VVD logo

Centrālā struktūrvienība

Administracija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inga Koļegova Ģenerāldirektore 67084200 - inga.kolegova@vvd.gov.lv
Aina Stašāne Ģenerāldirektora vietniece 67084200 - aina.stasane@vvd.gov.lv
Jūlija Ņikitina Sabiedrisko attiecību speciāliste 67084311 25780460 julija.nikitina@vvd.gov.lv
Budžeta un finanšu daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Vēsma Trubiņa Daļas vadītāja 67084275 - vesma.trubina@vvd.gov.lv
Vaida Balgalve vecākā grāmatvede 67084283 - vaida.balgalve@vvd.gov.lv
Svetlana Buka Vecākā grāmatvede 67084235 - svetlana.buka@vvd.gov.lv
Mudīte Jēka Vecākā grāmatvede 67084280 - mudite.jeka@vvd.gov.lv
Irēna Ponomarjova Vecākā grāmatvede 67084303 - irena.ponomarjova@vvd.gov.lv
Normunds Zuļķis Vecākais grāmatvedis 67084234 - normunds.zulkis@vvd.gov.lv
Licenču daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Lilija Dukaļska Daļas vadītāja 67084238 - lilija.dukalska@vvd.gov.lv
Torolfs Petersons Daļas vadītāja vietnieks 67084232 - torolfs.petersons@vvd.gov.lv
Kristīne Gāga Vecākā eksperte 67084219 - kristine.gaga@vvd.gov.lv
Inga Seņavska Vecākā eksperte 67084224 - inga.senavska@vvd.gov.lv
Dace Zariņa Vecākā eksperte 67084284 - dace.zarina@vvd.gov.lv
Agija Millere Vecākā eksperte 67084210 - agija.millere@vvd.gov.lv
Indra Semjonova Eksperte 67084221 - indra.semjonova@vvd.gov.lv
Juridiskais departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Laura Rozenberga Ģenerāldirektora vietniece, departamenta direktore 67084204 28658036 laura.rozenberga@vvd.gov.lv
Administratīvo sodu piemērošanas daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Māris Indrikovs Vecākais inspektors - - maris.indrikovs@vvd.gov.lv
Solvita Kuliša Vecākā inspektore 67084319 - solvita.kulisa@vvd.gov.lv
Evita Labāne vecākā inspektore 64638200 - evita.labane@vvd.gov.lv
Sandra Selecka Vecākā inspektore 67084218 - sandra.selecka@vvd.gov.lv
Juridiskā daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Vanda Bērziņa Juriste 67084236 25780476 vanda.berzina@vvd.gov.lv
Ieva Krūmiņa Juriste - - ieva.krumina@vvd.gov.lv
Personālvadības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inguna Tīzenberga Daļas vadītāja 67084203 26306333 inguna.tizenberga@vvd.gov.lv
Ieva Pieča Vecākā personāla inspektore 67084310 - ieva.pieca@vvd.gov.lv
Uzraudzības departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Klāvs Brangulis Projekta vadītājs 67084239 - klavs.brangulis@vvd.gov.lv
Madara Zingere Projekta koordinatore - - madara.zingere@vvd.gov.lv
Dārta Akmens Projekta koordinatore - - darta.akmens@vvd.gov.lv
Inese Kurmahere Direktore 67084209 - inese.kurmahere@vvd.gov.lv
Vita Līcīte Vecākā inspektore 67084230 - vita.licite@vvd.gov.lv
Ilona Liepiņa Projekta vadītāja - - ilona.liepina@vvd.gov.lv
Deniss Pavlovs Vecākais eksperts 67084229 - deniss.pavlovs@vvd.gov.lv
Ruta Poikāne Vecākā inspektore 67084228 - ruta.poikane@vvd.gov.lv
Baiba Rosicka Projektu vadītāja - - baiba.rosicka@vvd.gov.lv
Olita Smirnova Direktora vietniece 67084231 - olita.smirnova@vvd.gov.lv
Inese Tiļļa Projektu vadītāja - - inese.tilla@vvd.gov.lv
Agnese Žukova Vecākā eksperte 67084292 - agnese.zukova@vvd.gov.lv
Zvejas kontroles departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Evija Šmite Ģenerāldirektora vietniece, departamenta direktore 67408169 - evija.smite@vvd.gov.lv
Iekšējo ūdeņu kontroles daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Eduards Sproģis Daļas vadītājs 67807932 - eduards.sprogis@vvd.gov.lv
Kārlis Jansons Vecākais inspektors 67807938 - karlis.jansons@vvd.gov.lv
Jānis Lasmanis Vecākais inspektors 67807938 - janis.lasmanis@vvd.gov.lv
Raivo Vīksne Vecākais inspektors, mobilās grupas vadītājs 67807938 - raivo.viksne@vvd.gov.lv
Jūras kontroles daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Miks Veinbergs Departamenta direktora vietnieks, daļas vadītājs 67807936 26169852 miks.veinbergs@vvd.gov.lv
Laura Mazmača Vecākā inspektore 67408166 29544526 laura.mazmaca@vvd.gov.lv
Kaspars Ivanovs Vecākais inspektors - - kaspars.ivanovs@vvd.gov.lv
Rolands Kozlovskis Vecākais ekologs 63427425 - rolands.kozlovskis@vvd.gov.lv
Vsevolods Gudovannijs Vecākais inspektors - - vsevolods.gudovannijs@vvd.gov.lv
Gints Rijkuris Kuģa kapteinis - - gints.rijkuris@vvd.gov.lv
Helmuts Savickis Stūrmanis - - helmuts.savickis@vvd.gov.lv
Renārs Grinsons Matrozis - - renars.grinsons@vvd.gov.lv
Vadims Rižakovs Motorists - - vadims.rizakovs@vvd.gov.lv
Aleksandrs Kuļešovs Kuģa mehāniķis - - aleksandrs.kulesovs@vvd.gov.lv
Maksims Bizjuks Vecākais inspektors 67807935 - maksims.bizjuks@vvd.gov.lv
Jānis Urtāns Vecākais inspektors 67408164 - janis.urtans@vvd.gov.lv
Zvejas pārraudzības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Maksims Segals Daļas vadītājs 67807933 29338457 maksims.segals@vvd.gov.lv
Svetlana Avdjukeviča Datu uzskaites vecākā speciāliste 67807931 - svetlana.avdjukevica@vvd.gov.lv
Varis Vītols Datu uzskaites vecākais speciālists 67408162 - varis.vitols@vvd.gov.lv
Imants Buļs Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Boriss Frolovs Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Artūrs Ķimenieks Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Kristaps Līnis Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Zoja Frolova Speciāliste-datortehniķe 67408162 - zoja.frolova@vvd.gov.lv
Administratīvais departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Aivars Zalcmanis Direktors 67084287 29171171 aivars.zalcmanis@vvd.gov.lv
Lietvedības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Anda Ozoliņa Daļas vadītāja 67084200 - anda.ozolina@vvd.gov.lv
Jana Gribuste Vecākā lietvede 67084314 - jana.gribuste@vvd.gov.lv
Jeļena Posohova Vecākā lietvede 67084278 - jelena.posohova@vvd.gov.lv
Inguna Kupraceviča Arhivāre 67084318 - inguna.kupracevica@vvd.gov.lv
Santa Andrjuhina Operatīvā dežurante - - santa.andrjuhina@vvd.gov.lv
Ilze Ciniņa Vecākā lietvede - - ilze.cinina@vvd.gov.lv
Saimniecības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Aigars Arkliņš Daļas vadītājs - 26304421 aigars.arklins@vvd.gov.lv
Andris Karašnieks Automobiļa vadītājs 26351533 26351533 andris.karasnieks@vvd.gov.lv
Ingrīda Kuļikovska Iepirkuma speciāliste 67408170 29189921 ingrida.kulikovska@vvd.gov.lv
Ģirts Hiršbergs Saimniecības vadītājs 67084433 27874624 girts.hirsbergs@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.05.2016