VVD logo

Informatīvie paziņojumi par ietekmes uz vidi sākotnējiem izvērtējumiem

Iesnieguma datums