VVD logo

LVAFA (2019)

VVD ir pabeidzis LVAFA finansētā projekta “Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”” realizāciju.

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) 2019. gada izskaņā ir pabeidzis VAS “Valsts nekustamie īpašumi” objekta atbrīvošanu no bīstamiem atkritumiem īpašumā “Kalndīķi” Saldus novadā, Saldus pagastā.  Ar šo ir noslēgusies iepriekšējo īpašnieku ilgu laiku neatrisināta augsta riska vides piesārņojuma problēma, ko ir izdevies novērst pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam.

Projekts “Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”” (Nr. 1-08/359/2018) 2018. gada beigās tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – LVAFA) izsludinātā valsts budžeta apakšprogrammas “Nozares projekti” konkursa vērtējumam, kā rezultātā no Latvijas vides aizsardzības fonda projekta realizācijai tika piešķirti 38 690 eiro.

Pēc sarežģīta un ilga procesa, kurā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārņēma nekustamo īpašumu no iepriekšējiem īpašniekiem, 2019. gada septembrī tika uzsākti sagatavošanas darbi projekta realizācijai. Publiskā iepirkuma konkursā tika noskaidrots uzvarētājs un 30.10.2019. tika noslēgts ar AS “BAO” līgums Nr. VVD/CS/2019/84/LVAFA, kam tika uzdots veikt bīstamo atkritumu savākšanu un utilizēšanu. Veiksmīga iepirkuma rezultātā izdevās samazināt nepieciešamo LVAFA finansējumu līdz kopējām izmaksām - 33 287 eiro.

Jāatzīmē, ka pateicoties piešķirtajam finansējumam īsā laikā tika novērstas gadiem justas nepatīkamās smakas objekta apkārtnē un esam izvairījušies no iespējamas avārijas situācijas ar neparedzamām sekām.

Projekta realizēšanas rezultātā, kuras ietvaros VVD ir izpildījis visas projektā paredzētās aktivitātes, ir sasniegts izvirzītais mērķis - uzlabot esošo vides stāvokli un novērst vides un cilvēku veselības apdraudējuma risku Saldus pagasta “Kalndīķos”.

"Kalndīķi" pirms projekta uzsākšanas

"Kalndīķi" pēc projekta īstenošanas

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020