela 2" 10.07.2017. 20.10.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Smiltenes piens" 11.07.2017.  
SIA "AkaTe" Nr.CS17ZD0187 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Meža Rotas" 07.07.2017. 30.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.07.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0186 Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, "Purmaļi" 06.07.2017. 01.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.07.2017.  
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS17ZD0185 Latvijas teritorija 06.07.2017. 05.07.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Bijušās naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 14.08.2017.  
SIA "Firma L4" Nr.CS17ZD0184 Latvijas teritorija 06.07.2017. 05.07.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, potenciāli piesārņotas vietas, sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni 13.07.2017.  
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS17ZD0183 Latvijas teritorija 05.07.2017. 04.07.2018. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Valsts pazemes ūdeņu monitoringa tīkls 14.08.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0182 Rīga, Kokneses prospekts 35 05.07.2017. 26.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.07.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0181 Ludzas novads, Briģu pagasts, "Opuļu Dievmātes strautiņš" 04.07.2017. 01.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.07.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0180 Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, "Jaunruki" 04.07.2017. 31.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.07.2017.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS17ZD0179 Carnikavas novads, "Piejūras internātskola" 04.07.2017. 31.07.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.20638 10.07.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0178 Saldus novads, Saldus pagasts 04.07.2017. 13.12.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Druva" 10.07.2017.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0177 Ventspils, "Vasarnīcu 29" 29.06.2017. 28.08.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 03.04.2017.  
SIA "ADVORS" Nr.CS17ZD0176 Latvijas teritorija 29.06.2017. 28.06.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 04.07.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0175 Rūjienas novads, Jeru pagasts, "Kalnvagaļi" 28.06.2017. 30.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.06.2017.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS17ZD0174 Ķeguma novads, Tomes pagasts, "Pekuļi" 28.06.2017. 31.12.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Pekuļi" 30.06.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0173 Madonas novads, Vestienas pagasts, "Gretes" 27.06.2017. 01.12.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.06.2017.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS17ZD0172 Tukuma novads, Sēmes pagasts, "Teitupītes mežs" 27.06.2017. 02.20.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Upīte-2" 04.07.2017.  
SIA "VLAKON" Nr.CS17ZD0171 Rēzeknes un Viļānu novadi 26.06.2017. 31.12.2019. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Pērtnieki" 30.06.2017.  
SIA "H2O PLuss" Nr.CS17ZD0170 Mērsraga novads, "Muciņas" 26.06.2017. 20.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.06.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0169 Rīga, Tvaika iela 68A 26.06.2017. 15.07.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26099 29.06.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0168 Latvijas teritorija 26.06.2017. 14.06.2018. Ģeofizikālā izpēte Jaunie un esošie urbumi 29.06.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0167 Siguldas novads, Allažu pagasts, "Skujas" 26.06.2017. 01.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.06.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0166 Ādažu novads, "Ādažu nacionālais mācību centrs" 22.06.2017. 16.09.2017. Hidroģeoloģiskā papildizpēte Ūdensgūtne "Ādažu Nacionālais mācību centrs" 31.07.2017.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS17ZD0165 Brocēnu novads, Remtes pagasts, "Ūdenstornis" 22.06.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.06.2017.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS17ZD0164 Tukuma novads, Irlavas pagasts, "Muižarāji" 22.06.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.06.2017.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS17ZD0163 Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, "Silaine" 21.06.2017. 30.12.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Silaine" 29.06.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0162 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Mārsili" 21.06.2017. 30.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.06.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0161 Salas novads, Salas pagasts, "Saules" 21.06.2017. 16.08.2017. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.13422 un DB Nr.13423 12.07.2017.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS17ZD0160 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Meža Ošāni" 20.06.2017. 31.12.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Dolomīta atradne "Meža Ošāni" 30.06.2017.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS17ZD0159 Ropažu novads, "Dižzvirgzdiņi" 20.06.2017. 31.12.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Dižzvirgzdiņi" 30.06.2017.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS17ZD0158 Iecavas novads, "Ailes" 20.06.2017. 31.12.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Ailes" 30.06.2017.  
SIA "Geoteh" Nr.CS17ZD0157 Latvijas teritorija 19.06.2017. 05.06.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 27.06.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0156 Inčukalna, Krimuldas, Sējas un Siguldas novadi 19.06.2017. 15.12.2017. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Inčukalna pazemes gāzes krātuve 21.06.2017.  
SIA "AHO" Nr.CS17ZD0155 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "Ozolsalas valsts mežs" 15.06.2017. 03.04.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Kaķīšu purvs" 16.06.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0154 Rīga, Rāmuļu iela 45 14.06.2017. 17.07.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7689 27.06.2017.  
SIA "AkaTe" Nr.CS17ZD0153 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Vendeļi" 14.06.2017. 15.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 04.07.2017.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS17ZD0152 Latvijas teritorija 14.06.2017. 13.06.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 28.06.2017.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS17ZD0151 Latvijas teritorija 14.06.2017. 13.06.2018. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 28.06.2017.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS17ZD0150 Latvijas teritorija 14.06.2017. 13.06.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas degvielas noliktavas, sadzīves atkritumu izgāztuves un lopkopības fermas 28.06.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0149 Babītes novads, Babītes pagasts 13.06.2017. 10.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.06.2017.  
IK "Ģeo Projekti" Nr.CS17ZD0148 Priekules novads, Gramzdas pagasts, "Līči" 13.06.2017. 12.09.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Līči" 16.06.2017.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS17ZD0147 Tukuma novads, Džūkstes pagasts 12.06.2017. 11.06.2022. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Lancenieki" 14.06.2017.  
SIA "Firma L4" Nr.CS17ZD0146 Dobeles novads, Dobeles pagasts 07.06.2017. 06.12.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Ziedi" 22.06.2017.  
SIA "OBIS" Nr.CS17ZD0145 Jelgavas novads, Valgundes pagasts, "Efeju iela 4" 06.06.2017. 18.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.06.2017.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS17ZD0144 Latvijas teritorija 05.06.2017. 04.06.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte  II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 14.06.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0143 Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, "Bolles" 05.06.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.06.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0142 Naukšēnu novads, Ķoņu pagasts, "Bēkas" 05.06.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.06.2017.  
Georgijs Sičovs Nr.CS17ZD0141 Latvijas teritorija 31.05.2017. 30.05.2018. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 05.06.2017.  
SIA "OBIS" Nr.CS17ZD0140 Rēzekne, Zilupes iela 113 A 31.05.2017. 10.06.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.26098 14.06.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0139 Rīga, Mālu iela 28 30.05.2017. 12.07.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.1033 01.06.2017.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS17ZD0138 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Grantskarjers pie Zemzariem" 30.05.2017. 29.08.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Grantskarjers pie Zemzariem" 12.06.2017.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS17ZD0137 Latvijas teritorija 30.05.2017. 29.05.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, katlu mājas, ražotnes, apbūves laukumi, piesārņoti iecirkņi un potenciāli piesārņotas vietas 02.06.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0136 Salas novads, Salas pagasts, "Saules" 30.05.2017. 16.08.2017. Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 05.06.2017.  
SIA "LĪČEZERS AT" Nr.CS17ZD0135 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Aigutas" 30.05.2017. 29.05.2037. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts un dolomīta atradne "Ezerlīči" 01.06.2017.  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS17ZD0134 Rīga, Lidlauka iela 37 30.05.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.06.2017.  
Aglonas novada pašvaldība Nr.CS17ZD0133 Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, "Stašķeviču karjers" un "Stašķeviču kalna karjers" 29.05.2017. 28.05.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Križovka" 02.06.2017.  
SIA "ĢEO" Nr.CS17ZD0132 Mārupes novads 29.05.2017. 28.11.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Liellauki" 31.05.2017.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS17ZD0131 Babītes novads, Babītes pagasts, "Lauku iela 11" 29.05.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.05.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0130 Babītes novads, Babītes pagasts, "Ozoli" 26.05.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.05.2017.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS17ZD0129 Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, "Centra artēziskais urbums" 26.05.2017. 30.05.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.05.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0128 Salaspils novads, Salaspils pagasts 25.05.2017. 10.07.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.21058 01.06.2017.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS17ZD0127 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Granīta iela 25 k-1" 25.05.2017. 01.09.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.05.2017.  
SIA "Ģeo Eksperts" Nr.CS17ZD0126 Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 70 25.05.2017. 12.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Autosalona ēkas būvlaukums 29.05.2017.  
Latvijas Universitāte Nr.CS17ZD0125 Latvijas teritorija 24.05.2017. 23.05.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Upju baseinu teritorijas 08.06.2017.  
SIA "MENERGO MEŽS" Nr.CS17ZD0124 Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, "Jaunpurgaiļi" 24.05.2017. 01.04.2027. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Dzeņi" iecirknis "Jaunpurgaiļi" 07.06.2017.  
SIA "Daugavpils ūdens" Nr.CS17ZD0123 Latvijas teritorija 24.05.2017. 23.05.2018. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Atkritumu poligoni, izgāztuves un to apkārtne, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas un pazemes ūdeņu atradnes 05.06.2017.  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS17ZD0122 Ventspils novads, Ziru pagasts, "Cīrulīši" 24.05.2017. 01.12.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un/vai smilts atradne "Cīrulīši" 25.05.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0121 Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, "Spurēni" 23.05.2017. 04.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.05.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0120 Mārupes novads, "Kalniņi-1" 23.05.2017. 20.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.05.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0119 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Purvīši" 22.05.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.05.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0118 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Garkalni" 22.05.2017. 24.09.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Garkalni-1" 29.05.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0117 Ventspils novads, Ances pagasts, "Lauklejas" 22.05.2017. 30.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.05.2017.  
SIA Grundbau Nr.CS17ZD0116 Latvijas teritorija 19.05.2017. 18.05.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būvēs atbilstoši būvniecības procesam 24.05.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0115 Madonas novads, Kalsnavas pagasts, "Kalsnavas arborētums" 18.05.2017. 02.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.05.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS17ZD0114 Valkas novads, Valkas pagasts, "Valsts mežs 9488-005-0087" 17.05.2017. 22.07.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ķeizaru (Pungi) purvs" 24.05.2017.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS17ZD0113 Rīga, Embūtes iela 6 17.05.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.05.2017.  
SIA "Eiroprojekts" Nr.CS17ZD0112 Latvijas teritorija 16.05.2017. 15.05.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnīcu teritorijas, transporta infrastruktūras objekti un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 31.05.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0111 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Garkalni" 16.05.2017. 10.10.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Garkalni-VV" 19.05.2017.  
SIA "EKO -PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0110 Latvijas teritorija 10.05.2017. 09.05.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas degvielas un naftas produktu noliktavas, nelielas naftas produktu glabāšanas un pārvietošanas teritorijas, atkritumu izgāztuves un pazemes ūdeņu atradnes 19.05.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0109 Rēzekne, "Dzelzceļnieku iela 1/1" 10.05.2017. 10.08.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7013 13.05.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0108 Rēzekne, ''Dzelzceļnieku iela 1/1" 10.05.2017. 10.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.05.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0107 Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, "Gaigalavas mežniecība" 09.05.2017. 30.09.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Žagatu-Skuškavas purvs" 12.05.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0106 Rīga 09.05.2017. 01.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.05.2017.  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS17ZD0105 Babītes novads, Salas pagasts, "Maliņas" 09.05.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.05.2017.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0104 Ventspils, Talsu iela 200 09.05.2017. 22.05.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4233 11.05.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0103 Baltinavas novads, Baltinavas pagasts, "Baltinavas masīvs" 09.05.2017. 30.09.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Jegorovas purvs" 12.05.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0102 Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts, "Kalmes" 03.05.2017. 10.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.05.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0101 Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, "Avotu mājas" 03.05.2017. 12.10.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Dekšņi" 11.05.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0100 Rīga 02.05.2017. 03.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.05.2017.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS17ZD0099 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts 27.04.2017. 26.04.2022. Zemes dzīļu monotoringa veikšana Dolomīta atradne "Kranciems" 03.05.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0098 Kocēnu novads, Dikļu pagasts, "Vecmastēni" 26.04.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.04.2017.  
Brocēnu novada pašvaldība Nr.CS17ZD0097 Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, "Lāmu karjers" 26.04.2017. 25.04.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Lāmas" 17.05.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0096 Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, "Jaunkori" 24.04.2017. 24.07.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Jaunkori" 25.04.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0095 Preiļu novads, Preiļu pagasts, "SIA "RNS-D" īpašums" 24.04.2017. 06.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.05.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0094 Rīga, Stāmerienas iela 8 21.04.2017. 01.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.04.2017.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS17ZD0093 Durbes novads, Tadaiķu pagasts, "SIA Aistere" 21.04.2017. 06.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.04.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0092 Talsu novads, Ārlavas pagasts, "Jaunlatvieši" 20.04.2017. 30.10.2017. Urbumu ierīkošana Trīs ūdens ieguves urbumi 18.05.2017.  
AS "VentEko" Nr.CS17ZD0091 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts 19.04.2017. 27.09.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Putnu fabrika" 27.04.2017.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS17ZD0090 Latvijas teritorija 18.04.2017. 17.04.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuves, katlu mājas, atkritumu poligoni, dzīvnieku un putnu nobarošanas kompleksi, piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas 26.04.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0089 Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, "Ķelderu mežs" 12.04.2017. 31.08.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Meža Dūkas" 13.04.2017.  
SIA "Laflora" Nr.CS17ZD0088 Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, "Veļu tīrelis" un "Lejas Tīrelis" 11.04.2017. 22.12.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Kaigu purvs" 24.04.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0087 Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, "Leimaņu tautas nams" 10.04.2017. 30.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.04.2017.  
SIA "Geoproect" Nr.CS17ZD0086 Latvijas teritorija 07.04.2017. 06.04.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 13.04.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0085 Ādažu novads, "Muižas iela 13a" 05.04.2017. 01.05.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.04.2017.  
Ivars Ķesteris Nr.CS17ZD0084 Ogres novads, Ogresgala pagasts, "Tālrīti" 05.04.2017. 31.12.2027. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un dolomīta atradne "Tālrīti" 07.04.2017.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS17ZD0083 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Brīvnieki" 05.04.2017. 31.05.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Brīvnieki" 18.04.2017.  
SIA "Rīgas būve" Nr.CS17ZD0082 Līgatnes novads, Līgatnes pilsēta, "Pilsoņu iela 2" 05.04.2017. 22.05.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.04.2017.  
SIA "Šurfs" Nr.CS17ZD0081 Latvijas teritorija 31.03.2017. 30.03.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 06.04.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0080 Balvu novads, Balvu pagasts, "Ogumājas" 30.03.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.04.2017.  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS17ZD0079 Latvijas teritorija 30.03.2017. 29.03.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 04.04.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0078 Tukuma novads, Pūres pagasts, "Mačas" 30.03.2017. 28.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.04.2017.  
Baiba Ambaine Nr.CS17ZD0077 Babītes novads, Salas pagasts, "Omuļi" 30.03.2017. 27.09.2024. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Dīķis "Omuļi II"" 03.04.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0076 Smiltenes novads, Bilskas pagasts, "Ezerciems" 29.03.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.04.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0075 Ādažu novads, "Dūņezera iela 8" 29.03.2017. 01.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.04.2017.  
SIA "Firma L4" Nr.CS17ZD0074 Ventsspils novads, Popes pagasts 28.03.2017. 31.12.2017. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Smilts-grants un smilts atradne "Dambkalni" 03.04.2017.  
SIA "AkaTe" Nr.CS17ZD0073 Priekules novads, Priekules pilsēta, "Lāčplēša iela 3" 27.03.2017. 15.08.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.04.2017.  
SIA "AkaTe" Nr.CS17ZD0072 Priekules novads, Virgas pagasts, "Dūmiņi" 27.03.2017. 15.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.04.2017.  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS17ZD0071 Latvijas teritorija 24.03.2017. 23.03.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 04.04.2017.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS17ZD0070 Talsu novads, Laucienes pagasts, "Akmenskalni" 24.03.2017. 30.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.03.2017.  
SIA "SV SOLUTIONS" Nr.CS17ZD0069 Latvijas teritorija 23.03.2017. 22.03.2018. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 27.03.2017.  
SIA GeoExpert Nr.CS17ZD0068 Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Dzirnavnieki" 23.03.2017. 24.07.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Dzirnavnieki" 28.03.2017.  
SIA "ARHAJS" Nr.CS17ZD0067 Latvijas teritorija 23.03.2017. 22.03.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 03.04.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0066 Latvijas teritorija 22.03.2017. 21.03.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 07.04.2017.  
SIA "Reljefs" Nr.CS17ZD0065 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Remas" 22.03.2017. 30.04.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradne "Kinnas" 18.04.2017.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS17ZD0064 Latvijas teritorija 21.03.2017. 30.03.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 23.03.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0063 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Pērkones Pērles" 20.03.2017. 30.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.03.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0062 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Žoguļi" 20.03.2017. 21.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.03.2017.  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS17ZD0061 Mārupes novads, "Zvārtes" 20.03.2017. 28.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.03.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS17ZD0060 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Kafejnīca Dzintariņš" 16.03.2017. 30.07.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.03.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0059 Daugavpils, Višķu iela 21J 16.03.2017. 13.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Ķīmiķu ciemats" 22.03.2017.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS17ZD0058 Latvijas teritorija 15.03.2017. 14.03.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni un cūku nobarošanas kompleksi 23.03.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0057 Alojas novads, Alojas pagasts, "Krastiņi" 15.03.2017. 26.05.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.03.2017.  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS17ZD0056 Grobiņas novads, Bārtas pagasts, "Gobas" 15.03.2017. 14.06.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Gobas" 23.03.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0055 Rēzeknes novads, Čornajas pagasts 14.03.2017. 01.05.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.13960 17.03.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0054 Daugavpils novads, Nīcgales pagasts 14.03.2017. 07.05.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.03.2017.  
SIA "SAULKALNE S" Nr.CS17ZD0053 Kārsavas novads, Malnavas pagasts 13.03.2017. 09.02.2021. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Salenieki" 17.03.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0052 Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Parka iela 22 13.03.2017. 05.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Malta (Brīvības iela)" 06.04.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS17ZD0051 Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Vidzemes šoseja 46.km 10.03.2017. 01.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.03.2017.  
SIA "Valgme" Nr.CS17ZD0050 Engures novads, Engures pagasts, "Ķirškalni" 09.03.2017. 31.03.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.03.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0049 Latvijas teritorija 09.03.2017. 08.03.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas, piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas 13.04.2017.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS17ZD0048 Daugavpils novads, Laucesas pagasts, "Laucesas pagasta komunālā saimniecība" 08.03.2017. 07.05.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.03.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0047 Latvijas teritorija 07.03.2017. 06.03.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas degvielas noliktavas, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un lopkopības fermas    
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0046 Rīga, Traleru iela 2A 06.03.2017. 30.06.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.03.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0045 Ogres novads, Ogres pilsēta, Druvas iela 2 02.03.2017. 06.08.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "FAZER LATVIJA" 13.03.2017.  
SIA "ĢEO Resursi" Nr.CS17ZD0044 Talsu novads, Ārlavas pagasts, "Piesaules" 28.02.2017. 31.05.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Sārāju (Pūņu) purvs" 09.06.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0043 Auces novads, Vecauces pagasts, "Vecauces centrs 2" 27.02.2017. 30.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Centrs-1" 02.03.2017.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS17ZD0042 Latvijas teritorija 24.02.2017. 23.02.2018. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 29.03.2017.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS17ZD0041 Ciblas novads, Ciblas pagasts, "Kalves" 24.02.2017. 30.06.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Ozupiene" 01.03.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0040 Latvijas teritorija 24.02.2017. 23.02.2018. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 27.02.2017.  
SIA "Reljefs" Nr.CS17ZD0039 Daugavpils novads, Līksnas pagasts, "Ķipari-3" 22.02.2017. 26.03.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradne "Kāpas II" 24.02.2017.  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS17ZD0038 Baltinavas novads, "Krāces" 21.02.2017. 31.12.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Krāces" 01.03.2017.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS17ZD0037 Latvijas teritorija 20.02.2017. 19.02.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas teritorijas 22.02.2017.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS17ZD0036 Ropažu novads 16.02.2017. 31.12.2020. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Kalnagrāvīši" un smilts-grants, smilts un dolomīta atradne "Ārēni" 02.03.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0035 Babītes novads, Babītes pagasts, "Pārraides radiocentrs" 16.02.2017. 20.03.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.9455 20.02.2017.  
SIA "AkaTe" Nr.CS17ZD0034 Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Pupaiņi" 14.02.2017. 15.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.02.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS17ZD0033 Gulbenes novads, Beļavas pagasts, "Torņkalns" 10.02.2017. 16.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.02.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0032 Mārupes novads, "Ikri" 07.02.2017. 31.03.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.02.2017.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS17ZD0031 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Kroņi" 06.02.2017. 05.05.2017. Urbumu ierīkošana Divi ūdens apgādes urbumi 13.02.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0030 Rīga, Meldru iela 3 06.02.2017. 28.02.2017. Urbumi DB Nr.1072 un DB Nr.1073 Urbuma likvidācija 08.02.2017.  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS17ZD0029 Rīga 03.02.2017. 01.03.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.02.2017.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS17ZD0028 Talsu novads, Sabiles pilsēta, "Blaumaņa 14" 03.02.2017. 01.03.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.02.2017.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS17ZD0027 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Kadiķu pļava" 03.02.2017. 02.02.2042. Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta, mālsmilts un smilšmāla atradne "Kadiķu pļava" 08.02.2017.  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS17ZD0026 Jelgavas novads, Svētes pagasts, "Melderi" 01.02.2017. 10.03.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts un smilšmāla atradne "Melderi" 03.02.2017.  
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Nr.CS17ZD0025 Ozolnieku novads, Salgales pagasts 01.02.2017. 31.01.2022. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Iecava"" 22.02.2017.  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS17ZD0024 Jūrmala, Bulduru prospekts 110 26.01.2017. 01.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 01.02.2017.  
SIA "Geoproect" Nr.CS17ZD0023 Latvijas teritorija 25.01.2017. 24.01.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 03.02.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS17ZD0022 Rīga, Cēres iela 94 25.01.2017. 30.04.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 31.01.2017.  
SIA "TOTAS" Nr.CS17ZD0021 Valkas novads, Valkas pilsēta, "Raiņa iela 3B" 23.01.2017. 28.02.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6271 26.01.2017.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS17ZD0020 Viļānu novads, Sokolku pagasts, "Strupļu purvs" 23.01.2017. 01.04.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Strupļu purvs" 30.01.2017.  
IK "Ģeo Projekti" Nr.CS17ZD0019 Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, "Lielorbēji" 20.01.2017. 19.04.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "LIELORBĒJI" 26.01.2017.  
SIA "Akas serviss.lv" Nr.CS17ZD0018 Ventspils novads, Tārgales pagasts, "Virsseržanti" 20.01.2017. 02.02.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.12988 23.01.2017.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS17ZD0017 Babītes novads, Babītes pagasts, "Pārraides radiocentrs" 18.01.2017. 15.02.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.01.2017.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS17ZD0016 Latvijas teritorija 18.01.2017. 17.01.2018. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 20.01.2017.  
SIA "Geolite" Nr.CS17ZD0015 Aglonas novads, Aglonas pagasts, "Skujiņas" un "Gāršas" 17.01.2017. 11.09.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Silakalni 2016" 18.01.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0014 Iecavas novads, "Sēņu ferma" 13.01.2017. 14.02.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.01.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS17ZD0013 Latvijas teritorija 11.01.2017. 10.01.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.01.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS17ZD0012 Rīga, Mazā Zolitūdes iela 14H 11.01.2017. 25.02.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.01.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS17ZD0011 Latvijas teritorija 11.01.2017. 10.01.2018. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 17.01.2017.  
SIA "DKD" Nr.CS17ZD0010 Rīga 10.01.2017. 03.04.2017. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 23.01.2017.  
SIA "EKOHELP" Nr.CS17ZD0009 Latvijas teritorija 10.01.2017. 09.01.2018. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, nelielas naftas bāzes, katlu mājas un sadzīves atkritumu izgāztuves 16.01.2017.  
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Nr.CS17ZD0008 Latvijas teritorija 09.01.2017. 08.01.2018. Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 03.02.2017.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS17ZD0007 Pļaviņu novads, Pļaviņu pilsēta, "Raiņa iela 21D" 09.01.2017. 28.04.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Pļaviņas pilsētas"    
SIA GeoExpert Nr.CS17ZD0006 Tukuma novads, Tukuma pilsēta 09.01.2017. 22.04.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "TUKUMA PIENS" 13.01.2017.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS17ZD0005 Durbes novads, Vecpils pagasts, "Vītiņi" 05.01.2017. 25.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.01.2017.  
SIA "ĢEO Resursi" Nr.CS17ZD0004 Saldus novads, Zirņu pagasts, "Gāgu purvs" 05.01.2017. 30.05.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Gāgu purvs" 28.11.2017.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS17ZD0003 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Pie Cieceres ielas" 05.01.2017. 28.02.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.01.2017.  
SIA "AB-GEO" Nr.CS17ZD0002 Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, "Liepu iela 3" 02.01.2017. 31.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.01.2017.  
SIA "Firma L4" Nr.CS17ZD0001 Mārupes novads 02.01.2017. 13.05.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Jaunmārupe" 16.01.2017.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS16ZD0360 Ogres novads, Madlienas pagasts, "Rijnieki" 29.12.2016. 19.05.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Rijnieki" 03.01.2017.  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS16ZD0359 Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta, "Torņu iela 1" 29.12.2016. 31.01.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8051 17.01.2017.  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS16ZD0358 Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta, "Torņu iela 1" 29.12.2016. 31.01.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8050 17.01.2017.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS16ZD0357 Rīga, Ādažu iela 1B 28.12.2016. 09.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Mangaļi-2"    
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS16ZD0356 Rīga, Ostas iela 4 un Ādažu iela 1C 28.12.2016. 09.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Mangaļi-1" 05.01.2017.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0355 Jēkabpils novads, Dignājas pagasts, "Dignājas muiža" 22.12.2016. 28.02.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.01.2017.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0354 Tukuma novads, Džūkstes pagasts, "Džūkstes evaņģēliski luteriskā draudze" 22.12.2016. 31.05.2017. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.12976 29.12.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0353 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Aplis" 21.12.2016. 20.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.01.2017.  
SIA "Valgme" Nr.CS16ZD0352 Priekules novads, Bunkas pagasts, "Ezergaiļi" 20.12.2016. 31.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.01.2017.  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS16ZD0351 Auces novads, Bēnes pagasts, "Rūpniecības iela 7A" 16.12.2016. 30.12.2016. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.10449 19.12.2016.  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS16ZD0350 Lielvārdes novads 16.12.2016. 06.02.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte Ķeguma HES ūdenskrātuves akvatorija 21.12.2016.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS16ZD0349 Latvijas teritorija 16.12.2016. 15.12.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 05.01.2017.  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0348 Limbažu novads, Katvaru pagasts, "Reķi" 15.12.2016. 30.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.12.2016.  
AS "VentEko" Nr.CS16ZD0347 Skrundas novads, Skrundas pilsēta, "Cērpiņu ūdens ņemšanas vieta" un "Spulgas" 15.12.2016. 10.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Skrunda" 22.12.2016.  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0346 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Kalna Dailes" 15.12.2016. 01.04.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Kalna Dailes" 22.12.2016.  
SIA "Valgme" Nr.CS16ZD0345 Durbes novads, Durbes pagasts, "Gaismas" 15.12.2016. 31.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.01.2017.  
SIA "Profundum" Nr.CS16ZD0344 Talsu novads, Ģibuļu pagasts, "Skalbes", "Ekmaņi" un "Purstrautiņi" 14.12.2016. 31.03.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Dižinduļi" 13.02.2017.  
SIA "Ģeo Eksperts" Nr.CS16ZD0343 Rīga, Jelgavas iela 1 12.12.2016. 16.12.2016. Hidroģeoloģiskā izpēte Akadēmiskās ēkas izpētes laukums 15.12.2016.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0342 Rīga, Boļeslava Sloskāna iela 2 09.12.2016. 22.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.12.2016.  
SIA "Terra projekti" Nr.CS16ZD0341 Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Mazgranti" 09.12.2016. 10.02.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Mazgranti" 15.12.2016.  
AS "VentEko" Nr.CS16ZD0340 Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Ābelītes 1" 09.12.2016. 07.06.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Vaiņode"  22.12.2016.  
SIA "BG Invest" Nr.CS16ZD0339 Latvijas teritorija 09.12.2016. 08.12.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 05.01.2017.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS16ZD0338 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Muitnieki" 08.12.2016. 30.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.12.2016.  
SIA "Profundum" Nr.CS16ZD0337 Olaines novads, Olaines pagasts, "Rīgas pilsētas meža fonds" 02.12.2016. 01.03.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Ēbeļmuižas purvs" 07.08.2017.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0336 Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta, "Cepļa iela 2" 02.12.2016. 30.02.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.12.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0335 Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, "Vēsmiņas" 02.12.2016. 27.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.12.2016.  
SIA "Siltumtrhnoloģiju Darbnīca"  Nr.CS16ZD0334 Mārupes novads, "Ikri" 01.12.2016. 31.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.12.2016.  
Ērgļu novada pašvaldība Nr.CS16ZD0333 Ērgļu novads, Jumurdas pagasts, "Karjers" 29.11.2016. 28.11.2041. Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants, smilts un smilšmāla atradne "Karjers" 01.12.2016.  
SIA "GeoExpert" Nr.CS16ZD0332 Latvijas teritorija 28.11.2016. 27.11.2017. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 27.12.2016.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0331 Ventspils novads, Piltenes pilsēta, Rožu iela 7 28.11.2016. 27.03.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Priekule" 06.12.2016.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0330 Pāvilostas novads, Sakas pagasts, "Labmaizītes" 25.11.2016. 30.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.12.2016.  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS16ZD0329 Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts, "Mazsaulītes" 24.11.2016. 01.04.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.11.2016.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0328 Latvijas teritorija 24.11.2016. 23.11.2017. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 30.11.2016.  
SIA "Voltjen" Nr.CS16ZD0327 Dobeles novads, Annenieku pagasts, "Madaras" 23.11.2016. 22.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.11.2016.  
SIA"Voltjen" Nr.CS16ZD0326 Auces novads, Vītiņu pagasts, "Ķēveles parks" 23.11.2016. 22.11.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.11.2016.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS16ZD0325 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Ķaupi" 21.11.2016. 19.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.11.2016.  
SIA "GT L" Nr.CS16ZD0324 Latvijas teritorija 17.11.2016. 27.11.2017. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes 22.11.2016.  
SIA "GT L" Nr.CS16ZD0317 Latvijas teritorija 10.11.2016. 27.11.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes 22.11.2016.  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0323 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Vāveres" 15.11.2016. 31.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.11.2016.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0322 Rīga, Ganību dambis 47 14.11.2016. 29.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.11.2016.  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS16ZD0321 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Relziķi 2" 11.11.2016. 10.11.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā dolomīta atradne "Relziķi -2" 24.11.2016.  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0320 Latvijas teritorija 11.11.2016. 12.11.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 16.11.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0319 Salaspils novads, Salaspils pilsēta 11.11.2016. 15.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 16.11.2016.  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS16ZD0318 Latvijas teritorija 10.11.2016. 10.11.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 29.11.2016.  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS16ZD0316 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Jūrnieki" 08.11.2016. 29.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.11.2016.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS16ZD0315 Garkalnes novads, Liedaga iela 22 08.11.2016. 31.12.2016. Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.7703 un DB Nr.8788 10.11.2016.  
SIA "BUKOTEKS" Nr.CS16ZD0314 Liepāja, Parka iela 11 07.11.2016. 31.12.2016. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 09.11.2016.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0313 Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 42/44 04.11.2016. 30.12.2016. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.2598 21.11.2016.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0312 Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, "Pūcītes" 04.11.2016. 30.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.11.2016.  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS16ZD0311 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Pekas" 04.11.2016. 10.01.2017. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.11.2016.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0310 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Kūdras purvs" un "Saldus PMK" 03.11.2016. 12.12.2016. Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Spundiņu purvs" 07.11.2016.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0309 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Riekstu mežs" 03.11.2016. 23.02.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Riekstu mežs" 07.11.2016.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0308 Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, "Jaunpriedītes" un "Šalku mežs" 03.11.2016. 23.02.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Jaunpriedītes" 07.11.2016.  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0307 Valkas novads, Valkas pagasts, "Valkas mežs 94880040040" 03.11.2016. 23.02.2017. Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradnes "Pedele" perspektīvais iecirknis "2016.g. iecirknis" 07.11.2016.  
SIA ATVV AKA Nr.CS16ZD0306 Engures novads, Engures pagasts, "Jaunplunči" 02.11.2016. 16.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.11.2016.  
SIA DGE LATVIA Nr.CS16ZD0305 Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta, Lapegļu iela 7 02.11.2016. 10.03.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Kuldīga" 09.11.2016.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0304 Rīga, Valtaiķu iela 43 01.11.2016. 16.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.11.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0303 Latvijas teritorija 31.10.2016. 01.11.2017. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 03.11.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0302 Latvijas teritorija 31.10.2016. 01.11.2017. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 03.11.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0301 Latvijas teritorija 31.10.2016. 01.11.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 03.11.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0300 Latvijas teritorija 31.10.2016. 01.11.2017. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 03.11.2016.  
AS "Latvijas valsts meži" Nr.CS16ZD0299 Mālpils novads, "Ošiņu mežs" 28.10.2016. 05.06.2041. Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Kardes purvs" 11.11.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0298 Stopiņu novads 27.10.2016. 01.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.10.2016.  
SIA "Profundum" Nr.CS16ZD0297 Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, "Valsts mežs" 26.10.2016. 27.12.2016. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā kūdras atradne "Vecsalienas (Černovkas) purvs" 01.11.2016.  
SIA "ARHAJS" Nr.CS16ZD0296 Babītes novads, Salas pagasts, "Omuļi" 26.10.2016. 28.02.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Dīķis", "Omuļi II" 07.11.2016.  
SIA DGE LATVIA Nr.CS16ZD0295 Lielvārdes novads, Lielvārdes pilsēta, "Avotu iela 17" 26.10.2016. 18.01.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Avoti" 28.10.2016.  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0294 Preiļu novads, Pelēču pagasts 26.10.2016. 17.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.10.2016.  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0293 Ventspils novads, Tārgales pagasts,"Muižnieki" 25.10.2016. 05.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.10.2016.  
SIA "Valgme" Nr.CS16ZD0292 Engures novads, Lapmežciema pagasts, "Jūrkalniņi" 25.10.2016. 15.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.10.2016.  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0291 Rīga, Jaunciema gatve 79A 25.10.2016. 22.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.10.2016.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0290 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Kroņi" 24.10.2016. 22.01.2017. Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 09.11.2016.  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0289 Priekuļu novads, Liepas pagasts, "Siliņi" 24.10.2016. 31.10.2016. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.13177 28.10.2016.  
SIA "AKVA M" Nr.CS16ZD0288 Daugavpils novads, Demenes pagasts, "Jāņuciema lopu kautuve" 24.10.2016. 30.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.10.2016.  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0287 Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, "Ķelderu mežs" 24.10.2016. 23.02.2017. Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Meža Dūkas" 28.02.2018.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0286 Naukšēnu novads, Ķoņu pagasts, "Daudži" 21.10.2016. 01.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 31.10.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0285 Ogres novads, Ogre, Zinību iela 3 20.10.2016. 31.10.2016. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8480 21.10.2016.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0284 Rīga, Bukaišu iela 2 20.10.2016. 30.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.10.2016.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0283 Rīga,Biķernieku iela 121P 19.10.2016. 30.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.10.2016.  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS16ZD0282 Latvijas teritorija 14.10.2016. 13.10.2017. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni 18.10.2016.  
SIA "AMECO vide" Nr.CS16ZD0281 Latvijas teritorija 13.10.2016. 12.10.2017. Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves un poligoni, rūpnieciskās apbūves teritorijas, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas 21.10.2016.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0280 Latvijas teritorija 19.10.2016. 18.10.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 14.10.2016.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0279 Latvijas teritorija 13.10.2016. 12.10.2017. Ģeoekoloģiskā izpēte Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 14.10.2016.  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS16ZD0278 Latvijas teritorija 12.10.2016. 12.10.2017. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 14.10.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0277 Dobeles novads, Dobeles pilsēta, "Kurbadi" 11.10.2016. 29.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.10.2016.  
SIA "Kugrainis" Nr.CS16ZD0276 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Vecvidēji" 10.10.2016. 02.12.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.10.2016.  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0275 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Mežgravas" 07.10.2016. 14.10.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.10.2016.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0274 Latvijas teritorija 07.10.2016. 06.10.2017. Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 14.10.2016.  
SIA "Brasa SBS'' Nr.CS16ZD0273 Latvijas teritorija 07.10.2016. 06.10.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 11.10.2016.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0272 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Veckroģeļi" 05.10.2016. 30.10.2016. Urbuma likvidācija Urbums DB Nr. 12904 06.10.2016.  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0271 Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, "Poligons" 05.10.2016. 30.11.2016. Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.10.2016.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS16ZD0270 Latvijas teritorija 07.10.2016. 06.10.2017. Inženierģeoloģiskā izpēte II grupas būves atbilstoši būvniecības procesam 11.10.2016.  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS16ZD0269 Latvijas teritorija 07.10.2016. 06.10.2017. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas un atkritumu izgāztuves 11.10.2016.  
SIA "Balt-Ost-Geo" Nr.CS16ZD0268 Latvijas teritorija 04.10.2016. 03.10.2017. Zemes dzīļu monitoringa veikšana Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 24.10.2016.  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0267 Priekules novads, Priekules pilsēta, "Aizputes iela 30" 04.10.2016. 30.01.2017. Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Priekule" 14.10.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0266 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Vecģipši" 29.09.2016 04.11.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.09.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0265 Burtnieku novads, Valmieras pagasts, "Lakstīgalas" 29.09.2016 14.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.09.2016.  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0264 Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, "Ezerkrasti" 29.09.2016 18.12.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.09.2016.  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0263 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Veckroģeļi" 22.09.2016 30.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.09.2016.  
SIA "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" Nr.CS16ZD0262 Jūrmala, "Ķemeri 6104" 21.09.2016 31.12.2018 Derīgo izrakteņu ieguve Dziedniecības dūņu atradne "Slokas" 21.09.2016.  
Biedrība Aktīvu dabas mīļotāju internacionālā neatkarīgā savienība Nr.CS16ZD0261 Latvijas teritorija 20.09.2016 19.09.2017 Zemes dzīļu monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu poligoni, izgāztuves un to apkārtne, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 22.09.2016.  
AS "VentEko" Nr.CS16ZD0260 Latvijas teritorija 27.09.2016 26.09.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas ierīkošana un monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 23.09.2016.  
AS "VentEko" Nr.CS16ZD0259 Latvijas teritorija 27.09.2016 26.09.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 23.09.2016.  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0258 Ludzas novads, Nirzas pagasts, "Saules" 20.09.2016 18.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.09.2016.  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0257 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Atpūtas iela 8A" 19.09.2016 10.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.09.2016.  
Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskais ģeotehniskis centrs "JUNIKONS (UNICONE)" SIA Nr.CS16ZD0256 Liepājas pilsētas pašvaldības valdījumā esošie Baltijas jūras piekrastes ūdeņi 09.09.2016 30.09.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Krasta aizsargbūve - būna 15.09.2016.  
SIA "Virides" Nr.CS16ZD0255 Latvijas teritorija 08.09.2016 07.09.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 09.09.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0254 Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, "Vārpas 1" 08.09.2016 10.11.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.09.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0253 Ķeguma novads, Rembates pagasts, "Senliepas" 08.09.2016 15.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.09.2016.  
SIA "DSG Karjeri" Nr.CS16ZD0252 Ozolnieku novads, Salgales pagasts 07.09.2016 06.09.2021 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Iecava" 12.09.2016.  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS16ZD0251 Daugavpils novads, Medumu pagasts, "Saulesstari" 07.09.2016 01.12.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.09.2016.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0250 Saldus novads, Novadnieku pagasts, "Alises" 06.09.2016 31.12.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.09.2016.  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0249 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "Lidlauks" 05.09.2016 30.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.09.2016  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS16ZD0248 Valkas novads, Valkas pagasts, "Valsts mežs 9488-005-0087" 05.09.2016 09.11.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Ķeizaru (Pungi) purvs" 09.09.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0247 Riebiņu novads, Riebiņu pagasts, "Progresa ferma" 05.09.2016 30.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.09.2016  
SIA "Termo-Eko" Nr.CS16ZD0246 Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts, "Kūlas" un "Pūri" 05.09.2016 31.12.2020 Zemes dzīļu monitoringa veikšana Ogļūdeņražu izpētes un ieguves laukumi "Kūlas" un "Pūri" 12.09.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0245 Rīga, Vaidavas iela 11 30.08.2016 30.09.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.3131 15.09.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0244 Rīga, "Rezerves zemes fonds" 29.08.2016 30.09.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.3182 30.08.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0243 Daugavpils novads, Laucesas pagasts, "Laucesas pagasta komunālā saimniecība" 29.08.2016 10.10.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.13156 31.08.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0242 Daugavpils novads, Laucesas pagasts, "Laucesas pagasta komunālā saimniecība" 29.08.2016 10.10.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 31.08.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0241 Rīga 29.08.2016 30.09.2016 Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.3237, DB Nr.3238, DB Nr.3239, DB Nr.3240 un DB Nr.3243 30.08.2016  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0240 Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, "Bērži" 29.08.2016 01.10.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 08.09.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0239 Rīga, Radio iela 1 29.08.2016 30.09.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.3271 30.08.2016  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0238 Saulkrastru novads, Saulkrastu pagasts, "Riņķi" 29.08.2016 30.09.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 29.08.2016  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0237 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Ragāres" 29.08.2016 01.09.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 29.08.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0236 Rīga 29.08.2016 30.09.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.3179 30.08.2016  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0235 Mārupes novads, "Jaunviesītes" un "Buras" 29.08.2016 28.11.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts atradnes "Jaunviesītes" perspektīvais iecirknis "Buras" 27.09.2016.  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0234 Rīga, Bruņinieku iela 10 29.08.2016 30.09.2016 Urbuma likvidācija Urbuma DB Nr.3291 30.08.2016  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0233 Latvijas teritorija 29.08.2016 28.08.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Naftas bāzes, degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves, katlu mājas, ražotnes un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.09.2016  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS16ZD0232 Talsu novads, Abavas pagasts, "Mazsilu kokaudzētava" 29.08.2016 30.09.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 02.09.2016  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS16ZD0231 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "'Ariņi" 23.08.2016 31.12.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts, mālsmilts, smilšmāla un perspektīvā dolomīta atradne "Āriņi" 25.08.2016  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS16ZD0230 Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, "Margrietiņas" 23.08.2016 31.12.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Margrietiņas" 25.08.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0229 Tukuma novads, Tumes pagasts, "Mazkalnjāņi" 22.08.2016 14.10.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 25.08.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0228 Ventspils novads, Ances pagasts, "Gārzdes" 22.08.2016 14.10.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 25.08.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0227 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Aldaru laukums 1" 19.08.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana (renovācija) Urbums DB Nr.7807 25.08.2016  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0226 Jaunjelgavas novads, Elejas pagasts, "Parka iela 16" 16.08.2016 30.09.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.10557 25.08.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0225 Ventspils novads, Popes pagasts, "Valsts mežs Pope" 16.08.2016 04.12.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "404-405.kv" 19.08.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0224 Smiltenes novads, Blomes pagasts, "Centra ūdenstornis" 15.08.2016 20.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.08.2016  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS16ZD0223 Rēzeknes novads, Verēmu pagasts, "Atpūta" 15.08.2016 01.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.08.2016  
SIA "Brasa SBS" Nr.CS16ZD0222 Ogres novads, Ogresgala pagasts, "Tālrīti" 12.08.2016 11.10.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un dolomīta atradne "Tālrīti" 19.08.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0221 Ķeguma novads, Birzgales pagasts, "Garkalni" 11.08.2016 03.10.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Garkalni-5" 16.08.2016  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS16ZD0220 Tukuma novads, Degoles pagasts, "Jaununguri" 11.08.2016 05.10.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Jaununguri" 15.08.2016  
SIA "GM Ūdensapgāde" Nr.CS16ZD0219 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Ragāres" 11.08.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 15.08.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0218 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "JURGAS" 08.08.2016 30.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.08.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS16ZD0217 Talsu novads, Ģibuļu pagasts, "Valsts mežs Gibuļi" 04.08.2016 04.10.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Ķeikas II" 10.08.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0216 Gulbenes novads, Litenes pagasts, "Litenes pansionāts" 03.08.2016 16.10.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.08.2016  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0215 Amatas novads, Drabešu pagasts, "Meža Cīruļi" 03.08.2016 01.10.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants, smilts, mālsmilts un smilšmāla atradne "Meža Cīruļi" 08.08.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS16ZD0214 Latvijas teritorija 02.08.2016 01.08.2017 Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 03.08.2016  
Alsungas novada pašvaldība Nr.CS16ZD0213 Alsungas novads, "Pidiltu karjers" 29.07.2016 28.07.2026 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Melderi" Augšpidiltu iecirknis 10.08.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0212 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Strengu Skujas" 29.07.2016 31.08.2016 Urbumu ierīkošana Divi ūdens ieguves urbumi 02.08.2016  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0211 Rēzeknes novads, Griškānu pagasts 28.07.2016 18.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.08.2016  
SIA "AB-GEO" Nr.CS16ZD0210 Rīga, Imantas iela 1 27.07.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.07.2016  
SIA "Kugrainis" Nr.CS16ZD0209 Bauskas novads, Mežotnes pagasts, "Lāču ferma" 27.07.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.08.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0208 Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, "Stašķeviču karjers" un "Staškeviču kalna karjers" 26.07.2016 04.04.2017 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Križovka" 01.08.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0207 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Pavardi" 25.07.2016 30.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.08.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0206 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Lanas" 25.07.2016 30.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.08.2016  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS16ZD0205 Saldus novads, Saldus pagasts, "Enkuri" 22.07.2016 30.07.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.2901 29.07.2016  
SIA "AkaTe" Nr.CS16ZD0204 Saldus novads, Novadnieku pagasts, "Kaplūži" 22.07.2016 30.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.08.2016  
SIA DGE LATVIA Nr.CS16ZD0203 Latvijas teritorija 22.07.2016 21.07.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 26.07.2016  
SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" Nr.CS16ZD0202 Carnikavas novads, "Piejūras internātpamatskola" 20.07.2016 15.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.07.2016  
SIA "ZS Ekorapsis" Nr.CS16ZD0201 Apes novads, Gaujienas pagasts 20.07.2016 19.07.2021 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Dolomīta atradne "Dārzciems-2" 21.07.2016  
SIA DGE LATVIA Nr.CS16ZD0200 Latvijas teritorija 18.07.2016 17.07.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 26.07.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0199 Rīga 14.07.2016 15.08.2016 Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.1120 un DB Nr.1125 18.07.2016  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS16ZD0198 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Sēķi" 12.07.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.07.2016  
SIA Grundbau Nr.CS16ZD0197 Mārupes novads, "Ķoņi" 12.07.2016 10.05.2017 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Ķoņi" 19.07.2016  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS16ZD0196 Latvijas teritorija 08.07.2016 07.07.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 12.07.2016  
SIA "Intergeo Baltic" Nr.CS16ZD0195 Latvijas teritorija 08.07.2016 07.07.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte   Degvielas uzpildes stacijas, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 12.07.2016  
SIA "Rewater" Nr.CS16ZD0194 Limbažu novads, Limbažu pilsēta, "Lielezera iela 9" 08.07.2016 26.08.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 11.07.2016  
SIA "AREPS" Nr.CS16ZD0193 Alojas novads, Alojas pagasts, "Liepu iela 3" 08.07.2016 31.08.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 11.07.2016  
SIA "Īpašumi EG" Nr.CS16ZD0192 Krustpils novads, Krustpils pagasts, "Īrisi" 05.07.2016 04.07.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Smilts-grants, smilts un dolomīta atradne "Īrisi" 06.07.2016  
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas, meteoroloģijas centrs" Nr.CS16ZD0191 Latvijas teritorija 04.07.2016 03.07.2017 Zemes dzīļu monitoringa veikšana Valsts pazemes ūdeņu monitoringa tīkls 27.07.2016  
SIA "ĢEO Resursi" Nr.CS16ZD0190 Balvu novads, Balvu pagasts, "Naudaskalna purvs" 04.07.2016 01.11.2016 Ģeoloģiskā izpēte Kūdras atradne "Naudiševas (Naudaskalna) purvs" ģeoloģiskā papildizpēte 01.02.2017.  
SIA "AJ SERVISS" Nr.CS16ZD0189 Limbažu novads, Umurgas pagasts, "Arāji" 04.07.2016 28.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.07.2016  
SIA "Urbšanas centrs" Nr.CS16ZD0188 Jūrmala, Promenādes iela 2 04.07.2016 30.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.07.2016  
SIA "Valgme" Nr.CS16ZD0187 Engures novads, Lapmežciema pagasts, "Jaunmūrnieki" 01.07.2016 20.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.07.2016  
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Nr.CS16ZD0186 Latvijas teritorija 30.06.2016 29.06.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Bijušās naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 27.07.2016  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0185 Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, "Smoģi 7" 29.06.2016 30.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.07.2016  
SIA "Valgme" Nr.CS16ZD0184 Talsu novads, Vandzenes pagasts, "Ēmužas" 29.06.2016 15.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.07.2016  
SIA "Terra projekti" Nr.CS16ZD0183 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Dzirnaviņas" 28.06.2016 31.08.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Dzirnaviņas" 19.07.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0182 Bauskas novads, Mežotnes pagasts, "Ceplis māja Nr.10" 28.06.2016 01.08.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.16183 06.07.2016  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0181 Babītes novads, Babītes pagasts, "Melbas" 28.06.2016 12.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.07.2016.  
SIA "Firma L4" Nr.CS16ZD0180 Latvijas teritorija 27.06.2016 26.06.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, potenciāli piesārņotas vietas, sadzīves atkritumu izgāztuves un poligoni 12.07.2016  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS16ZD0179 Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, "Kārkli" 27.06.2016 30.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.07.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0178 Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts, "RSU sporta bāze" 21.06.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.06.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0177 Bauskas novads, Mežotnes pagasts, "Ceplis māja Nr.10" 21.06.2016 22.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.06.2016  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS16ZD0176 Rīga, Brīvības iela 155 21.06.2016 12.08.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Biroja ēku izpētes laukums 27.06.2016  
SIA "KOMPĀNIJA AVOTIŅI" Nr.CS16ZD0175 Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, "Kvarcs" 20.06.2016 27.03.2026 Derīgo izrakteņu ieguve Kvarca smilts atradne "Skudras" (II bloks "Gobas") 22.06.2016  
SIA "īpašumi EG" Nr.CS16ZD0174 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Tigranas" 20.06.2016 19.06.2017 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.06.2016  
SIA "Latgales ģeologs" Nr.CS16ZD0173 Ropažu novads, "Viļņi" un "Ceļš Bajāri-Ievziedi" 17.06.2016 16.06.2021 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Smilts-grants, smilts un dolomīta atradne "Viļņi" 13.07.2016  
SIA "I-SANTEX" Nr.CS16ZD0172 Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, "Sarmas" 14.06.2016 30.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.06.2016  
SIA "Firma L4" Nr.CS16ZD0171 Mārupes novads 14.06.2016 13.10.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Skulte" 28.06.2016  
SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" Nr.CS16ZD0170 Ādažu novads 10.06.2016 07.12.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Kadaga" 14.06.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0169 Latvijas teritorija 10.06.2016 14.06.2017 Ģeofizikālā izpēte Jaunie un esošie urbumi 16.06.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0168 Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, "SIA Sprūževa M 2" 09.06.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.06.2016  
SIA "Metrs 3" Nr.CS16ZD0167 Neretas novads, Zalves pagasts, "Oļi" 09.06.2016 08.06.2041 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Bincāni" 14.06.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0166 Saldus novads, Zvārdes pagasts, "Jaunziediņi" 08.06.2016 25.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.06.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0165 Kocēnu novads, Vaidavas pagasts, "Laktēni" 02.06.2016 25.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.06.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0164 Daugavpils novads, Tabores pagasts, "Gringuļi" 02.06.2016 07.09.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Elerne" I iecirknis 06.06.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0163 Madonas novads, Liezēres pagsts, "Ozolu artēziskā aka" 01.06.2016 08.07.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.6917 14.06.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0162 Rucavas novads, Rucavas pagasts, "Mežsargi" 01.06.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.06.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0161 Liepāja, Tukuma iela 4 01.06.2016 15.06.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.4763 09.06.2016  
SIA "REGGA DOLOMĪTS" Nr.CS16ZD0160 Ropažu novads 01.06.2016 31.05.2021 Zemes dzīļu monitoringa veikšana Dolomīta atradne "Dutkas" 03.08.2016  
SIA "ADVORS" Nr.CS16ZD0159 Latvijas teritorija 31.05.2016 30.05.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 01.06.2016  
Georgijs Sičovs Nr.CS16ZD0158 Latvijas teritorija 30.05.2016 29.05.2017 Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 31.05.2016  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0157 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Putnu fabrika Ķekava-aka Nr.4 25.05.2016 12.08.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8364 27.05.2016  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0156 Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Putnu fabrika Ķekava-aka Nr.4 25.05.2016 12.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.05.2016  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0155 Rīga 25.05.2016 16.06.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Daudzstāvu dzīvojamās un biroju ēkas būvlaukums 26.05.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0154 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Cerības" 25.05.2016 15.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.06.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0153 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Upes iela 19a" 24.05.2016 05.07.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.7790 26.05.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0152 Līvānu novads, Rožupes pagasts, "Āres" 23.05.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.05.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0151 Saulkrastu novads, Saulkrastu pilsēta, Rīgas iela 60 20.05.2016 26.06.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 23.05.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0150 Priekuļu novads, Liepas pagasts, "Sarkaņi R daļa" 20.05.2016 01.08.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 27.05.2016  
SIA "Ventamonjaks serviss" Nr.CS16ZD0149 Latvijas teritorija 19.05.2016 18.05.2017 Zemes dzīļu monitoringa veikšana Naftas bāzes un ķīmisko produktu pārkraušanas termināli 26.05.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0148 Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta, "Enerģētiķu iela 2" 18.05.2016 31.10.2016 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide Monitoringa urbums 23.05.2016  
Amatas novada pašvaldība Nr.CS16ZD0147 Amatas novads, Zaubes pagasts, "Pagasta grants ieguves vieta "Stādiņi"" 18.05.2016 17.05.2017 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts-grants un smilts atradne "Stādiņi" 27.09.2016.  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0146 Stopiņu novads, "Līgo iela 1A" 17.05.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.05.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0145 Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, "Ķieģeļu ielā 4" 17.05.2016 19.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 06.06.2016  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0144 Ogres novads, Taurupes pagasts, "Taurupes vidusskola" 16.05.2016 01.06.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.18096 18.05.2016  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0143 Rīga, Brīvības gatve 372 13.05.2016 16.06.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Projektējamo divstāvu karkasa tipa ēku izpētes laukums 19.05.2016  
SIA "LAMAT VZ" Nr.CS16ZD0142 Mārupes novads, "Jaunarāji" 10.05.2016 09.05.2041 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Jaunarāji" 11.05.2016  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0141 Jūrmala, Baltās kāpas iela 8 10.05.2016 01.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.05.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0140 Jelgavas novads, Platons pagasts, "Tehnikas parks" 10.05.2016 22.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.05.2016  
SIA 'Geoteh" Nr.CS16ZD0139 Latvijas teritorija 09.05.2016 06.05.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 18.05.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0138 Dobeles novads, Krimunu pagasts, "Plepīši" 09.05.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.05.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0137 Iecavas novads, "Lauču Lejas" 09.05.2016 18.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.05.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0136 Saldus novads, Saldus pagasts, "D/s "Ziedonis" dārzs Nr.178" 09.05.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.05.2016  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS16ZD0135 Latvijas teritorija 06.05.2016 05.05.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana DUS, katlu mājas, nelielas degvielas noliktavas un sadzīves atkritumu izgāztuves 10.05.2016  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS16ZD0134 Latvijas teritorija 06.05.2016 05.05.2017 Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 10.05.2016  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS16ZD0133 Latvijas teritorija 06.05.2016 05.05.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 10.05.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0132 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Veckroģeļi" 06.05.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.06.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0131 Babītes novads, Salas pagastā, "Horizonts" 02.05.2016 27.05.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.9211 05.05.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Servis" Nr.CS16ZD0130 Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, "Lauki" 02.05.2016 01.08.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Grobiņa" 10.05.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0129 Jelgavas novads, Vilces pagasts, "Bērtuļi" 02.05.2016 31.07.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Bērtuļi" 06.05.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0128 Talsu novads, Laidzes pagasts, "Cukuriņi" 28.04.2016 16.05.201 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.05.2016  
SIA "VENDOKS" Nr.CS16ZD0127 Limbažu novads, Katvaru pagasts, "Lejasģenderti" 28.04.2016 08.09.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.05.2016  
SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" Nr.CS16ZD0126 Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, "Dzirnavas" 28.04.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana (renovācija) Urbums DB Nr.6910 05.05.2016  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0125 Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, "Stropi" 28.04.2016 25.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.05.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0124 Daugavpils, Gaismas iela 2a 27.04.2016 07.06.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Tirdzniecības un pakalpojumu objekta izpētes laukums 03.05.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0123 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts 27.04.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.05.2016  
SIA "Eiroprojekts" Nr.CS16ZD0122 Latvijas teritorija 25.04.2016 24.04.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte DUS, katlu mājas, nelielas naftas bāzes, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu teritorijas, rūpnīcu teritorijas, transporta infrastruktūras objekti, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 27.04.2016  
SIA "Aka Te" Nr.CS16ZD0121 Saldus novads, Zvārdes pagasts, "Dubulti" 25.04.2016 30.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.04.2016  
SIA "Aka Te" Nr.CS16ZD0120 Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, "Dzintari" 25.04.2016 31.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 28.04.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0119 Salaspils novads, Salaspils pagasts, Dzērvju iela 10 22.04.2016 30.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.04.2016  
SIA "EKO-PĒTNIEKS" Nr.CS16ZD0118 Latvijas teritorija 22.04.2016 22.04.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai veikšana DUS, katlu mājas, nelielas degvielas un naftas noliktavas, nelielas naftas produktu glabāšanas un pārvietošanas teritorijas, atkritumu izgāztuves un pazemes ūdeņu atradnes 03.05.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0117 Brocēnu novads, Cieceres pagasts, "Kaktiņi" 20.04.2016 10.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.04.2016  
SIA "Kurzemes Dziļurbums" Nr.CS16ZD0116 Jelgavas novads, Vilces pagasts, "Gaidas" 20.04.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 09.06.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS16ZD0115 Liepāja, "Priekšosta" 20.04.2016 19.05.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Piestātnes Nr.51B izpētes laukums 25.04.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0114 Gulbenes novads, Lizuma pagasts, "Avoti" 20.04.2016 10.06.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.04.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS16ZD0113 Pāvilostas novada pašvaldības valdījumā esošie Baltijas jūras piekrastes ūdeņi 18.04.2016 17.05.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Pāvilostas ziemeļu un dienvidu moli 25.04.2016  
SIA "Šurfs" Nr.CS16ZD0112 Ventspils novads, Popes pagasts, "Vaivari" un "Vaivariņi" 18.04.2016 31.01.2021 Ģeoloģiskā izpēte Smilts-grants un smilts atradne "Vaivari-Vaivariņi" 15.06.2016  
SIA "DSG Karjeri" Nr.CS16ZD0111 Iecavas novads 18.04.2016 17.04.2021 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana Dolomīta atradne "Jaunbemeri" 26.04.2016  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS16ZD0110 Latvijas teritorija 18.04.2016 17.04.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 02.05.2016  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS16ZD0109 Latvijas teritorija 18.04.2016 17.04.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana DUS, naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 02.05.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0108 Burtnieku novads, Valmieras pagasts, "Gateri" 15.04.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.04.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0107 Latvijas teritorija 15.04.2016 16.04.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 18.04.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0106 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Klinģeri" 14.04.2016 15.05.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.10433 19.04.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0105 Ventspils novads, Ziru pagasts, "Rubīni" 14.04.2016 02.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 20.04.2016  
SIA "ADVORS" Nr.CS16ZD0104 Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, "Grunduļi" 13.04.2016 12.11.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Grunduļi" 25.04.2016  
Burtnieku novada pašvaldība Nr.CS16ZD0103 Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, "Grants karjers" 12.04.2016 21.01.2041 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Seda" 2006.gada izpētes iecirknis 22.04.2016  
SIA "SALDUS MELIORĀCIJA" Nr.CS16ZD0102 Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, "Vīlīšu purvs" 12.04.2016 31.01.2022 Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Vilīšu purvs" 19.04.2016  
SIA "AkaTe" Nr.CS16ZD0101 Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, "Kvaņķi" 11.04.2016 31.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 13.04.2016  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0100 Latvijas teritorija 11.04.2016 10.04.2017 Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 15.04.2016  
SIA "SALDUS MELIORĀCIJA" Nr.CS16ZD0099 Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, "Kūdras purvs" un Cieceres pagasts, "Saldus PMK" 08.04.2016 19.01.2017 Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Spundiņu purvs" 19.04.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0098 Madonas novads, Liezēres pagasts, "Ivīši" 05.04.2016 30.05.2016 Urbuma likvidācija Urbumi DB Nr.7397 un DB Nr.20494 08.04.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0097 Madonas novads, Liezēres pagasts, "Personīgās palīgsaimniecības" 05.04.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.04.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0096 Rīga 01.04.2016 14.06.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Tirdzniecības centra "Depo" izpētes laukums 04.04.2016  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0095 Rūjienas novads, Ipiķu pagasts, "Vidusigaļi" 01.04.2016 31.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.04.2016  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0094 Rūjienas novads, Ipiķu pagasts, "Rotas" 01.04.2016 31.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.04.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS16ZD0093 Latvijas teritorija 31.03.2016 30.03.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 05.04.2016  
SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" Nr.CS16ZD0092 Latvijas teritorija 31.03.2016 30.03.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana DUS, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumu poligoni un cūku nobarošanas kompleksi 05.04.2016  
SIA "ADVORS" Nr.CS16ZD0091 Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, "Jaunakmenīši" un "Akmeņkalni 1" 30.03.2016 29.10.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Jaunakmenīši" 25.04.2016  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0090 Ikšķiles novads, Ikšķiles pilsēta, "Dainu iela 4A" 30.03.2016 15.08.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Ikšķile" 18.04.2016  
SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" Nr.CS16ZD0089 Durbes novads, Tadaiķu pagasts, "Kūmas" 30.03.2016 15.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.04.2016  
SIA "Šurfs" Nr.CS16ZD0088 Latvijas teritorija 30.03.2016 29.03.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 05.04.2016  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS16ZD0087 Viļānu novads, Viļānu pilsēta, "Saules iela" un "Maltas upe" 23.03.2016 21.08.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Tilts pār Maltas upi 05.04.2016  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS16ZD0086 Latvijas teritorija 23.03.2016 22.03.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte DUS, nelielas naftas bāzes, katlu mājas, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 31.03.2016  
SIA "EKO OSTA" Nr.CS16ZD0085 Latvijas teritorija 23.03.2016 22.03.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana DUS, nelielas naftas bāzes, katlu mājas, cietu sadzīves atkritumu izgāztuves, bīstamo atkritumu uzglabāšanas, pārstrādes iekārtu, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 31.03.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0084 Latvijas teritorija 22.03.2016 21.03.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana DUS, nelielas naftas bāzes, katlu mājas, atkritumu izgāztuves un poligoni, HES darbības ietekmētās teritorijas un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 30.03.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0083 Ventspils novads, Ugāles pagasts, "Dziļie atvari" 18.03.2016 26.07.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Smilts-grants un smilts atradne "Atvari" 21.03.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0082 Babītes novads, Salas pagasts, "Lāse 18.03.2016 18.04.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.8758 22.03.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0081 Babītes novads, Salas pagasts, "Horizonts" 18.03.2016 18.04.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.9467 22.03.2016  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0080 Kocēnu novads, Bērzaines pagasts, "Zilūži" 18.03.2016 07.07.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.03.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0079 Limbažu novads, Skultes pagasts, "Miezīši" 16.03.2016 30.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.03.2016  
SIA "Firma L4" Nr.CS16ZD0078 Valkas novads, Valkas pilsēta, "Tālavas iela 67" 16.03.2016 13.06.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Valka" 21.03.2016  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0077 Stopiņu novads 16.03.2016 15.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.03.2016  
SIA "Vidzemes ūdens" Nr.CS16ZD0076 Kokneses novads, Kokneses pagasts, "Sidrabi" 16.03.2016 01.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 30.03.2016  
SIA "KNAUF" Nr.CS16ZD0075 Salaspils novads, Salapils pagasts 11.03.2016 10.03.2041 Derīgo izrakteņu ieguve Ģipšakmens atradne "Salaspils" 16.03.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0074 Latvijas teritorija 11.03.2016 10.03.2017 Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 16.03.2016  
SIA "ARHAJS" Nr.CS16ZD0073 Latvijas teritorija 11.03.2016 10.03.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves  16.03.2016  
SIA Grundbau Nr.CS16ZD0072 Latvijas teritorija 10.03.2016 09.03.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 17.03.2016  
SIA "DKD" Nr.CS16ZD0071 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Cielavas" 09.03.2016 07.05.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 22.03.2016  
SIA "LATGALES ARTĒZISKĀ AKA" Nr.CS16ZD0070 Alūksnes novads, Ilzenes pagasts, "Siveci-3" 08.03.2016 29.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.03.2016  
SIA "ĢEO Resursi" Nr.CS16ZD0069 Siguldas novads, Allažu pagasts, "Valsts meži 8042" un Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, "Laugas purvi" 08.03.2016 30.04.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte Kūdras atradne "Laugas purvs" 01.02.2017.  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0068 Rīga, Ganību dambis 19A 07.03.2016 15.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.03.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0067 Latvijas teritorija  07.03.2016 06.03.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 09.03.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0066 Latvijas teritorija  07.03.2016 06.03.2017 Ģeoekoloģiskā izpēte Degvielas uzpildes stacija, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas, piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas 09.03.2016  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0065 Amatas novads, Drabešu pagasts, "Meža Cīruļi" 04.03.2016 22.07.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Meža Cīruļi" 18.03.2016  
SIA "EURO MINING GROUP" Nr.CS16ZD0064 Mārupes novads, "Misiņi-1" 03.03.2016 08.09.2040 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Misiņi-1" 04.03.2016  
SIA "SV SOLUTIONS" Nr.CS16ZD0063 Latvijas teritorija 03.03.2016 04.03.2017 Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 04.03.2016  
SIA "KAUDŽU PURVS" Nr.CS16ZD0062 Gulbenes novads, Rankas pagasts, "Lejas-Palsas" un "Kaudžu purvs" 01.03.2016 05.05.2033 Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Gaujaslīču (Kaudzīšu) purvs" 30.06.2016  
AS "Ģeoserviss" Nr.CS16ZD0061 Rīga 01.03.2016 06.04.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Dzīvojamo un sabiedrisko ēku kompleksa būvlaukums 03.03.2016  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0060 Latvijas teritorija 01.03.2016 28.02.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana DUS, nelielas degvielas noliktavas, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves un lopkopības fermas 02.03.2016  
SIA "KVL Baltic" Nr.CS16ZD0059 Mārupes novads, "Lielstraumes" 01.03.2016 31.12.2040 Derīgo izrakteņu ieguve Smilts atradne "Lielstraumes" 08.03.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0058 Cesvaines novads, Cesvaines pilsēta, "Mucenieki" 29.02.2016 10.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 02.03.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0057 Baldones novads, Baldones pagasts, "Kubas" 29.02.2016 22.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.03.2016  
SIA "RD Kūdra" Nr.CS16ZD0056 Līvānu novads, Jersikas pagasts, "Valsts mežs" 29.02.2016 28.06.2040 Derīgo izrakteņu ieguve Kūdras atradne "Pētermuižas purvs" 07.03.2016  
SIA "3D GEO" Nr.CS16ZD0055 Latvijas teritorija 25.02.2016 24.02.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 26.02.2016  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS16ZD0054 Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Viesturi" 25.02.2016 30.05.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Viesturi" 02.03.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0053 Latvijas teritorija 24.02.2016 23.02.2017 Derīgo izrakteņu meklēšana Perspektīvās derīgo izrakteņu iegulas 26.02.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0052 Gulbenes novads, Gulbenes pilsēta, "Raiņa iela "Saviena"" 24.02.2016 30.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.02.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0051 Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, "Jaunķidēni" 23.02.2016 30.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.02.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0050 Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, "Niedrāji" 22.02.2016 12.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.02.2016  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS16ZD0049 Carnikavas novads, Kalngales ciems, Svīres iela 9 19.02.2016 20.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 03.03.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS16ZD0048 Iecavas novads, "Upes iela 19" 18.02.2016 05.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.02.2016  
SIA "Kugrainis" Nr.CS16ZD0047 Salas novads, Salas pagasts, "Ievlejas" 18.02.2016 24.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 24.02.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0046 Beverīnas novads, Brenguļu pagasts, "Mažupes" 18.02.2016 30.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.02.2016  
SIA "ReWater" Nr.CS16ZD0045 Vecpiebalgas novads, Kaives pagasts, "Uplejas" 18.02.2016 30.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 29.02.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0044 Stopiņu novads 17.02.2016 30.04.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Saurieši" 22.02.2016  
SIA "GEOL-ITA" Nr.CS16ZD0043 Latvijas teritorija 16.02.2016 15.02.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 22.02.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0042 Daugavpils, "Ostrovska iela 2" 15.02.2016 21.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 18.02.2016  
SIA "Valgme" Nr.CS16ZD0041 Tukuma novads, Pūres pagasts, "Ceriņi" 15.02.2016 31.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 19.02.2016  
SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" Nr.CS16ZD0040 Ķeguma novads, Tomes pagasts, "Spārītes" 15.02.2016 20.03.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana Siltumsūkņa kolektora urbumu ierīkošana 03.03.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0039 Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Dzirnas", "Skujenieki-1", "Skujenieki 2" un "Birzgaļi" 12.02.2016 31.08.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Skujenieki" 15.02.2016  
SIA "GESL" Nr.CS16ZD0038 Latvijas teritorija 11.02.2016 10.02.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves 12.02.2016  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0037 Balvu novads, Briežuciema pagasts, "Ķirši" 10.02.2016 05.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.02.2016  
SIA "OBIS" Nr.CS16ZD0036 Baltinavas novads, "Audzes" 10.02.2016 05.05.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 12.02.2016  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS16ZD0035 Jelgavas novads, Svētes pagasts, "Melderi" 10.02.2016 23.04.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Melderi" 12.02.2016  
SIA "DIIP" Nr.CS16ZD0034 Talsu novads, Strazdes pagasts, "Strautmalas" 09.02.2016 01.05.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants atradne "Strautmalas" 03.03.2016  
SIA "GESL" Nr.CS16ZD0033 Mārupes novads, "Ķoņi" 09.02.2016 30.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Ķoņi" 09.02.2016  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS16ZD0032 Mārupes novads, "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 08.02.2016 01.04.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 10.02.2016  
SIA "AMECO vide" Nr.CS16ZD0031 Latvijas teritorija 08.02.2016 07.02.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, atkritumu izgāztuves, rūpnieciskās apbūves teritorijas un piesārņotas teritorijas 10.02.2016  
SIA "Terra projekti" Nr.CS16ZD0030 Ventspils novads, Vārves pagasts, "Granti" 05.02.2016 04.04.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Granti" 10.02.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0029 Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Kuiti" 03.02.2016 20.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 05.02.2016  
SIA "AB-GEO" Nr.CS16ZD0028 Viesītes novads, Elkšņu pagasts, "Zālītes" 02.02.2016 20.02.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.16465 08.02.2016  
SIA "PĻAVIŅU DM" Nr.CS16ZD0027 Krustpils novads, Variešu pagasts, "Karjers "Aiviekste"" 29.01.2016 28.01.2041 Derīgo izrakteņu ieguve Dolomīta atradne "Aiviekste-kreisais krasts"   04.02.2016  
SIA "Profundum" Nr.CS16ZD0026 Grobiņas novads, Bārtas pagasts, "Valsts mežs Bārta" 25.01.2016 03.05.2016 Ģeoloģiskā izpēte Kūdras atradne "Palta (Tīreļa) purvs" 10.03.2016  
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" Nr.CS16ZD0025 Garkalnes novads, Inčukalna novads un Ropažu novads 22.01.2016 01.03.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma "Vangaži-Skuķīši" izpētes laukumi 01.02.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0024 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, Upes iela 20 22.01.2016 21.01.2017 Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.3460, DB Nr.3464 un DB Nr.3456 02.02.2016  
SIA "TOTAS" Nr.CS16ZD0023 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, Upes iela 21 22.01.2016 21.01.2017 Urbumu likvidācija Urbumi DB Nr.7791, DB Nr.7799, DB Nr.7800 un DB Nr.3455 02.02.2016  
SIA "Vides un Ģeo projekti" Nr.CS16ZD0022 Brocēnu novads, Remtes pagasts, "Silenieki" 21.01.2016 23.04.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Silenieki" 25.01.2016  
SIA "GROUND WATER" Nr.CS16ZD0021 Olaines novads, Olaines pagasts, "Puķulejas" 18.01.2016 29.02.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 25.01.2016  
SIA "GESL" Nr.CS16ZD0020 Mārupes novads, "Ķoņi" 18.01.2016 30.01.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Ķoņi" 20.01.2016  
SIA "BALTICGEO" Nr.CS16ZD0019 Jūrmala, Dzintaru prospekts 25 18.01.2016 26.02.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Dzīvokļu ēkas būvlaukums 25.01.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0018 Kandavas novads, Kandavas pagasts, "Gruntnieki" 15.01.2016 29.01.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 22.01.2016  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0017 Rīga, Dārza iela 5 15.01.2016 29.02.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte Dienesta viesnīcas būvlaukums 18.01.2016  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS16ZD0016 Stopiņu novads 13.01.2016 13.05.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte Ūdensgūtne "Getliņi" 22.01.2016  
SIA "AB TERMO" Nr.CS16ZD0015 Talsu novads, Abavas pagasts, "Antnieki" 13.01.2016 29.02.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 26.01.2016  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS16ZD0014 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Brīvnieki 1" 12.01.2016 01.12.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Brīvnieki 1" 15.01.2016  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS16ZD0013 Salaspils novads, Salaspils pagasts, "Lejasbrīvnieki" 12.01.2016 01.12.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts atradne "Lejabrīvnieki" 15.01.2016  
SIA "ĢEO" Nr.CS16ZD0012 Olaines novads, Olaines pagasts, "RIOM R" 08.01.2016 10.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.01.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0011 Aizputes novads, Kazdangas pagasts, "Bojas" 07.01.2016 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Mucenieki-LVM" 11.01.2016  
Latvijas Universitāte Nr.CS16ZD0010 Salaspils novads, Salaspils pagasts un Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, "Rīgas HES" 07.01.2016 09.04.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte  Rīgas HES teritorija 21.01.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0009 Rucavas novads, Dunikas pagasts, "Valsts mežs Dunika" 07.01.2016 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Liepieni-LVM" 11.01.2016  
SIA "ARHAJS" Nr.CS16ZD0008 Valmiera, "Matīšu šoseja 5" 07.01.2016 15.01.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte  Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvlaukums 14.01.2016  
AS "Ceļuprojekts" Nr.CS16ZD0007 Latvijas teritorija 07.01.2016 06.01.2017 Inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būves  12.01.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0006 Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, "Gutas mežs" 07.01.2016 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Staškeviči 2" 11.01.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS16ZD0005 Madonas novads, Ļaudonas pagasts, "Apšēni" 07.01.2016 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Apšēni" 11.01.2016  
SIA "AJ SERVISS" Nr.CS16ZD0004 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, "Birzgaiļi" 07.01.2016 02.02.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.01.2016  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS16ZD0003 Ropažu novads, "Anrī" 06.01.2016 29.01.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.12787  08.01.2016  
SIA "Geolite" Nr.CS16ZD0002 Tukuma novads, Tukuma pilsēta, Lielā iela 18 un Pauzera iela 7 06.01.2016 01.07.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte  Sporta zāles un stadiona izpētes laukums 08.01.2016  
SIA "EKOHELP" Nr.CS16ZD0001 Latvijas teritorija 04.01.2016 03.01.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana   18.01.2016  
SIA "ĢEO Resursi" Nr.CS15ZD0470 Talsu novads, Ārlavas pagasts, "Krastkalni" un "Purvāji" 28.12.2015 28.02.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte  Kūdras atradne "Sārāju (Pūņu) purvs" 18.02.2016  
IK "Latgales ģeologs" Nr.CS15ZD0469 Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, "Ostrovi-7" 23.12.2015 01.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.01.2016  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS15ZD0468 Apes novads, Apes pagasts, "Kalpaki 2" 23.12.2015 10.02.2016 Urbuma  likvidācija Urbums DB Nr.6913 05.01.2015  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS15ZD0467 Amatas novads, Zaubes pagasts, "Mežs" 22.12.2015 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Untiņi" 23.12.2015  
Fiziska persona Nr.CS15ZD0466 Ropažu novads, "Viļņi", "Viļņukalns" 22.12.2015 21.12.2040 Derīgo izrakteņu ieguve  Smilts-grants, smilts un dolomīta atradne "Viļņi" 08.01.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS15ZD0465 Ozolnieku novads, Cenas pagasts, "Valsts mežs" 22.12.2015 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts atradne "Tetele" 23.12.2015  
SIA "Kugrainis" Nr.CS15ZD0464 Dobeles novads, Dobeles pagasts, "Bāliņi" 22.12.2015 08.01.2016 Urbuma ierīkošana  Ūdens ieguves urbums 05.01.2016  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS15ZD0463 Kandavas novads, Zantes pagasts, "Zantes mežs" 22.12.2015 12.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Gaismas" 23.12.2015  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS15ZD0462 Auces novads, Bēnes pagasts, "Slakteri" 22.12.2015 01.03.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.12766  23.12.2015  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS15ZD0461 Jūrmala, "Ķemeri 6104" 22.12.2015 31.05.2016 Ģeoloģiskā papildizpēte  Dziedniecības dūņu atradne "Slokas" 28.12.2015  
SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" Nr.CS15ZD0460 Dobeles novads, Naudītes pagasts, "Bungas" 22.12.2015 01.03.2016 Urbuma likvidācija Urbums DB Nr.10254  23.12.2015  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS15ZD0459 Baldones novads, Baldones pilsēta, Rīgas iela 55A 18.12.2015 10.02.2016 Urbuma ierīkošana   Ūdens ieguves urbums 22.12.2015  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS15ZD0458 Jūrmala, Brīvības prospekts 68 18.12.2015 01.03.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 23.12.2015  
SIA "Geolite" Nr.CS15ZD0457 Inčukalna novads 18.12.2015 10.05.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte  Autoceļa A2 pārvada uz Vangažiem un Sēnītes satiksmes mezgla izpētes laukums 21.12.2015  
SIA "Voltjen" Nr.CS15ZD0456 Latvijas teritorija 17.12.2015 16.12.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte  I kategorijas būves 05.01.2016  
SIA "AB-GEO" Nr.CS15ZD0455 Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, "Pēterupe" 16.12.2015 22.12.2015 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 17.12.2015  
Fiziska persona Nr.CS15ZD0454 Mazsalacas novads, Ramatas pagasts, "Saklaura purvs" 16.12.2015 30.11.2017 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana  Saklaura purvs 28.12.2015  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS15ZD0453 Ropažu novads, "Anrī" 15.12.2015 03.02.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums  21.12.2015  
SIA "DekoGeoBalts" Nr.CS15ZD0452 Alūksnes novads, Ziemera pagasts, "Jaunrautiņas" 14.12.2015 01.12.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un smilts atradne "Jaunrautiņas" 17.12.2015  
SIA "Leonīda Lobānova" Nr.CS15ZD0451 Babītes novads, Babītes pagasts, "Zvejnieki" 11.12.2015 01.02.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 14.12.2015  
SIA "TOTAS" Nr.CS15ZD0450 Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Alus darītava" un "Kroņauces dzirnavas" 10.12.2015 29.02.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte  Ūdensgūtne "Tērvetes alus" 15.12.2015  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS15ZD0449 Cēsu novads, Cēsu pilsēta, "Cīrulīšu iela 68" 10.12.2015 01.03.2016 Hidroģeoloģiskā izpēte  Ūdensgūtne "Cīrulīši" 14.12.2015  
SIA "AB TERMO" Nr.CS15ZD0448 Saldus novads, Saldus pagasts, "Sidrabi" 10.12.2015 04.02.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 21.12.2015  
SIA "GEO CONSULTANTS" Nr.CS15ZD0447 Stopiņu novads 10.12.2015 01.06.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts atradne "Spriguļi" 15.12.2015  
SIA "Brasa SBS" Nr.CS15ZD0446 Ogres novads, Ogresgala pagasts, "Tālrīti" 10.12.2015 10.02.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts-grants un dolomīta atradne "Tālrīti" 17.12.2015  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS15ZD0445 Latvijas teritorija 09.12.2015 08.12.2016  Ģeoekoloģiskā izpēte    11.12.2015  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS15ZD0444 Latvijas teritorija 09.12.2015 08.12.2016 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana   14.12.2015  
SIA "ŪDENSLĪNIJA" Nr.CS15ZD0443 Madonas novads, Lazdonas pagasts, "Klauģulejas" 07.12.2015 15.01.2016 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 11.12.2015  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS15ZD0442 Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts, "Zobēni" 07.12.2015 15.01.2016 Urbuma ierīkošana
Ūdens ieguves urbums 
14.12.2015  
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Nr.CS15ZD0441 Latvijas teritorija 04.12.2015 03.12.2016 Ģeofizikālā izpēte Zemes garozas virsējā slāņa zemes dzīļu īpašības 23.03.2016  
SIA "Azurīts" Nr.CS15ZD0440 Latvijas teritorija 04.12.2015 03.12.2016 Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana   11.12.2015  
SIA "Azurīts" Nr.CS15ZD0439 Latvijas teritorija 04.12.2015 03.12.2016 Ģeoekoloģiskā izpēte  Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 11.12.2015  
SIA "Azurīts" Nr.CS15ZD0438 Latvijas teritorija 04.12.2015 03.12.2016 Inženierģoloģiskā izpēte  I kategorijas būves 11.12.2015  
SIA "ĢEOPLUS" Nr.CS15ZD0437 Latvijas teritorija 08.12.2015 07.12.2016 Inženierģoloģiskā izpēte  I kategorijas būves 11.12.2015  
SIA "ATVV AKA" Nr.CS15ZD0436 Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, "Cielavas" 03.12.2015 20.12.2015 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 08.12.2015  
SIA "Terra projekti" Nr.CS15ZD0435 Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, "Medņi" 03.12.2015 02.01.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā smilts atradne "Medņi" 10.12.2015  
SIA "Geolite" Nr.CS15ZD0434 Olaines novads, Olaines pagasts, "Administratīvais-kultūras centrs" 03.12.2015 01.06.2016 Inženierģeoloģiskā izpēte  Sākumskolas sporta zāles izpētes laukums 09.12.2015  
SIA "AB TERMO" Nr.CS15ZD0433 Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, "Bāči" 01.12.2015 16.12.2015 Urbuma ierīkošana Ūdens ieguves urbums 07.12.2015  
SIA "Rīgas būve" Nr.CS15ZD0432 Ikšķiles novads, Ikšķiles pilsēta, Māras iela 35 30.11.2015 09.01.2016 Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana  Siltumsūkņu kolektoru urbumu ierīkošana 14.12.2015  
SIA "Zemes Puse" Nr.CS15ZD0431 Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, "Granāti" 26.11.2015 31.03.2016 Ģeoloģiskā izpēte  Perspektīvā dolomīta atradne "Granāti"

27.11.2015

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.02.2020