VVD logo

ERAF projekti

Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi 13.01.2017.

Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi 20.10.2016.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi”sanācijas darbi 06.07.2016.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi”sanācijas darbi 11.04.2016.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi”sanācijas darbi 05.01.2016.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 15.10.2015.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 15.07.2015.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 02.04.2015.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 30.12.2014.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 23.11.2014.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 27.07.2014.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 22.05.2014.

Pamatojums projekta Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 sarunu procedūrai, iepriekš nepublicējot ziņojumu par līgumu, piemērošanai  03.09.2015. 

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 23.04.2014.

Lēmums Valsts Vides dienesta organizētajā sarunu procedūrā „Par grozījumiem iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība”, Nr. VVD/CS/2010/1-09”, identifikācijas Nr. VVD/2014/13/CS/ERAF 20.05.2014.

Lēmums Valsts vides dienesta organizētajā sarunu procedūrā „Par grozījumiem iepirkuma līgumā „Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi”, Nr. VVD/CS/2010/1-10”, identifikācijas Nr. VVD/2014/12/CS/ERAF 20.05.2014.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 28.03.2014.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 21.09.2012.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 24.09.2010.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi (1 - projekts) 29.12.2009. 

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi (2 - vispārīga informācija) 29.12.2009.  

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” fotoalbums 

Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē veic četru atkritumu krātuvju demontāžu; bīstamie atkritumi izņemti un atsūknēti 06.08.2015.

Vēsturiski piesārņotās vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" sanācijas darbi 02.07.2015.

Lēmums Valsts vides dienesta organizētajā sarunu procedūrā „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija", identifikācijas Nr. VVD/2015/06/CS/ERAF 22.05.2015.

 

Pamatojums sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/14/CS/ERAF 22.04.2014. – sarunu procedūra pārtraukta ar 20.05.2014.

Pamatojums sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/13/CS/ERAF 22.04.2014.

 

 

Pamatojums sarunu procedūrai Nr. VVD/2014/12/CS/ERAF 28.03.2014.

 

Vēsturiski piesārņoto Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmoss" sanācijas darbi, 01.10.2012.

 

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana, 01.12.2009. (07.06.2010.)

Vienotas vides informācijas sistēmas izveidošana – 2. etaps, 01.12.2009. (08.06.2012.)

 

ATKLĀTA KONKURSA „Pazemes ūdens līmeņu mērīšanas aprīkojuma iegāde" (id.Nr.VVD/CS/2009/12/002/ERAF) NOLIKUMS, 30.09.2009.

 

ATKLĀTA KONKURSA „Kravas automašīnu iegāde” (id.Nr.VVD/CS/2009/10/004/ERAF) NOLIKUMS, 30.09.2009.

 

Cenu aptaujas „Mobilās laboratorijas pazemes ūdens paraugu ņemšanai un ūdens līmeņa noteikšanai automašīnu iegāde”, identifikācijas Nr. VVD/CS/2009/13/002/ERAF, nolikums, 29.09.2009.

Cenu aptaujas „Mobilās laboratorijas pazemes ūdens paraugu ņemšanai un ūdens līmeņa noteikšanai aprīkojuma iegāde”, identifikācijas Nr. VVD/CS/2009/14/002/ERAF nolikums, 29.09.2009.

 

Cenu aptaujas „Aprīkojuma iegāde mobilajai laboratorijai”, identifikācijas Nr. VVD/CS/2009/11/004/ERAFnolikums, 29.09.2009.

 

Cenu aptaujas „Tvana gāzes analizatora un datora ar programmatūru iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. VVD/CS/2009/15/003/ERAF nolikums, 29.09.2009.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020