VVD logo

Centrālā struktūrvienība

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elita Baklāne-Ansberga Ģenerāldirektore 67084250 - elita.baklane-ansberga@vvd.gov.lv
Dārta Šešo Biroja administratore 67084250 - darta.seso@vvd.gov.lv
Kristīne Kļaveniece Sabiedrisko attiecību vadītāja 67084217 25780460 kristine.klaveniece@vvd.gov.lv
Anda Zaļepska Sabiedrisko attiecību speciāliste - - anda.zalepska@vvd.gov.lv
Budžeta un finanšu daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Vēsma Trubiņa Daļas vadītāja 67084275 - vesma.trubina@vvd.gov.lv
Vaida Balgalve Vecākā grāmatvede 67084283 - vaida.balgalve@vvd.gov.lv
Marika Dižbite Vecākā grāmatvede 68206484 - marika.dizbite@vvd.gov.lv
Mudīte Jēka Vecākā grāmatvede 67084280 26306444 mudite.jeka@vvd.gov.lv
Evita Trepša Vecākā grāmatvede 67084303 - evita.trepsa@vvd.gov.lv
Vides resursu pārvaldības departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Lilija Dukaļska Departamenta direktore 67084238 - lilija.dukalska@vvd.gov.lv
Gatis Štolcers Vadošais eksperts - - gatis.stolcers@vvd.gov.lv
Atkritumu pārvaldības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Atis Treijs Daļas vadītājs 67084205 27854323 atis.treijs@vvd.gov.lv
Juris Oļeiņiks Vecākais eksperts 67084224 - juris.oleiniks@vvd.gov.lv
Dace Jansone-Vēvere Vadošā eksperte 67084205 25701817 dace.jansone-vevere@vvd.gov.lv
Aiva Mirošņika Vecākais inspektors 67084220 - aiva.mirosnika@vvd.gov.lv
Ilona Trēziņa Vadošā eksperte - 25665902 ilona.trezina@vvd.gov.lv
Zemes dzīļu pārvaldības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Torolfs Petersons Daļas vadītājs 67084232 - torolfs.petersons@vvd.gov.lv
Nauris Bleidelis Vecākais eksperts 67084219 - nauris.bleidelis@vvd.gov.lv
Agija Zīberte Vecākā eksperte 67084210 - agija.ziberte@vvd.gov.lv
Dace Zariņa Vadošā eksperte 67084284 - dace.zarina@vvd.gov.lv
Anna Andrejeva Vecākā eksperte 67084221 - anna.andrejeva@vvd.gov.lv
Juridiskais departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Laura Rozenberga Ģenerāldirektora vietniece, departamenta direktore 67084204 - laura.rozenberga@vvd.gov.lv
Administratīvo sodu piemērošanas daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Sandra Selecka Daļas vadītāja 67084218 - sandra.selecka@vvd.gov.lv
Andis Ecētājs Vecākais inspektors - 28357107 andis.ecetajs@vvd.gov.lv
Andris Kristkalns-Tauriņš Vecākais inspektors - - andris.kristkalns-taurins@vvd.gov.lv
Evita Labāne Vecākā inspektore 64638200 - evita.labane@vvd.gov.lv
Ivars Ļaksa Vecākais inspektors - - ivars.laksa@vvd.gov.lv
Sanda Lūsiņa Vecākā inspektore - - sanda.lusina@vvd.gov.lv
Inga Tauriņa vecākā inspektore - - inga.taurina@vvd.gov.lv
Jānis Virziņš Vecākais inspektors 67084227 - janis.virzins@vvd.gov.lv
Juridiskā daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Aivars Paegle Daļas vadītājs 67084286 - aivars.paegle@vvd.gov.lv
Nērika Dubulte Juriste 67084236 29434155 nerika.dubulte@vvd.gov.lv
Ieva Mikosa Juriste 67084282 - ieva.mikosa@vvd.gov.lv
Personāla daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ingrīda Orlova Daļas vadītāja 67084203 - ingrida.orlova@vvd.gov.lv
Ieva Pieča Vecākā personāla inspektore 67084310 - ieva.pieca@vvd.gov.lv
Zinaīda Mūrniece Mācību projekta vadītāja - - zinaida.murniece@vvd.gov.lv
Uzraudzības departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Vita Līcīte Direktora vietniece 67084230 - vita.licite@vvd.gov.lv
Deniss Pavlovs Vadošais eksperts 67084229 26510911 deniss.pavlovs@vvd.gov.lv
Ruta Poikāne Vecākā inspektore 67084228 - ruta.poikane@vvd.gov.lv
Einārs Mednis Vecākais inspektors 67084206 - einars.mednis@vvd.gov.lv
Jekaterina Kopteva Vecākā eksperte - - jekaterina.kopteva@vvd.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa Projektu ieviešanas grupas vadītāja - - everita.zake-klavina@vvd.gov.lv
Oskars Rasnačs Datu analītiķis - - oskars.rasnacs@vvd.gov.lv
Operatīvais koordinācijas centrs tālr. 68206834
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elmārs Jasinskis Vadītājs - - elmars.jasinskis@vvd.gov.lv
Mirdza Martukāne Vadītāja vietniece - - mirdza.martukane@vvd.gov.lv
Rihards Draņiks Operatīvais dežurants - - rihards.draniks@vvd.gov.lv
Liene Alde Operatīvā dežurante - - liene.alde@vvd.gov.lv
Gints Špakovs Operatīvais dežurants - - gints.spakovs@vvd.gov.lv
Laura Rubane Operatīvā dežurante - - laura.rubane@vvd.gov.lv
Projekts “Ilgtspējīga biogēnu pārvaldība biogāzes ražošanas procesā”
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Laura Taube Projekta vadītāja - - laura.taube@vvd.gov.lv
Reinis Labzars Vadošais eksperts - - reinis.labzars@vvd.gov.lv
Imants Plūme Vadošais eksperts - - imants.plume@vvd.gov.lv
Zvejas kontroles departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Evija Šmite Ģenerāldirektora vietniece, departamenta direktore 67408169 - evija.smite@vvd.gov.lv
Iekšējo ūdeņu kontroles daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jānis Lasmanis Daļas vadītājs 67807932 - janis.lasmanis@vvd.gov.lv
Raivo Vīksne Vecākais inspektors, Mobilās grupas vadītājs 67807938 - raivo.viksne@vvd.gov.lv
Juris Vēveris Vecākais inspektors 67807938 - juris.veveris@vvd.gov.lv
Jūras kontroles daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Miks Veinbergs Departamenta direktora vietnieks, daļas vadītājs 67807936 26169852 miks.veinbergs@vvd.gov.lv
Eduards Sproģis Vecākais inspektors 67807935 - eduards.sprogis@vvd.gov.lv
Svetlana Avdjukeviča Vecākā inspektore 67807935 - svetlana.avdjukevica@vvd.gov.lv
Vsevolods Gudovannijs Vecākais inspektors 67807935 - vsevolods.gudovannijs@vvd.gov.lv
Kārlis Jansons Vecākais inspektors 67807935 - karlis.jansons@vvd.gov.lv
Laura Mazmača Vecākā inspektore 67408166 29544526 laura.mazmaca@vvd.gov.lv
Jānis Urtāns Vecākais inspektors 67408164 - janis.urtans@vvd.gov.lv
Rolands Kozlovskis Vecākais ekologs 63427425 - rolands.kozlovskis@vvd.gov.lv
Žanna Eglava Vecākā inspektore 67807935 - zanna.eglava@vvd.gov.lv
Zvejas pārraudzības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Maksims Segals Daļas vadītājs 67807933 29338457 maksims.segals@vvd.gov.lv
Varis Vītols Datu uzskaites vecākais speciālists 67408162 20225224 varis.vitols@vvd.gov.lv
Imants Buļs Operatīvais dežurants 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Edvīns Dudarevs Operatīvais dežurants 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Boriss Frolovs Operatīvais dežurants 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Artūrs Ķimenieks Operatīvais dežurants 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Kristaps Līnis Operatīvais dežurants 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Administratīvais departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inga Ļeonova Direktore 67084287 26499443 inga.leonova@vvd.gov.lv
Lietvedības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Dzidra Ikauniece Daļas vadītāja 67084200 - dzidra.ikauniece@vvd.gov.lv
Jeļena Krjukova Vecākā lietvede 67084294 - jelena.krjukova@vvd.gov.lv
Līga Sokolova Vecākā lietvede 67084313 - liga.sokolova@vvd.gov.lv
Rasa Kaminska Vecākā lietvede 67084314 - rasa.kaminska@vvd.gov.lv
Inese Pilēģe Lietvede - - inese.pilege@vvd.gov.lv
Saimniecības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ģirts Hiršbergs Daļas vadītājs 67084433 27874624 girts.hirsbergs@vvd.gov.lv
Andris Kareļkovs Saimniecības vadītājs - 29800016 andris.karelkovs@vvd.gov.lv
Jānis Leimanis Saimniecības vadītājs - 29100127 janis.leimanis@vvd.gov.lv
Gunta Rolava Saimniecības vadītāja - 26559479 gunta.rolava@vvd.gov.lv
Edmunds Švarcs Saimniecības vadītājs 28350810 28350810 edmunds.svarcs@vvd.gov.lv
Baiba Ozola-Magazniece Iepirkumu speciāliste - 29189921 baiba.ozola-magazniece@vvd.gov.lv
Jānis Šaiters Saimniecības pārzinis - 27806577 janis.saiters@vvd.gov.lv
Informācijas sistēmu attīstības daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jānis Krastiņš Projektu vadītājs 67084311 - janis.krastins@vvd.gov.lv
Daiga Bekere Vadošā sistēmanalītiķe 68206835 26307229 daiga.bekere@vvd.gov.lv
Zita Gēgere Projektu vadītāja-sistēmanalītiķe 67084279 - zita.gegere@vvd.gov.lv
Projekta ieviešanas grupa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Madara Zingere Projekta ieviešanas grupas vadītāja (prombūtnē) 67084239 25781800 madara.zingere@vvd.gov.lv
Inese Tiļļa Projekta ieviešanas grupas vadītāja 67084233 25781800 inese.tilla@vvd.gov.lv
Lāsma Slotiņa Projekta vadītāja 67084239 25781800 lasma.slotina@vvd.gov.lv
Iveta Umule Projekta koordinatore 67084216 29198684 iveta.umule@vvd.gov.lv
Linda Einika Projekta vadītāja 67084239 25781800 linda.einika@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.10.2020