VVD logo

LVAFA (2018)

 

 

Noslēdzies projekts “VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana

2018.gadā decembrī tika pabeigta projekta “VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana” ieviešana, kas notika saskaņā ar noslēgto Vienošanos Nr.1-20/20, kura 2018.gada 08. martā  tika noslēgta star Valsts vides dienestu (VVD) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (LVAFA).

Projekta mērķis bija Valsts vides dienesta (turpmāk VVD) darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana, palīdzot darbiniekam izprast savas profesionālās robežas, attīstot spējas strādāt komandā, pareizi plānot darba stratēģiju, kas ļautu darbiniekam un kolektīvam samazināt stresa faktorus un to ietekmi pildot tiešās darba funkcijas, nepieļautu darbinieka profesionālo izdegšanu, tādējādi palielinot VVD darbinieku veiktspēju  vides aizsardzības un kontroles funkcijas veikšanā un nodrošinot uz rezultātu orientētu iestādes darbību.

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, tika veiktas gan kolektīvās gan individuālās apmācības palielinot VVD  darbinieku profesionālo efektivitāti strādājot paaugstinātas darba intensitātes un stresa situācijās.

 Lielais vakanču skaits, ko izraisa gan valsts pārvaldes negatīvais tēls, gan zemais atalgojums, rada dažādas vājās puses darbam valsts pārvaldē un tajā skaitā arī VVD.  Uzticēšanās, atvērtuma, kolēģu atbalsta darba problēmu situācijās trūkums ne reti atstāj negatīvu iespaidu uz darbinieka tiešo pienākumu izpildi, rada stresa situācijas un noved pie izdegšanas sindroma. Viena no VVD pamatfunkcijām ir spēja ātri reaģēt un uzņemties vadību avāriju situācijās un avāriju gadījumos. Realizējot projekta aktivitātes būtiski tika uzlabota VVD darbinieku darba vide, tika apgūtas iemaņas un spējas pareizi rīkoties stresa situācijās, kontrolēt indivīda emocionālo stāvokli, attīstīs saskarsmes prasmes.

2018.gadā VVD centrālajā ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā tika ierīkots avāriju situāciju un avāriju koordinācijas centrs, kur šādu situāciju gadījumos VVD darbinieki būs spiesti uzturēties ilgstoši paaugstinātas spriedzes apstākļos, tāpēc, līdzīgi kā pārējiem darbiniekiem, kuri risina darba jautājumus ārpus darba laika, vai ir atgriezušies pēc inspekcijām uz darba telpām, ir nepieciešama “restarta” telpa, kur atgūties un kaut uz brīdi atslēgties no stresa situācijas un atgūt emocionālo līdzsvaru. Projekta “VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana” ietvaros šāda telpa tika ierīkota.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta “Zaļās izcilības balvas” šogad saņēmuši 18 uzņēmumi un pašvaldības

Pasniegts Valsts vides dienesta (VVD) apbalvojums “Zaļās izcilības balva”. Ar to tika apbalvoti 18 uzņēmumi un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, lai mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, uzrunājot laureātus balvas pasniegšanas ceremonijā Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, uzsvēra: ““Zaļā izcilības balva” ir veids, kā mēs varam pateikt: “Paldies, ka Latvijā ir tādi uzņēmēji!”, kā arī izcelt pozitīvos piemērus, lai ikviens spētu saskatīt ieguvumus zaļās apziņas integrēšanai savā darbībā un ikdienas procesos. Vēlos izcelt to, ka Valsts vides dienesta veidotajā “zaļajā sarakstā” tiek vērtēti ne tikai uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, bet arī pašvaldības!”

Par vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi mazināšanā balvu saņēma SIA “PF Vecauce”, akciju sabiedrība “Cesvaines piens”, SIA “Vinda”, SIA “Daile Agro”, akciju sabiedrība “Madara Cosmetics”, SIA “Axon Cable”,SIA “Brabantia Latvia”, SIA “Jensen Metal”, SIA “LEAX Rēzekne”, SIA “Neste Latvija” naftas produktu terminālis Rīgā, Laivinieku ielā 5, SIA “Lestene”, zemnieku saimniecības “Lūsēni” un “Stārķi” (Daugavpils novada Sventes pagasts), SIA “Pils rajona namu pārvalde”. Ar “Zaļās izcilības balvu” tika apbalvotas arī trīs pašvaldības – Valmieras pilsētas pašvaldība, Rucavas novada pašvaldība un Alūksnes novada pašvaldība.

“Zaļās izcilības” veicināšanas balva šogad tika pasniegta zemnieku saimniecībai “Stārķi” (Viļakas novada Susāju pagasts).

Uzņēmumi un pašvaldības VVD „Zaļā saraksta” statusu iegūst uz 3 gadiem. Šajā laikā tie bauda lielāku VVD uzticību.

VVD “Zaļās izcilības balvas” pasniegšanu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VVD eksperti apgūst lietuviešu pieredzi piesārņojošo darbību atļauju izsniegšanā

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta „Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju” ietvaros no 24.līdz 26. jūlijam Valsts vides dienesta (VVD) reģionālo vides pārvalžu Atļauju daļu vadītāji un eksperti apmeklēja Lietuvu.

VVD ekspertiem bija iespēja iepazīties ar Lietuvas Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta darbu un piesārņojošu darbību atļauju izsniegšanas procesu Lietuvā, apmeklēt pārtikas iepakojuma ražošanas uzņēmumu AS „LIETPAK” , AS „Kauņas tilti” asfaltbetona rūpnīcu un elektronisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu AS „NOVITERA”.

VVD darbinieki un Lietuvas pārstāvji dalījās pieredzē par atļauju izsniegšanas procesu abās valstīs. VVD darbinieki un Lietuvas pārstāvji apsprieda Lietuvas kolēģu sagatavotos jautājumus par dažādu vides aizsardzības jautājumu risināšanu Latvijā. Vienlaikus tika veicināta starpvalstu savstarpējā sadarbība, lai nākotnē varētu turpināt starpinstitucionāli sadarboties vides aizsardzības jautājumu risināšanā.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apgūta Austrijas pieredze atkritumu apsaimniekošanas nozarē

Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki, īstenojot LVAF finansēto projektu „Atvedīsim labāko pieredzi uz Latviju”, no šī gada 11. līdz 15. jūnijam apmeklēja Austrijas Federālo vides aģentūru, kā arī uzņēmumus, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Austrijā.

Brauciena laikā VVD darbinieki tika iepazīstināti ar Austrijas Federālās vides aģentūras darbības mērķi un noteiktajiem uzdevumiem, Vīnes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, likumisko ietvaru saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu Austrijā, kontroles pasākumiem, nodokļu politiku Vīnē.

Tika apmeklēti arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu. Kompānijai “Tandler 48” -Vīnē atrodas 60 nolietoto preču pieņemšanas vietas, kur iespējams atstāt dažāda veida mantas, kas tālāk tiek nogādātas uz Tandler 48 veikalu. Iedzīvotāji par draudzīgām cenām, šajā veikalā tās var iegādāties.

VVD pārstāvji pabija arī Komposta rūpnīcu (Composting plant Lobau), kas ir viens no lielākajiem šāda profila uzņēmumiem Eiropā.

Vīnē atrodas trīs sadedzināšanas iekārtu kompleksi – Flötzersteig, Spittelau and Pfaffenau. VVD darbinieki apmeklēja Atkritumu sadedzināšanas iekārtu MVA Pfaffenau. Vīnes pilsētā kopš 2008. gada darbojas viens no Eiropā modernākajiem sadedzināšanas iekārtu un biogāzes kompleksiem MVA Pfaffenau. Biogāzes iekārtās tiek pārstrādāti pārtikas atkritumi, bet cietie atkritumi tiek novirzīti uz sadedzināšanas iekārtām.

Diskusijās ar Austrijas vides aģentūras pārstāvjiem tika pārrunāti atkritumu apsaimniekošanas jautājumi abās valstīs, vienlaicīgi, tika veicināts starpvalstu savstarpējais dialogs, lai nākotnē efektīvāk varētu sadarboties jautājumu, kas skar atkritumu apsaimniekošanas jomu, risināšanā.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pilnveido ķīmisko vielu kontroles formu un strādā pie ceļveža ķīmisko vielu pārvaldībā

Noslēdzies Latvijas vides fonda (LVAF) atbalstītā projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai” semināru cikls. Noslēguma seminārā, par kura mājvietu bija izvēlēta Liepāja, Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par to, kā praktiski rīkoties situācijās, kad jāpārliecinās par ķīmisko vielu, maisījumu identitāti. Aizvadītajā gadā tika apgūta paraugu noņemšanas prasme, tagad seminārā uzmanība tika pievērsta tam, kā rīkoties ar iegūtajiem paraugiem, cik operatīvi ir iespējams tos nogādāt laboratorijā un cik plašas ir laboratoriju iespējas, kā iegūt iespējami pilnvērtīgākus rezultātus.

Ja iepriekšējā seminārā dalībnieki pievērsās sadarbībai ar citām mūsu valsts iestādēm, kas iesaistītas ķīmisko vielu izmantošanas uzraudzībā, tad Liepājas seminārā uzmanība tika veltīta pārrobežu sadarbībai: Eiropas ķimikāliju aģentūras (ECHA) Foruma pārstāve Kristīne Kazerovska sniedza plašu ieskatu gan par aģentūras darbību, gan īstenotajiem projektiem, gan iespējām, kā vides speciālistiem izmantot ECHA piedāvāto palīdzību ķīmisko vielu pārvaldībā.

Kaut gan semināru cikls ir beidzies, projekta īstenošana turpinās. Šim turpinājumam tika veltīta Liepājas semināra praktiskā darba daļa – apkopojot projektā gūto pieredzi un atziņas, dalībnieki pilnveidoja ķīmisko vielu kontroles formu. Līdz rudenim tiks izstrādāts VVD ceļvedis ķīmisko vielu pārvaldībā. Tā mērķis - palīdzēt vieglāk orientēties informācijas klāstā.

____ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminārā pārņem pieredzi no citām ķīmiskās vielas un to maisījumus kontrolējošām institūcijām

Ar jauniem izaicinājumiem ir noslēdzies LVAF atbalstītā projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā” trešais seminārs, kas šoreiz notika Rīgā. Tā saturs pilnībā attaisnoja izvirzīto semināra tēmu - “VVD loma un vieta ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībā”. Veselības inspekcijas, Valsts darba inspekcijas, muitas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālistes, daloties pieredzē par šo iestāžu veiktajās ķīmisko vielu kontrolēs gūtajām atziņām, rosināja pārdomāt vides inspektoru veicamo pārbaužu principus un metodes. Skaidri iezīmējās fakts, ka kvalitatīvu VVD speciālistu veikto darbu, kas saistīts ar ķīmisko vielu kontroļu veikšanu ražošanā un profesionālā lietošanā, pamana uzreiz citas kontrolējošās iestādes, kuru darbs saistīts ar pārbaudēm produktos un izstrādājumos. Prezentācijas un tām sekojošā paneļdiskusija rosināja domas par labas pieredzes pārņemšanu vai piemērošanu Valsts vides dienesta darbā.

Otrā semināra diena tradicionāli tika veltīta uzņēmumu pārbaudēm. Seminārs Rīgā atšķīrās ar to, ka šoreiz trīs no četriem apmeklētajiem uzņēmumiem ne tikai izmanto ķīmiskās vielas, bet arī paši tās ražo. Tā bija jauna pieredze lielākai daļai vides inspektoru, kas deva iespēju plašāk, vispusīgāk izprast ķīmisko vielu kontroles aspektus. Aicinājumam iesaistīties projektā un ielaist ražotnē vairāk inspektorus, nekā tas ir ierasts tā sauktajās “rutīnas pārbaudēs”, atsaucās AS “Grindeks”, SIA “Latvijas Ķīmija", AS “Latvijas Finieris”, SIA “Stenders”. Šie uzņēmumi, tāpat kā ikviens, ir īpaši, un jau ierastajā projektā praktizētajā iespaidu, domu un viedokļu apmaiņā pēc veiktajām pārbaudēm vides speciālistiem bija daudz ko stāstīt un mācīties vienam no otra un gūtās pieredzes.

Jau sākot no pirmā semināra Valmierā, projekta ietvaros tiek veidots “Ceļvedis ķīmisko vielu un maisījumu kontrolei” (darba varianta nosaukums). Tajā tiks ietverta pēc iespējas visa vides speciālistiem vajadzīgā informācija (informācijas avoti), lai varētu izsniegt kvalitatīvas piesārņojošās darbības atļaujas un veikt kvalitatīvu un resursus taupošu (gan uzņēmumiem, gan VVD) ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas kontroli.

 Soli pa solim tuvojoties mērķim, šajā trešajā seminārā Rīgā semināra dalībnieki akcentēja būtiskākos ceļveža pagrieziena punktus. Un, kā jau tas notiek radošos procesos, raisīja jaunus diskusiju jautājumus, par kuru risinājumiem būs jāvienojas nākošajā seminārā Liepājā.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iepazīstas ar lietuviešu pieredzi vides prasību izvirzīšanā un kontrolē ostas termināļa un koģenerācijas stacijas darbībai

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta „Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju” ietvaros 2018.gada 17. un 18.maijā Valsts vides dienesta (VVD) Centrālās struktūrvienības, Lielrīgas, Liepājas un Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) darbinieki apmeklēja Lietuvu.

VVD ekspertiem un inspektoriem bija iespēja iepazīties ar Lietuvas Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta darbu, apmeklēt Klaipēdas pilsētas koģenerācijas (ražo gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju) staciju uzņēmumā „Fortum Klaipeda” un vienu no Klaipēdas ostas termināļiem uzņēmumā „Kroviniu Terminalas Ltd.”, kas pārkrauj dažāda veida vieglos (benzīnu u.tml.) naftas produktus un citas ķīmiskās vielas un maisījumus. VVD darbinieki iepazinās ar ostas termināļa uzņēmumā uzstādīto tvaiku rekuperācijas iekārtas darbību.

VVD darbinieki un Lietuvas pārstāvji dalījās pieredzē par ostas termināļiem izsniegtajās vides atļaujās izvirzāmajiem nosacījumiem un vides inspektoru veiktajiem kontroles pasākumiem. Vienlaikus tika veicināta starpvalstu savstarpējā sadarbība, lai nākotnē varētu turpināt starpinstitucionāli sadarboties vides aizsardzības jautājumu risināšanā (piemēram, smaku kontroles un atkritumu apsaimniekošanas jautājumi).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sācies jau trešais seminārs VVD darbiniekiem par aktualitātēm ķīmisko vielu pārvaldībā

Projekts “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā”, ko finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF), ir uzņēmis apgriezienus: no 21. līdz 23. maijam Rīgā notiek jau trešais no semināru cikla. Šoreiz apskatāmā tēma - “VVD loma un vieta ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībā”.

Lai precizētu VVD atbildību un iezīmētu būtiskākos aspektus par šo jautājumu, seminārā ar priekšlasījumiem piedalīsies Veselības inspekcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Muitas un Valsts darba inspekcijas speciālisti. Semināra uzdevums ir konkretizēt Valsts vides dienesta un citu ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībā iesaistīto iestāžu kompetences robežas. Dalībnieki izstrādās piedāvājumus, kā mazināt administratīvo slogu komersantiem, lai panāktu, ka kontrolējošās institūcijas nedublē pārbaudes uzņēmumos. Tādējādi samazinātos gan kontrolei nepieciešamais laiks, gan netiktu pieprasīts uzņēmumam atkārtoti atskaitīties par darbībām, par ko tas ir sniedzis informāciju jau citai kontrolējošai iestādei.  Projekta īstenotāji vēlas, lai no ķīmisko vielu pārvaldības šis princips pārceltos uz valsts uzraudzību kopumā.

Arī šajā seminārā VVD inspektori no visām reģionālajām vides pārvaldēm teorētiski izdiskutētos jautājumus nekavējoties pārbaudīs praksē, veicot tematiskās pārbaudes četros Rīgas uzņemumos, kas savā ražošanā lieto vai ražo ķīmiskās vielas un maisījumus.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ķīmisko vielu pārvaldībai veltītā seminārā apzina jomu regulējošos ES un Latvijas likumdošanas aspektus

Turpinot LVAF atbalstīto projektu “Kompetences celšana ķīmisko vielu pārvaldībai”, no 7. līdz 9. maijam Jelgavā notika jau otrais seminārs. Šī semināra trīs dienas bija veltītas tēmai “ES un Latvijas likumdošanas par darbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem aktualitātes”.

Ņemot vērā, ka tuvojas 2018. gada 31. maijs, pēc kura visām ķīmiskajām vielām, kuras saražo vai importē vairāk nekā vienu tonnu, ir jābūt reģistrētām, Valsts vides dienesta speciālistiem ir svarīgi pārzināt un izprast nianses REACH 2018 kontekstā. Seminārā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, kas ir Latvijas kompetentā iestāde attiecībā uz ķīmiskajām vielām un maisījumiem, speciālisti informēja vides inspektorus un reģionālo vides pārvalžu ekspertus par būtiskākajām izmaiņām, kam jāpievērš uzmanība ikdienas darbā. Tika turpināta no šī cikla semināriem pirmajā aizsāktā tēma par aizstājamo un ierobežojamo vielu licencēšanu, aizliegšanu. Šajā reizē jautājumu analizējām no juridiskā viedokļa. Tika aktualizēti jautājumi par prasībām Drošības datu lapās, ķīmisko vielu marķējumiem.

Nācās konstatēt, ka diezgan sarežģīta situācija ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā ir ar korektu, prasībām atbilstošu Drošības datu lapu pieejamību. Veicot kontroles uzņēmumos, vides inspektori ne vienmēr var saskarties ar labo praksi. SIA “Kompetences centrs” valdes locekle Ieva Vanaga sniedza paplašinātu skatījumu par Drošības datu lapās nepieciešamo informāciju un tās atspoguļošanas prasībām.

Seminārs turpināja vēl vienu jau Valmieras seminārā uzsākto tēmu – kādai un cik detalizētai jābūt informācijai, ko iekļauj piesārņojošo darbību atļaujās. Šoreiz valsts vides speciālistiem bija iespēja iepazīties ar komersantu viedokli, ko pauda Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, SIA projektu vadītāja Evija Skrastiņa.

Seminārā neizpalika arī būtiskā šī projekta semināru sastāvdaļa – kontroles uzņēmumos, kuru pārstāvji piedalījās arī semināra teorētiskajā jeb pievienotās vērtības daļā. Šoreiz uzņēmumi, kas bija gatavi uzņemt lielāku inspektoru skaitu, kā ierasts pārbaudēs, bija SIA “Poliurs” Ozolniekos, SIA “Tenachem” un SIA “Tenapors” Dobelē, SIA “SFM Latvia” Jelgavā.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminārā - jaunumi ES un Latvijas likumdošanā ķīmisko vielu pārvaldības jomā

No 7. līdz 9. maijam Jelgavā uz otro no četriem semināriem par ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem pulcēsies Valsts vides dienesta (VVD) inspektori un eksperti. Semināra tēma - “ES un Latvijas likumdošanas par darbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem aktualitātes”.

Trīs dienu laikā tiks izskatīti tie kontroļu un atļauju sagatavošanas aspekti, kam īpaši jāpievērš uzmanība saistībā ar ES regulās un direktīvās, kā arī LR likumdošanā veiktajiem grozījumiem un jaunajiem tiesību aktiem.

Jautājums ir īpaši aktuāls šobrīd, kad, sākot no 31. maija, vielām, kas tiek saražotas vai ievestas ES  vienas tonnas vai lielākā apjomā, jābūt reģistrētām. Par to, kāda situācija ir Latvijā, kādi riski sagaidāmi, semināra dalībniekus informēs kompetentās iestādes Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) speciālisti.

Darbs pie atļauju kvalitātes uzlabošanas turpināsies, uzklausot uzņēmēju viedokli par ķīmiskajām vielām piesārņojošo darbību atļaujās. Ieskatu šajā jautājumā sniegs SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvji, kam ir ievērojama pieredze, sniedzot konsultācijas un sagatavojot iesniegumus piesārņojošās darbības veikšanai.

Ķīmisko vielu un maisījumu Drošības datu lapas (DDL) – svarīgs dokuments, kas katram uzņēmējam, kurš strādā ar ķīmiskajām vielām, ir jāizmanto ikdienas darbā, lai nepieļautu kaitējumu cilvēka veselībai un videi. VVD inspektoriem un ekspertiem ir jāprot noteikt, vai DDL atbilst lietotajai vielai un vai tajā ir visa nepieciešamā informācija. SIA “Kompetences centrs” speciālisti palīdzēs atsvaidzināt iemaņas, gan norādīs uz specifiskām niansēm, ko svarīgi ievērot.

Arī šajā seminārā tiks turpināta pirmajā iesāktā prakse - iegūtās zināšanas nekavējoties tiek pārbaudītas un nostiprinātas, semināra dalībniekiem dodoties tematiskajās pārbaudēs uz četriem Jelgavas reģiona uzņēmumiem, kuru ražošanas procesos nozīmīgu lomu ieņem ķīmisko vielu un maisījumu izmantošana.

Projekts “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai”, kura sastāvdaļa ir šis seminārs, tiek īstenots ar LVAF finansiālu atbalstu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noslēdzies pirmais no semināru cikla “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai” četriem semināriem

Projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai”  pirmajā seminārā, ko Valsts vides dienests (VVD) rīko ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, VVD vides inspektorus un ekspertus ar Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām pret Eiropas un pasaules sabiedrību iepazīstināja Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā eksperte Dr. Chem Judīte Dipāne. VVD uzdevumus precizēja VVD Uzraudzības departamenta direktore Inese Kurmahere, Baltijas vides foruma projektu vadītājs Valters Toropovs iepazīstināja auditoriju ar stāstījumu par ķīmisko vielu lietošanas un kontroles vājajām vietām. VVD Jelgavas reģionālā vides pārvaldes  (RVP) direktora vietniece, atļauju daļas vadītāja Jolanta Ližus aktualizēja jautājumu – ko un cik daudz attiecībā uz ķīmiskajām vielām ir jāiekļauj atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai.

Jāuzsver, ka projektam ir multifunkcionāls raksturs, jo tā ietvaros tiek īstenots arī princips “Konsultē vispirms”, kam pievienojies VVD. Tas nozīmē, ka projekta ietvaros veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības, ja tās nerada tiešus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai, netiek administratīvi sodītas, bet uzņēmuma tiek doti ieteikumi nepilnību novēršanai.

Praktizējoties dalībnieki veica īstas (nevis simulētas, kā ierasts semināros) tematiskās pārbaudes par ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu. VVD ir pateicīgs par atbalstu un atsaucību AS “Cēsu alus”, SIA “AGA”, SIA “Green Line Service” un SIA “VALPRO”. Uzņēmumos pārbaudes veica vides inspektori no dažādiem Latvijas reģioniem, tādējādi tika veicināta vienotas pieejas nostiprināšana, par kuras neesamību nereti sūdzas uzņēmumi, kuru struktūrvienības ir izvietotas visā valsts teritorijā.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semināru ciklā pilnveidos VVD speciālistu zināšanas par ķīmisko vielu pārvaldību

Lai pilnveidotu Valsts vides dienesta (VVD) inspektoru un ekspertu prasmes un paplašinātu zināšanas par ķīmisko vielu un maisījumu ietekmes uz vidi mazināšanu un novēršanu, VVD ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstu uzsāk īstenot projektu “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai”.

Reģionos, kuros ķīmisko vielu izmantošana ražošanas procesos ir visintensīvākā – Valmierā, Jelgavā, Rīgā, Liepājā – četros semināros VVD inspektori un eksperti no visas Latvijas kopā ar attiecīgo reģionu uzņēmējiem apzinās pieredzi un veidos vienotu platformu ķīmisko vielu pārvaldībai. Dalīties ar uzkrātajām zināšanām un pieredzi semināros ir uzaicināti vadošie Latvijas konsultanti ķīmijas jautājumos – SIA “Kompetences centrs”, Baltijas vides forums, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Latvijas līdzdalība starptautiskajās organizācijās izvirza prasības VVD speciālistiem spēt orientēties arvien jaunu valstij izvirzīto uzdevumu īstenošanā. Šo jautājumu skaidrošanā palīdzēs kompetento iestāžu – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ( VARAM) un Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti. Semināros ir aicināti piedalīties attiecīgo reģionu praktiķi – ražotāji, lai veidotos dialogs starp kontrolējošo institūciju un uzņēmumiem. Tas ir labākais veids, kā sasniegt kopīgo mērķi – mazināt un novērst ķīmisko vielu ietekmi uz vidi.

Semināros liela vērība tiks veltīta prakses pilnveidošanai – uzaicināto speciālistu sniegtās zināšanas nekavējoties tiks nostiprinātas, veicot pārbaudes dažāda profila uzņēmumos un meklējot optimālos teorijas adaptācijas ceļus praksē.

Pirmais no četriem semināriem nākamnedēļ no 16. līdz 18. aprīlim notiks Valmierā. Tēmu “VVD uzdevumi ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībai” izskatot, tiks precizēti valsts un vides dienesta uzdevumi ķīmisko vielu pārvaldībā, ievērojot kontrolējamās sfēras uzņēmumu specifiku un sabiedrības prasības ķīmisko vielu pārvaldībai, visu iesaistīto pušu (valsts, uzņēmēju, sabiedrības) nosacījumu kompilēšana un iekļaušana praktiskajā darbā.

Pārējie semināri projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai” ietvaros notiks no 7.līdz 9. maijam Jelgavā, no 21.līdz 23. maijam Rīgā un no 7. līdz 8. jūnijam Liepājā. Balstoties uz semināros pārbaudīto pieredzi, ir paredzēts sagatavot “Valsts vides dienesta ceļvedis ķīmisko vielu pārvaldībā”, kas palīdzēs optimizēt piesārņojošo darbību atļauju izdošanas un kontroles procesus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pabeigts projekts „Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā”

2018. gada 21. februārī Valsts vides dienests pabeidza Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta „          Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā” (reģ. Nr. 1-08/4/2018) īstenošanu. Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināja licencēts apsardzes uzņēmums SIA „SARGS 36” atbilstoši 2017.gada 27.decembrī noslēgtā apsardzes pakalpojuma līguma nosacījumiem.

Projekta ietvaros tika sasniegts mērķis – nodrošināts iežogotās Dienvidu dīķa teritorijas sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojums, lai apsargātu Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai. Projekta ietvaros tika nodrošināts 1 stacionārs fiziskās apsardzes postenis 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā laika periodā no 2018. gada 1.janvāra līdz 21.februārim.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020