VVD logo

Jelgavas RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Hardijs Verbelis Direktors 63023228 - hardijs.verbelis@vvd.gov.lv
Kristīne Danovska Biroja administratore 63023228 - kristine.danovska@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jolanta Ližus Direktora vietniece, daļas vadītāja 63023228 - jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv
Inese Krūmiņa Vecākā eksperte 63023228 - inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv
Simona Mirka Vecākā eksperte 63023228 - simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv
Māra Ruhmane Vecākā eksperte 63023228 - mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
Anna Zaķe Vecākā eksperte 63023228 - anna.zake@jelgava.vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Evita Beitlere Daļas vadītāja 63007731 - evita.beitlere@jelgava.vvd.gov.lv
Piesārņojuma sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Indra Vecpūle Sektora vadītāja 63023228 - indra.vecpule@jelgava.vvd.gov.lv
Lāsma Strautmane Vecākais inspektors - - lasma.strautmane@jelgava.vvd.gov.lv
Edmunds Jakubonis Vecākais inspektors - - edmunds.jakubonis@jelgava.vvd.gov.lv
Evita Jaņēviča Vecākā inspektore - - evita.janevica@vvd.gov.lv
Tatjana Kovaļčuka Vecākā inspektore 63023228 - tatjana.kovalcuka@jelgava.vvd.gov.lv
Zane Laiviņa Vecākā inspektore 63023228 - zane.laivina@jelgava.vvd.gov.lv
Andris Ternovskis Vecākais inspektors 63725194 - andris.ternovskis@jelgava.vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jurijs Skribāns Sektora vadītājs 63023228 - jurijs.skribans@jelgava.vvd.gov.lv
Armands Kārkliņš vecākais inspektors - - armands.karklins@vvd.gov.lv
Aigars Ostrovskis Vecākais inspektors 63023228 - aigars.ostrovskis@jelgava.vvd.gov.lv
Ints Roze Vecākais inspektors - - ints.roze@jelgava.vvd.gov.lv
Andrejs Zabeļins Vecākais inspektors 63023228 - andrejs.zabelins@jelgava.vvd.gov.lv
-
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Anita Brinkus Apkopēja - - anita.brinkus@jelgava.vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.05.2019