VVD logo

Ziņojumi vides aizsardzības jomā

Latvijas Republikas ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/42/EK ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK īstenošanu laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

Pilns ziņojums lasāms šeit

Latvijas Republikas ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/42/EK ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK īstenošanu laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Ziņojums

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020