VVD logo

Starpresoru sadarbība

 • Zemkopības ministrijas organizētā Īpaši jūtīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijas padome

Inese Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

 • Zemkopības ministrijas organizētā Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padome

Inese Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

 • Jūras vides padome

Evija Šmite

Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece

Zvejas kontroles departamenta direktore

evija.smite@vvd.gov.lv

tālr. 67408169

 • Zivju fonda padome

Evija Šmite

Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece

 Zvejas kontroles departamenta direktore

evija.smite@vvd.gov.lv

tālr. 67408169

Zemkopības ministrijas Zvejas licencēšanas komisija

Miks Veinbergs

Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks

Jūras kontroles daļas vadītājs

miks.veinbergs@vvd.gov.lv

tālr. 67807936

 • Zemkopības ministrijas organizētā Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padome

Miks Veinbergs

Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks

Jūras kontroles daļas vadītājs

miks.veinbergs@vvd.gov.lv

tālr. 67807936

Eduards Sproģis

Zvejas kontroles departamenta

Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs

eduards.sprogis@vvd.gov.lv

tālr. 67807932

 • Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2010.gadam Uzraudzības komiteja

Miks Veinbergs

Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks

Jūras kontroles daļas vadītājs

miks.veinbergs@vvd.gov.lv

tālr. 67807936

 • Eiropas Komisijas Zilo karogu nacionālā žūrija

Laura Mazmača

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta

Jūras kontroles daļas vecākā inspektore

laura.mazmaca@vvd.gov.lv

tālr. 67408166

 • Ekonomikas ministrijas vadītā Tirgus uzraudzības padome

Olita Smirnova

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta

direktora vietniece

olita.smirnova@vvd.gov.lv

tālr. 67084231

 • Satiksmes ministrijas organizētā Bīstamo kravu aprites konsultatīvās padome

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs vadība

 • Radiācijas drošības padome

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadība

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā darba grupa, lai izvērtētu un sagatavotu priekšlikumus radiācijas drošības regulējošo normatīvo aktu grozījumiem, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktus

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadītājs

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Inspekcijas un Licenču un reģistru daļu vadītāji

 • Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas darba organizēšana un nodrošināšana

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadītājs

 • Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padome

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

 • Dalība darba grupā „Radona novērtējums un radona rīcības plāns”

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem korespondentu sanāksme

Inga Seņavska

Valsts vides dienesta

Licenču daļas vecākā eksperte

inga.senavska@vvd.gov.lv

tālr. 67084224

 • Dalība pašvaldību sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijās

Reģionālo vides pārvalžu pārstāvji

 • Dalība darba grupā par informācijas aprites nodrošināšanu starp krīzes situāciju novēršanā iesaistītajām institūcijām darbā

Ineses Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

 • Vides aizsardzības fonda Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas padome

Daina Kalēja

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece

Atļauju daļas vadītāja

daina.kaleja@lielriga.vvd.gov.lv

tālr. 67084251

 • Dalība „Derīgo izrakteņu krājumu bilances par 2014.gadu” sagatavošanā

Torolfs Petersons

torolfs.petersons@vvd.gov.lv

tālr. 67084232

 

 

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2020