VVD logo

Informatīvie paziņojumi par tehnisko noteikumu (TN) iesniegumiem

AB atļauju reģistrs šobrīd ir testa režīmā. Pilns AB atļauju reģistrs ir skatāms http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas.

Izdošanas datums:

Var izteikt iebildumus līdz: