VVD logo

Latvijas- Šveices sadarbības programma

Projekta 'Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" noslēguma konference 1.06.2017.

Valsts vides dienesta (VVD) praktiskajā konferencē, kas 1.jūnijā notika Rīgas Brīvostas pārvaldē, pašmāju un ārzemju eksperti apkopoja Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija-Sarkandaugavas teritorijā” īstenošanas gaitā paveikto. Ar labāko pieredzi sanācijas projektu realizēšanā dalījās Baltijas valstu un Šveices pārstāvji.

Sarkandaugavas piesārņotā teritorija Nacionālajā programmā „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ir ierindota starp vietām, kas uzskatāmas par visvairāk piesārņotām Latvijas teritorijā. Šīs teritorijas vēsturiski tika izmantotas naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. Piesārņojums ar naftas produktiem Sarkandaugavā izveidojās 20. gadsimta 60.–70. gados, kad teritorijas apsaimniekotājs bija Padomju Savienības armija.

Projekta īstenošanas laikā no Sarkandaugavai un Mīlgrāvja kanālam pieguļošajām vēsturiski piesārņotajām teritorijām atsūknētas un nodotas reģenerācijai 1721 tonna naftas produktu, kā arī ekskavētas un nodotas pārstrādei vairāk nekā 7122 tonnas ar viskoziem un asfaltveidīgiem naftas produktiem piesārņotas grunts. Gar Sarkandaugavas attekas krastu ir izbūvēta 376 metrus gara ūdens necaurlaidīga rievsiena un drenāžas sistēma. Gar Mīlgrāvja kanāla krastu - 110 metrus gara drenāžas sistēma. Patlaban ir pilnībā pabeigti visi projekta abās kārtās plānotie sanācijas darbi kopumā 8 ha platībā.

Kopumā projekta īstenošanā ieguldīti 15,3 miljoni Šveices franku. No tiem 85 %, kas veido 13 miljonus Šveices franku, finansējusi Šveices valdība.

Gan Lietuvas pārstāve Rasa Radiene, gan Igaunijas Vides ministrijas pārstāvis Olavs Ojala savās prezentācijās raksturoja situāciju ar piesārņoto vietu klasifikāciju, kas atšķiras no Latvijā pastāvošās, gan sniedza ieskatu sanācijas projektos apgūtos Eiropas fondu līdzekļu izlietojumā. Šveices eksperti Ingo Šope, Reto Tiecs un Roberto Rosi informēja par nozīmīgākajiem piesārņoto vietu sanācijas projektiem, kas īstenoti Šveicē, sanācijas projektu tiesisko regulējumu un pēcsanācijas monitoringu.

Ekspertu prezentācijas 1.06.2017.

Remediation of historically polluted sites in Sarkandaugava ( Dr. Henning Wallner)

Contaminated sites management in Lithuania ( Rasa Radiene)

Remediation projects in Estonia ( Olav Ojala)

The management of contaminated sites in Switzerland ( Reto Tietz)

Mercury contamination in the Canton Valais Switzerland ( Ingo Schoppe)

Post remediation monitoring concept ( Roberto Rossi)

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” progress 8.06.2016.

Sarkandaugavas vēsturiskā piesārņojuma attīrīšanas darbi jau pusē; teritoriju attīrīs līdz 2017. gadam 25.08.2015.

TV 24 Rīga raidījums "Būtu zinājis" par Sarkandaugavas teritorijas sanācijas darbu praktiskajiem aspektiem un vides uzlabojumiem pēc teritorijas attīrīšanas 14.05.2015. - sižets sākot ar 12:36 (min)

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” pieteikts "Pasaules enerģijas balvai 2015" 22.10.2014.

Projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā"  progress 22.07.2014.    

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā 14.10.2013.

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā 27.10.2009, (06.01.2010.)

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020