VVD logo

Centrālā struktūrvienība

Administracija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elita Baklāne-Ansberga Ģenerāldirektore 67084250 - elita.baklane-ansberga@vvd.gov.lv
Aina Stašāne Ģenerāldirektora vietniece 67084250 - aina.stasane@vvd.gov.lv
Maruta Bukleviča Sabiedrisko attiecību speciāliste 67084217 25780460 maruta.buklevica@vvd.gov.lv
Dārta Šešo Biroja administratore 67084250 - darta.seso@vvd.gov.lv
Budžeta un finanšu daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Vēsma Trubiņa Daļas vadītāja 67084275 - vesma.trubina@vvd.gov.lv
Vaida Balgalve Vecākā grāmatvede 67084283 - vaida.balgalve@vvd.gov.lv
Mudīte Jēka Vecākā grāmatvede 67084280 26306444 mudite.jeka@vvd.gov.lv
Baiba Laviceviča Vecākā grāmatvede - - baiba.lavicevica@vvd.gov.lv
Irēna Ponomarjova Vecākā grāmatvede 67084303 - irena.ponomarjova@vvd.gov.lv
Normunds Zuļķis Vecākais grāmatvedis 67084234 - normunds.zulkis@vvd.gov.lv
Vides resursu pārvaldības departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Lilija Dukaļska Departamenta direktore 67084238 - lilija.dukalska@vvd.gov.lv
Atkritumu pārvaldības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Atis Treijs Daļas vadītājs 67084205 27854323 atis.treijs@vvd.gov.lv
Inga Seņavska Vecākā eksperte 67084224 - inga.senavska@vvd.gov.lv
Dace Jansone-Vēvere Vecākā eksperte 67084205 25701817 dace.jansone-vevere@vvd.gov.lv
Aiva Mirošņika Vecākais inspektors 67084220 - aiva.mirosnika@vvd.gov.lv
Signe Zakka Vecākā eksperte - - signe.zakka@vvd.gov.lv
Zemes dzīļu pārvaldības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Torolfs Petersons Daļas vadītājs 67084232 - torolfs.petersons@vvd.gov.lv
Nauris Bleidelis Vecākais eksperts 67084219 - nauris.bleidelis@vvd.gov.lv
Agija Zīberte Vecākā eksperte Prombūtnē 67084210 - agija.millere@vvd.gov.lv
Dace Zariņa Vecākā eksperte 67084284 - dace.zarina@vvd.gov.lv
Anna Andrejeva Vecākā eksperte 67084221 - anna.andrejeva@vvd.gov.lv
Juridiskais departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Laura Rozenberga Ģenerāldirektora vietniece, departamenta direktore 67084204 28658036 laura.rozenberga@vvd.gov.lv
Administratīvo sodu piemērošanas daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Sandra Selecka Daļas vadītāja 67084218 - sandra.selecka@vvd.gov.lv
Andis Ecētājs Vecākais inspektors - 28357107 andis.ecetajs@vvd.gov.lv
Evita Labāne Vecākā inspektore 64638200 - evita.labane@vvd.gov.lv
Ivars Ļaksa Vecākais inspektors - - ivars.laksa@vvd.gov.lv
Linda Rauziņa vecākā inspektore 66935232 - linda.rauzina@vvd.gov.lv
Inga Tauriņa vecākā inspektore - - inga.taurina@vvd.gov.lv
Juridiskā daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Aivars Paegle Daļas vadītājs 67084286 - aivars.paegle@vvd.gov.lv
Nērika Dubulte Juriste 67084236 - nerika.dubulte@vvd.gov.lv
Ieva Mikosa Juriste 67084282 - ieva.mikosa@vvd.gov.lv
Personālvadības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ingrīda Orlova Daļas vadītāja 67084203 - ingrida.orlova@vvd.gov.lv
Ieva Pieča Vecākā personāla inspektore 67084310 - ieva.pieca@vvd.gov.lv
Uzraudzības departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inese Kurmahere Direktore 67084209 - inese.kurmahere@vvd.gov.lv
Olita Smirnova Direktora vietniece 67084231 - olita.smirnova@vvd.gov.lv
Vita Līcīte Vecākā inspektore 67084230 - vita.licite@vvd.gov.lv
Ruta Poikāne Vecākā inspektore 67084228 - ruta.poikane@vvd.gov.lv
Deniss Pavlovs Vecākais eksperts 67084229 - deniss.pavlovs@vvd.gov.lv
Inga Piese Vecākā eksperte 67084206 - inga.piese@vvd.gov.lv
Jānis Krastiņš Projektu vadītājs 67084311 - janis.krastins@vvd.gov.lv
Iveta Umule Projektu vadītāja 67084216 29198684 iveta.umule@vvd.gov.lv
Madara Zingere Projekta vadītāja 67084239 25781800 madara.zingere@vvd.gov.lv
Inese Tiļļa Projektu vadītāja 67084233 25781800 inese.tilla@vvd.gov.lv
Zvejas kontroles departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Evija Šmite Ģenerāldirektora vietniece, departamenta direktore 67408169 - evija.smite@vvd.gov.lv
Iekšējo ūdeņu kontroles daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Eduards Sproģis Daļas vadītājs 67807932 - eduards.sprogis@vvd.gov.lv
Raivo Vīksne Vecākais inspektors, Mobilās grupas vadītājs 67807938 - raivo.viksne@vvd.gov.lv
Jānis Lasmanis Vecākais inspektors 67807938 - janis.lasmanis@vvd.gov.lv
Juris Vēveris Vecākais inspektors 67807938 - juris.veveris@vvd.gov.lv
Jūras kontroles daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Miks Veinbergs Departamenta direktora vietnieks, daļas vadītājs 67807936 26169852 miks.veinbergs@vvd.gov.lv
Laura Biezbārde Projektu vadītāja - - laura.biezbarde@vvd.gov.lv
Svetlana Avdjukeviča Vecākā inspektore 67807935 - svetlana.avdjukevica@vvd.gov.lv
Vsevolods Gudovannijs Vecākais inspektors 67807935 - vsevolods.gudovannijs@vvd.gov.lv
Kārlis Jansons Vecākais inspektors 67807935 - karlis.jansons@vvd.gov.lv
Laura Mazmača Vecākā inspektore 67408166 29544526 laura.mazmaca@vvd.gov.lv
Jānis Urtāns Vecākais inspektors 67408164 - janis.urtans@vvd.gov.lv
Rolands Kozlovskis Vecākais ekologs 63427425 - rolands.kozlovskis@vvd.gov.lv
Žanna Eglava Vecākā inspektore 67807935 - zanna.eglava@vvd.gov.lv
Gints Rijkuris Kuģa kapteinis - - gints.rijkuris@vvd.gov.lv
Renārs Grinsons Matrozis - - renars.grinsons@vvd.gov.lv
Vadims Rižakovs Motorists - - vadims.rizakovs@vvd.gov.lv
Aleksandrs Kuļešovs Kuģa mehāniķis - - aleksandrs.kulesovs@vvd.gov.lv
Rolands Tukāns kuģa MARE stūrmanis - - rolands.tukans@vvd.gov.lv
Zvejas pārraudzības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Maksims Segals Daļas vadītājs 67807933 29338457 maksims.segals@vvd.gov.lv
Varis Vītols Datu uzskaites vecākais speciālists 67408162 20225224 varis.vitols@vvd.gov.lv
Imants Buļs Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Edvīns Dudarevs Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 edvins.dudarevs@vvd.gov.lv
Boriss Frolovs Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Artūrs Ķimenieks Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Kristaps Līnis Speciālists-datortehniķis 67408162 29296094 fmc@vvd.gov.lv
Administratīvais departaments
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inga Ļeonova Direktore 67084287 - inga.leonova@vvd.gov.lv
Lietvedības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Dzidra Ikauniece Daļas vadītāja 67084200 - dzidra.ikauniece@vvd.gov.lv
Jeļena Krjukova Vecākā lietvede 67084278 - jelena.krjukova@vvd.gov.lv
Rasa Kaminska Vecākā lietvede 67084314 - rasa.kaminska@vvd.gov.lv
Ruta Veinberga Vecākā lietvede 67084211 - ruta.veinberga@vvd.gov.lv
Anete Eversone Arhivāre 67084318 - anete.eversone@vvd.gov.lv
Saimniecības daļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ģirts Hiršbergs Daļas vadītājs 67084433 27874624 girts.hirsbergs@vvd.gov.lv
Ingrīda Kuļikovska Iepirkumu speciāliste 67408170 29189921 ingrida.kulikovska@vvd.gov.lv
Andrejs Gorškoļepovs Saimniecības vadītājs 67084222 - andrejs.gorskolepovs@vvd.gov.lv
Andris Kareļkovs Saimniecības vadītājs - 29800016 andris.karelkovs@vvd.gov.lv
Jānis Leimanis Saimniecības vadītājs - 29100127 janis.leimanis@vvd.gov.lv
Gunta Rolava Saimniecības vadītāja - 26559479 gunta.rolava@vvd.gov.lv
Edmunds Švarcs Saimniecības vadītājs 28350810 28350810 edmunds.svarcs@vvd.gov.lv
Andris Karašnieks Automobiļa vadītājs - 26351533 andris.karasnieks@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.10.2019