VVD logo

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Iveta Lobanoka Direktore 65423031 - iveta.lobanoka@vvd.gov.lv
Svetlana Friliņa Biroja administratore 65423219 28366886 svetlana.frilina@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Svetlana Dembovska Vadītāja 65422268 - svetlana.dembovska@vvd.gov.lv
Sandra Gaiduka Vecākā eksperte 65422466 - sandra.gaiduka@vvd.gov.lv
Aina Brokāne Vecākā eksperte 65425731 - aina.brokane@vvd.gov.lv
Edīte Balalaikina Vecākā eksperte 65422466 - edite.balalaikina@vvd.gov.lv
Jevgeņija Medvedeva Vecākā eksperte 65425731 - jevgenija.medvedeva@vvd.gov.lv
Guna Janoviča Vecākā eksperte 65422466 - guna.janovica@vvd.gov.lv
Elīna Semjonova Vecākā eksperte 65422466 28600598 elina.semjonova@vvd.gov.lv
Evita Varslavāne Vecākā eksperte 65422466 28600598 evita.varslavane@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inga Plociņa Direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja 65423606 - inga.plocina@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Guna Novika Sektora vadītāja - 26673944 guna.novika@vvd.gov.lv
Leontīne Kravčuka Vecākā inspektore - 29374387 leontine.kravcuka@vvd.gov.lv
Marija Stepanova Vecākā inspektore - 26679932 marija.stepanova@vvd.gov.lv
Arkādijs Petuhovs Vecākais inspektors - 28341511 arkadijs.petuhovs@vvd.gov.lv
Ilga Solima Vecākā inspektore - 26659756 ilga.solima@vvd.gov.lv
Gita Truskovska Vecākā inspektore - 22003484 gita.truskovska@vvd.gov.lv
Nadīna Dmitrijeva Vecākā inspektore - 26672375 nadina.dmitrijeva@vvd.gov.lv
Andris Kozinda Vecākais inspektors - 26672375 andris.kozinda@vvd.gov.lv
Jeļena Masaļska Vecākā inspektore - 25725798 jelena.masalska@vvd.gov.lv
Vladislavs Mihejevs Vecākais inspektors - 22003484 vladislavs.mihejevs@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Edvīns Gasperovičs Sektora vadītājs - 26146127 edvins.gasperovics@vvd.gov.lv
Ingars Soloha Vecākais inspektors - 29159810 ingars.soloha@vvd.gov.lv
Oļegs Vietriņš Vecākais inspektors - 26149384 olegs.vietrins@vvd.gov.lv
Arvīds Viguls Vecākais inspektors - 26105704 arvids.vigulis@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020