VVD logo

PIL 2. pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumi

Iepirkums "Fiziskās apsardzes nodrošināšana objektā “Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķis""

Id.nr. VVD/2016/46/CS

Dokumenti:

Lēmums

___________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums “Piesārņoto vietu sanācijas procesu vadības normatīvo aktu izvērtējums un ieteikumu izstrāde to pilnveidošanai

Id.nr. VVD/2016/45/CS/CH

Dokumenti:

Iepirkums “Tehniskās apsardzes nodrošināšana Valsts vides dienesta objektos”

Id.nr. VVD/2016/29/CS

Dokumenti:


„Pārstāvība un konsultācijas projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācija” īstenošanā"

Id. Nr. VVD/2016/04/CS/ERAF

Nolikums

Lēmums (pieņemts 04.04.2016)

 

 

Iepirkums "Juridiskie pakalpojumi individuālā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ietvaros”

id.Nr. VVD/2015/31/CS/CH

Nolikums

Līgums 

Iepirkuma komisijas lēmums saskaņā ar protokolu Nr.3: atzīt SIA „Latekoil” par uzvarētāju iepirkuma procedūrā, jo Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un kritērijiem, kā arī tam ir atbilstoša cena, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Latekoil"

 

Nolikums

id.Nr. VVD/2015/30/CS/ERAF

Dokuments

Precizētais iepirkuma nolikums 14.01.2016.

Atbildes uz jautājumiem  28.12.2015. 

Paziņojums par publiskā iepirkuma pārtraukšanu15.01.2016.

 

Fiziskās apsardzes nodrošināšana objektā “Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķis"

id.nr. VVD/2015/16/CS

Lēmums

 

Tehniskās apsardzes nodrošināšana Valsts vides dienesta objektos

Id.Nr. VVD/2015/05/CS

 

Iesniegt piedāvājumus līdz 14.05.2015. plkst.10.00

Prasības-specifikācija.

 

Juridiskie pakalpojumi, lai nodrošinātu sanācijas atbilstību vides normatīvo aktu prasībām

id. Nr. VVD/2015/02/CS

Nolikums 

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 06.03.2015.

Līgums

Iepirkuma komisijas lēmums saskaņā ar protokolu Nr.2: atzīt SIA „Latekoil” par uzvarētāju iepirkuma procedūrā, jo Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un kritērijiem, kā arī tam ir atbilstoša cena, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Latekoil"


„Dokumentācijas vadības pakalpojumi atkritumu pārrobežu sūtījumiem projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” ietvaros”

ID Nr. VVD/2014/29/CS/ERAF

Iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi noteiktajā apjomā Pasūtītājam vairs nav aktuāli un nepieciešami, līdz ar to iepirkuma procedūra ir pārtraukta!

IUB PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Piedāvājumu atvēršana: 2014.gada 23.decembris plkst.10:00, 4. stāva apspriežu zālē

Jaunais Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 22.decembris līdz plkst. 16:00

Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija 14.11.2014.

Precizētais Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija 21.11.2014.
Paziņojums par Nolikuma izmaiņām un Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas termiņa pārcelšanu 21.11.2014.

Precizētais Nolikuma 3.pielikums 26.11.2014.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 26.11.2014.

Precizētais Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija 05.12.2014.

Paziņojums par Nolikuma izmaiņām un Pretendentu piedāvājuma iensiegšanas termiņa pārcelšanu 05.12.2014.

Precizētais Nolikums, t.sk., Teniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija 11.12.2014.

Paziņojums par Nolikuma izmaiņām un Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas termiņa pārcelšanu 11.12.2014.

!!! We inform,  that the official version of the procurement procedures documentation is only in Latvian, but the English version is for informational purposes only.

Regulations and Tehnical specification (ENG) 11.12.2014.

Paziņojums par ieprikuma procedūras rezultātiem 30.12.2014.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Audits projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ietvaros”, 

ID Nr. VVD/2014/24/CS/CH

Piedāvājumu atvēršana: 22.09.2014. plkst.10:00

 

Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 30.09.2014.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Iepirkums „Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana”

ID Nr. VVD/2014/19/CS
Pieteikšanās līdz 16.07.2014. plkst.13:00

Dokumenti:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Audits projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ietvaros”

ID. Nr. VVD/2014/22/CS/CH

Piedāvājumu atvēršana: 28.07.2014. plkst.10:00

Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija

Precizētais Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija 08.07.2014.

Paziņojums par Nolikuma izmaiņām un Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas termiņa pārcelšanu 08.07.2014.

Precizētais Nolikums, t.sk., Tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija 16.07.2014.

Paziņojums par Nolikuma izmaiņām un Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas termiņa pārcelšanu 16.07.2014.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 16.07.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 14.08.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 02.09.2014.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums „Angļu valodas mācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem”

ID Nr. VVD/2014/15/CS
Pieteikšanās līdz 07.05.2014. plkst.10:00


Tehniskā specifikācija
Piedāvājums
Lēmums (12.05.2014)
Līgums 16.05.2014

 


 

Iepirkumu dokumentācijas izstrāde un ar to saistītie pakalpojumi individuālā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” II kārtas īstenošanai”
id.Nr. VVD/2013/13/CH 

Nolikums.
Specifikācija

Piedāvājumu atvēršana: 25.10.2013 plkst.10:00

Līgums
 


 • Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes apsardze (Voleru ielā 2, Rīgā); VVD/JIŪP/2010/1BP
  Iepirkuma numurs: VVD/JIŪP/2010/1BP
  Iepirkuma nosaukums: Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes apsardze (Voleru ielā 2, Rīgā)
  Iesniegšanas termiņš: 05.03.2010. plkst. 10:00, Voleru ielā 2, Rīgā
  Tehniskā specifikācija: Pie kontaktpersonas Ingrīdas Kuļikovskas t. 67408170, Voleru ielā 2, Rīgā

 • Juridisko pakalpojumu sniegšana Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu; VVD/JIŪP/2010/2BP Apsardzes
  Iepirkuma numurs: VVD/JIŪP/2010/1BP
  Iepirkuma nosaukums: Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes apsardze (Voleru ielā 2, Rīgā)
  Iesniegšanas termiņš: 05.03.2010. plkst. 10:00, Voleru ielā 2, Rīgā
  Tehniskā specifikācija: Pie kontaktpersonas Ingrīdas Kuļikovskas t. 67408170, Voleru ielā 2, Rīgā

 • Apsardzes signalizācijas uzstādīšana un apsardzes nodrošināšana Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā identifikācijas Nr. VVD/ /2010/01/CS

 • „Juridisko pakalpojumu sniegšana Valsts vides dienestam” Id. Nr. VVD/2014/07/CS

 • Lēmums

 • Līgums

  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020